DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REKULTYWACJA to:

działalność, której celem jest przywrócenie zdegradowanemu przez człowieka środowisku naturalnemu jego kształtu i funkcji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.853

SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, GELDERLÄNDER, SKUPIA, BILDUNGSROMAN, ROZKAZ DZIENNY, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, JEZUITA, MEDIANA, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, BOŻY BOJOWNIK, BINARYZM, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, POLITYKA PODATKOWA, HIPERPRZESTRZEŃ, NEUSTON, WSZECHWŁADNOŚĆ, PIORUNOCHRON, ASYSTENCJA, RĘCZNE STEROWANIE, CHRYSTOLOGIA, DOBRO MATERIALNE, GRZEBIEŃ, SKAŃSKI, WIELKOŚĆ, PREKONIZACJA, TYSIĄC, WIZERUNEK, BUŁAWA, BIOGRAFIZM, DZIELNIK, BON OŚWIATOWY, GODZIWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SURFING, SIEDZISKO, USTAWA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, ZAD, TUŁÓW, DYSTORSJA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ZADYSZKA, PRZECIĘTNIACTWO, WARCHOŁ, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MYKOTOKSYNA, NAPĘD, POZYTYWKA, MOKROŚĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PING-PONG, ŻYŁA PODKOLANOWA, DEKOMPENSACJA, ENERGIA CIEPLNA, AKREDYTACJA, LUTERSTWO, CUKIER INWERTOWANY, FLUITA, PIECZEŃ, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, DYSPOZYCJA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, NIEUFNOŚĆ, KSIĄŻECZKA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, MORDENT, POCHWIAK OKAZAŁY, KIERUNEK, MAKI ZŁOCISTY, BIELMO, EFEKT ZATŁOCZENIA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, DOM KULTURY, REKOMENDACJA, MIÓD, ROBAK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ACYDURIA OROTOWA, KWASOTA, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, EFEKTYWNOŚĆ, CHRZEST, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, CHOROBA ZASADOWA, PRUSKOŚĆ, NER, RAK SZWEDZKI, ZAMACH, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, WIERNOŚĆ, WNIKLIWOŚĆ, MIEJSCE, NAPASTNIK, PITU-PITU, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, MARKETING SIECIOWY, JEDYNE, BAZYLEUS, DZIESIĄTA MUZA, BOGATKA, OBSZAR METROPOLITALNY, PROCES KARNY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, FRAZA CZASOWNIKOWA, EKSTRUZJA, MACIERZ ZESPOLONA, FIZYKA MOLEKULARNA, PILOT, SZALEŃSTWO, ANALIZA, DOMENA PUBLICZNA, ELITARYSTA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, POŁAĆ, DŁUGOSZPAROWATE, FACET, MODULACJA FAZY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, BIURO SPISOWE, KONTRAKT TERMINOWY, LEGAT, SNOBISTYCZNOŚĆ, LWIA SPÓŁKA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, SZKŁO ORGANICZNE, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, POGODNOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, PLAMA, MUSZKIETON, WITALIZM, NÓW, TALASOTERAPIA, REFORMATORSTWO, SERCE, ANEKS, OSTATNI KRZYK MODY, SZABLA, JEZUITA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, OSPALSTWO, KSIĘGA METRYKALNA, SZYBKOZŁĄCZKA, BLISTR, GNIAZDO PROCESOROWE, WARTOŚĆ NOMINALNA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PRZEDMURZE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, PREFEKT, ZDROWIE, KWADRAT MAGICZNY, ŁADNY GIPS, WYCZUWALNOŚĆ, KURS STAŁY, EKS-KOMUNISTKA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, ZEROWOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, JEDNOSTKA PRACY, ZWARCIE, MATERIAŁ ZECERSKI, DODAJNA, BŁONA MIELINOWA, LEGWAN GŁUCHY, SZOSZOŃSKI, SPRAWNOŚĆ, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, FILTRACJA, PAPACHA, HIW, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PROTOZUCH, GDERLIWOŚĆ, NOC, NADZÓR BANKOWY, UCHAL, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, RESET, AMIDEK, SUBSTYTUCJA, FUNKCJONALIZM, NANSUK, FIRLETKA, KACZKA, ELF SZARY, KRÓTKI WZROK, TANK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, MACA, RESIDUUM, REGIMENTARZ, OPOKA, REALGAR, NORMA, KARENCJA, ESCHATOLOGIA, SAMOZAPŁON, AKWARIUM, EROZJA RZECZNA, KATAKAUSTYKA, UCHO IGIELNE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, CLAUSULA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, NICPOŃ, CHICHA, JELITODYSZNE, BIEG, RELACJA TOTALNA, PŁYTA KORKOWA, WYRZUT, STAŁA KOSMOLOGICZNA, DOROSŁOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, KARMAN, IMPULSYWNOŚĆ, PARASOL, LOTNICTWO WOJSKOWE, REWOLUCJA, MONOGAMIA, ZŁOTE RUNO, WODA LECZNICZA, SZCZEBIOT, OSNUJKA, PEREŁKA, ONET, MĘTNOŚĆ, SPRAWA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MORFOGENEZA, OSCHŁOŚĆ, ASTER ALPEJSKI, FENIRAMINA, ŚW. PIOTR, SZPIEG GOSPODARCZY, HOPLON, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, BIOGEN, OSOWATE, BENZYNÓWKA, MĘDREK, MARTWE PRAWO, FINANSJERA, STRONNICTWO, ZASADA DUALNOŚCI, MONOCHROMATYZM, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, NORIKER, KUŁACTWO, HORMON STEROIDOWY, APEKS, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, NAMIESTNICZKA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, OBROŃCZYNI, PRINSEPIA CHIŃSKA, WIRTUOZERIA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, ZACISZNOŚĆ, SUKSAMETONIUM, NIESKWAPLIWOŚĆ, POSZKODOWANA, BOSTON, STRATYFIKACJA, STÓŁ, AMORTYZACJA, NIEOSTROŻNOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, POWOLNOŚĆ, ELEUSIS, GOŁĘBIE SERCE, FLOWER POWER, PARADOKS GRAWITACYJNY, GRUBOSKÓRNOŚĆ, PALUDAMENTUM, FANATYCZNOŚĆ, JA, AMPEROGODZINA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, LUFA, RADA PRACOWNICZA, NAKAZ PRACY, WIELOKROTNOŚĆ, BAZA EROZYJNA, WARZYWO KORZENIOWE, PIK, TERAPIA POZNAWCZA, PIKIETA, SILMARIL, CHODNIK, ?MIODOJAD CIEMNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REKULTYWACJA działalność, której celem jest przywrócenie zdegradowanemu przez człowieka środowisku naturalnemu jego kształtu i funkcji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REKULTYWACJA
działalność, której celem jest przywrócenie zdegradowanemu przez człowieka środowisku naturalnemu jego kształtu i funkcji (na 12 lit.).

Oprócz DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ CELEM JEST PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANEMU PRZEZ CZŁOWIEKA ŚRODOWISKU NATURALNEMU JEGO KSZTAŁTU I FUNKCJI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x