MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWDZARKA to:

maszyna kontrolująca prawidłowość wycięcia otworków w kartach dziurkowanych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 249

MASZYNA TŁOKOWA, LINOTYP, PIKÓWKA, KLEPAK, PRZENOŚNIK CIECZY, WÓZ ASENIZACYJNY, CZYSZCZARNIA, JEDNORĘKI BANDYTA, MADŻONG, SELSYN, MASZYNA CIEPLNA, ROBOT, ROZKŁADARKA, KOLATOR, MAGLOWNICA, PILARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, PRZĘDZARKA, MLEWNIK, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KOMBAJN ROLNICZY, KARO, FREZARKA KOPIARKA, OFFSET, ETAT RĘBNY, KOPARKA, CZESALNIA, STOKER, KOMBAJN GÓRNICZY, CIĄGNIK LEŚNY, DZWONEK, ETAT, KARO, GŁOS WARGOWY, SUMATOR, TRENER, MASZYNA INDUKCYJNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KAFAR, MASZYNA ROBOCZA, ARYTMOMETR, PODBIJARKA TOROWA, OVERLOCK, PRAWO, PODBIERACZ POKOSÓW, EKSKAWATOR, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNA CIEPLNA, BROŃ, RICE, WYDMUCHIWACZ, HOLENDER, WILK, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, OWERLOK, MLEWNIK WALCOWY, ŁAMACZ, MLEWNIK, CENTRUM OBRÓBKOWE, KOPARKA, MAGIEL, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOLATOR, AUTOMAT, POMPA CIEPŁA, KROSNO, ŁAMARKA, MASZYNA WYPOROWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, KOPACZKA, WALEC, MŁYNEK, ATUT, SILNIK INDUKCYJNY, MASZYNKA STEROWA, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CEGLARKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA TURINGA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MŁOTKOWNICA, GORS, MASZYNA ROLNICZA, PRALKA, MŁOT, MASZYNA WIRNIKOWA, KAPAR, ROZRZUTNIK, KUTER, KRÓL, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ODLEWARKA, MASZYNA FORMIERSKA, ZACIERACZKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KORONKARKA, PRZELICZNIK, PRASA, MASZYNA, KLIN, ŁAMARKA, NOŚNIK, MASZYNA UCZĄCA, KONTROLA, INTERCEPTOR, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, DMUCHAWA, MOTARKA, MASZYNA TŁOKOWA, DEKORTYKATOR, KOMP, ŚRUTOWNIK, BODE, FORMIERKA, RAFA, WYCIĄGARKA, NADZÓR FARMACEUTYCZNY, DAMA, AUTOMAT LOSOWY, PAKULARKA, MASZYNA SZWALNICZA, COUPER, KOPARKOŁADOWARKA, WYCISKARKA, KOMÓRKA SERTOLEGO, KUSKUTA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MŁYN, KIER, MIĘDLARKA, SORTER, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, WIALNIA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, OWIJARKA, PODBIERACZ, ZSZYWARKA, OPYLACZ, WALEC, PILARKA RAMOWA, TWARDE LĄDOWANIE, KOMÓRKA SERTOLIEGO, STOPKA, ATU, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, GRA W CIEMNO, DAMA, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA DO PISANIA, KOSIARKA, MASZYNA ANALOGOWA, MIĘDLARKA, SNOWARKA, MASZYNA DO SZYCIA, MIESZACZ, GNIOTOWNIK, KOLOR, NASTĘP, ODLEWARKA, KOZERA, ATUT, KOMBAJN, PRZESIEWACZ, PRZEBITKA, DACHÓWCZARKA, KROSNO, SZMELC, MONSTERA, BLACKJACK, ZWIJARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ŁUPACZKA, ROLBA, WAŁ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PRASA, GIĘTARKA, PIK, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KUTER, STOLIK, KOMBAJN, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ŚCINACZ ZIELONEK, SPRAWDZARKA, MASZYNA DROGOWA, POR, REGUŁA CHARGAFFA, ŻAKARD, ŁADOWARKA, MASZYNA PROSTA, SELSYN, MASZYNA SAMOWZBUDNA, PEDAŁÓWKA, ATU, KOMBAJN, TUZ, POMPA OBIEGOWA, PRASA, ŚCIERAK, MASZYNA OBLEWNICZA, KOWARKA, WILK, CZYSZCZALNIA, KLEJARKA, MAH JONG, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, PERLAK, MASZYNA ŻNIWNA, WALET, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CYBORG, MASZYNA OSADOWA, WINO, KOŁOWRÓT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA OTWARTA, AUTONOM, ŻNIWIARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PIK, FREZARKA GLEBOWA, DZIEWIARKA, SILNIK, KARO, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KOLORÓWKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KOWARKA, MIESZACZ, TOKARKA, TRYJER, RÓWNIA, MASZYNA, MASZYNA LICZĄCA, CIĄGARKA, KIER, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ?KOMBAJN ŚCIANOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWDZARKA maszyna kontrolująca prawidłowość wycięcia otworków w kartach dziurkowanych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWDZARKA
maszyna kontrolująca prawidłowość wycięcia otworków w kartach dziurkowanych (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA KONTROLUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORKÓW W KARTACH DZIURKOWANYCH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x