MASZYNA DO SZYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA SZWALNICZA to:

maszyna do szycia (na 17 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO SZYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 223

KROSNO, ROZKŁADARKA, ŻAGLOMISTRZ, PODBIERACZ POKOSÓW, ROZRZUTNIK, MASZYNA ROBOCZA, WALEC, KOMBAJN GÓRNICZY, ARYTMOMETR, DRES, PILARKA, ŚRUTOWNIK, CZESALNIA, PRZELICZNIK, MIĘDLARKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KUTER, RAFA, NOŚNIK, POMPA CIEPŁA, KOŁOWRÓT, NIĆ, KUSKUTA, MASZYNA LICZĄCA, KOPARKA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA WYPOROWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BĘBENEK, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA OTWARTA, ROLBA, DACHÓWCZARKA, FORMIERKA, SILNIK INDUKCYJNY, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, CYBORG, GIĘTARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, KOLATOR, PRZESIEWACZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, EKSKAWATOR, ŁUPACZKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, WIALNIA, MIESZACZ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RÓWNIA, MASZYNA ANALOGOWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ŁAMARKA, WILK, PEDAŁÓWKA, IGŁA, MLEWNIK, MŁYN, CZYSZCZARNIA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, AUTONOM, SORTER, PRZENOŚNIK CIECZY, PRALKA, KOMBAJN ROLNICZY, KOMBAJN ŚCIANOWY, ŻNIWIARKA, KOPARKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA OSADOWA, ŁAMACZ, KROSNO, KOLORÓWKA, KOMBAJN, ŚCIERAK, MIĘDLARKA, MASZYNA, WALEC, BROŃ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KUTER, BARWIARKA ZWROTNA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA DROGOWA, ROBOT, ŚCINACZ ZIELONEK, SUMATOR, KOMBAJN, KLEJARKA, MASZYNA KUGLERSKA, OVERLOCK, PRZĘDZARKA, KOPARKOŁADOWARKA, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KOWARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KAPAR, MASZYNA ROLNICZA, OPYLACZ, ZSZYWARKA, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA KOMUTATOROWA, OWIJARKA, ODLEWARKA, IGIEŁECZKA, AUTOMAT LOSOWY, PRASA, PRASA, LINOTYP, ŁADOWARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KLIN, MASZYNA SZWALNICZA, DMUCHAWA, PERLAK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MAGIEL, PAKULARKA, KOMBAJN, IGIEŁKA, DZIEWIARKA, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, OFFSET, CIĄGNIK LEŚNY, ODLEWARKA, WYDMUCHIWACZ, SILNIK, KLEPAK, MASZYNA PROSTA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA, SKÓRA, KORONKARKA, ZWIJARKA, MASZYNA TURINGA, KAMLOT, TRENER, MASZYNA ŻNIWNA, STOKER, MLEWNIK, PODBIJARKA TOROWA, MOTARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, WILK, INTERCEPTOR, MASZYNA UCZĄCA, DEKORTYKATOR, FREZARKA GLEBOWA, KAMGARN, COUPER, NASTĘP, PRASA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WYCISKARKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MŁYNEK, KOPACZKA, MASZYNA CIEPLNA, PILARKA RAMOWA, TOKARKA, GNIOTOWNIK, MŁOT, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŁAMARKA, MASZYNA ROTACYJNA, SELSYN, SZPILECZKA, JEDNORĘKI BANDYTA, SINGER, MŁOTKOWNICA, MIESZACZ, MASZYNA OBLEWNICZA, HOLENDER, STOPKA, KOMP, MASZYNA, KOWARKA, ŻAKARD, PODBIERACZ, KOLATOR, ZACIERACZKA, CEGLARKA, IGŁA, MASZYNA ŻAKARDOWA, AUTOMAT, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA FORMIERSKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, OWERLOK, NICI, SELSYN, CZYSZCZALNIA, SNOWARKA, SPRAWDZARKA, SZMELC, CIĄGARKA, HARAS, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KOSIARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PIKÓWKA, FREZARKA KOPIARKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, WAŁ, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, RICE, WYCIĄGARKA, MAGLOWNICA, TRYJER, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA TŁOKOWA, ?KAFAR.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO SZYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO SZYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA SZWALNICZA maszyna do szycia (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA SZWALNICZA
maszyna do szycia (na 17 lit.).

Oprócz MASZYNA DO SZYCIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO SZYCIA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x