MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIALNIA to:

maszyna oczyszczająca ziarna z plew (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 261

KOPACZKA, SIEW, ROLBA, TRYJER, PODBIERACZ, STĘPA, ŻAKARD, MASZYNA DO SZYCIA, MIESZACZ, KUTER, SORTER, LODRANIT, PRASA, KOWARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, PRZELICZNIK, MASZYNA OSADOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ZAPRAWA NASIENNA, PĘCZAK, MASZYNA KUGLERSKA, CZYSZCZARNIA, MASZYNA SZWALNICZA, GRUCZOŁ COWPERA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOŁOWRÓT, MĄKA, KOMBAJN GÓRNICZY, WYCIĄGARKA, KAFAR, FASOLA ADZUKI, SEZAMKA, WÓZ ASENIZACYJNY, SILNIK, KLEJARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, PRZĘDZARKA, PAKULARKA, SPRAWDZARKA, MASZYNKA STEROWA, DMUCHAWA, ODGAŁĘZIACZ, ŚCIERAK, TOKARKA, ŻARNA, TWARDE LĄDOWANIE, PRALKA, SZMELC, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA DO PISANIA, WALEC, JEDNORĘKI BANDYTA, PODBIERACZ POKOSÓW, WYCISKARKA, RÓWNIA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KROSNO, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LINOTYP, MASZYNA WIRNIKOWA, ŻYTO KONSUMPCYJNE, CHOMIK, MĄKA RAZOWA, MASZYNA ŻNIWNA, ŻNIWIARKA, KOMBAJN, KLEPAK, MASZYNA CIEPLNA, KŁOSY, ŚCINACZ ZIELONEK, ŻYTO, KOLORÓWKA, DEKORTYKATOR, KAWIARKA, PEDAŁÓWKA, OVERLOCK, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, MIESZACZ, TRENER, GIĘTARKA, MOTARKA, ROZRZUTNIK, RAFA, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOWARKA, MUSZTARDA, MIĘDLARKA, MŁOT, OPYLACZ, GNIOTOWNIK, ŁAMACZ, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ODLEWARKA, WIALNIA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, ŚRUTOWNIK, KOMP, ZAPYLENIE, CZYSZCZALNIA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SILNIK INDUKCYJNY, MAGIEL, ŁADOWARKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CHOMIK, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRASA, KUTER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KOLATOR, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŁAMARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA TURINGA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MASZYNA ROLNICZA, MĄKA, KASZA JAGLANA, SŁODOWNICTWO, SOS SOJOWY, HOLENDER, PRASA, WAŁ, MASZYNA OBLEWNICZA, ŚLOZA, SELSYN, AUTONOM, RAZÓWKA, WILK, MŁYN ZBOŻOWY, ZASIEW, MLEWNIK, KORONKARKA, SELSYN, MASZYNA KOMUTATOROWA, MANEŻ, NOŚNIK, PRZEPAD, WILK, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ZACIERACZKA, MASZYNA ROTACYJNA, MLEWNIK WALCOWY, KOSIARKA, NASTĘP, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, WALEC, RYŻ, MŁYN, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SNOWARKA, KLIN, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OWERLOK, BARWIARKA ZWROTNA, FASOLA SOJOWA, RAJSKIE ZIARNA, BROŃ, ODSYP, KOMBAJN ŚCIANOWY, WYDMUCHIWACZ, JAŚ, MASZYNA DROGOWA, PRZESIEWACZ, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ZNAMIĘ, KOPARKOŁADOWARKA, MLEWNIK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, KOLATOR, MATERIAŁ ŚCIERNY, MASZYNA UCZĄCA, INTERCEPTOR, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA WYPOROWA, ŁUPACZKA, MANNA, KOMBAJN, MASZYNA TŁOKOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ZAPYLENIE, MASZYNA, MUSZTARDA, CYBORG, RICE, PIKÓWKA, FREZARKA KOPIARKA, FORMIERKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MAGLOWNICA, AUTOMAT LOSOWY, POMPA CIEPŁA, MASZYNA CIEPLNA, KOMBAJN ROLNICZY, OWIJARKA, COUPER, MŁYNEK, KOPARKA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA, CEGLARKA, ROZKŁADARKA, DACHÓWCZARKA, MŁYN WODNY, EKSKAWATOR, DZIEWIARKA, STOKER, BEJCA, OFFSET, PODBIJARKA TOROWA, KROSNO, STOPKA, ROBOT, SPORODERMA, MASZYNA PROSTA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA ANALOGOWA, KUSKUTA, AUTOMAT, PILARKA, MŁOTKOWNICA, CZESALNIA, PERŁÓWKA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA FORMIERSKA, KAPAR, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ZSZYWARKA, KOPARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ŻARNA, MIĘDLARKA, PERLAK, ODLEWARKA, MASZYNA OTWARTA, ARYTMOMETR, MOŹDZIERZ KASZARSKI, CIĄGARKA, ZWIJARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, PILARKA RAMOWA, KOMBAJN, PERŁÓWKA, SUMATOR, KIERAT, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ŁAMARKA, MASZYNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, FASOLA AZUKI, ŁODRANIT, MASZYNA MATEMATYCZNA, PĘCAK, ?MASZYNA LICZĄCA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIALNIA maszyna oczyszczająca ziarna z plew (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIALNIA
maszyna oczyszczająca ziarna z plew (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA OCZYSZCZAJĄCA ZIARNA Z PLEW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x