TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURBINA AKCYJNA to:

turbina, w której energia ciśnienia czynnika zmienia się na energię kinetyczną (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TURBINA AKCYJNA

TURBINA AKCYJNA to:

turbina o małej reakcyjności (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.210

METAMORFIZM PROGRESYWNY, DOJŚCIE, PRYMITYWIZM, KIERZANKA, ZMARSZCZKA, PIEC AKUMULACYJNY, WYDARZENIE, POŻAR, ZATOKA NIŻOWA, ALEJA SZTYWNYCH, EWOLUCJA KASKADERSKA, LISZAJ CZERWONY, DRĄŻEK POGO, BADACZ, POMOC SPOŁECZNA, TEREN ZIELENI, ZGODA, GAWĘDA SARMACKA, GEMISTA, KONTYNGENT TARYFOWY, WSPÓŁCZESNOŚĆ, GRYMAŚNIK, WERTIKAL, KAMIEŃ OZDOBNY, PŁYNNOŚĆ, NIEDOBÓR, MAJZA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, IMPOTENCJA, EWAPORAT, BUKACIARNIA, JAPONKA, MUSSET, MAMMOLOGIA, WCIĄGARKA, ARYTMETYKA, DAMULKA, HEWEA, GADACZ, GONITWA PŁOTOWA, OPÓR, ROZTWÓR NASYCONY, ZMARTWIENIE, LĄG, RYBONUKLEOZYD, RETUSZ, BOSTON, KLĄTWA, FLĄDRA, PUDER BRĄZUJĄCY, ELEKTROMIOGRAFIA, NAPARZANKA, KOMEDIALNIA, KRĘGOWIEC, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WIATR SŁONECZNY, REMINISCENCJA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, SUITA, RAJZERKA, SEKTOR, KAMIEŃ SŁONECZNY, DRYBLING, ATAWIZM, ZDRADA, DWUFAZOWOŚĆ, TAKSON, STUDENT, ALBULOKSZTAŁTNE, TERAPIA REINKARNACYJNA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, PRZEDSZKOLE, WSZY, INFOBOKS, GRZYB PLEŚNIOWY, SACZEK, WALUTA MIĘKKA, PEREŁKA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, SONAR, GALAKTOLIPID, PŁASZCZYZNA S, BEZGRANICZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, LUŹNOŚĆ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, IKONOGRAFIA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, RICERCAR, WIĄD RDZENIA, SZERMIERZ, ZRZĄDZENIE LOSU, BLITZ, ZORBA, SZACHOWNICA PUNNETTA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, BĘBEN TAKTOWY, ROŚLINA EGZOTYCZNA, OPUSZCZENIE, FLUORESCENCJA, BILTONG, KUKLIK SZKARŁATNY, SKARYFIKACJA, STRAŻ OGNIOWA, MEDYCYNA PERSONALNA, GALARETKA, ZAKŁADKA, TREN, DOŁEK OSIOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, LODOWIEC SZELFOWY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, HYPERBATON, KASZA, KOŁO STEROWE, WYZIEW, OGNIWO NALEWNE, DISC JOCKEY, SUBTERRANEOTERAPIA, NAPAD, TERENOZNAWCA, FILOLOGIA ANGIELSKA, TEFILIM, STARA, WIDZIADŁO, TYKA, HELIKAZA, BIAŁY TRĄD, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WZGÓREK ŁONOWY, PAPU, FALOCHRON, KĄPIEL GAZOWA, KONTRABANDZISTA, ŻABA MARMURKOWANA, ŻEGLARZ, ELANA, JĘZYK DUNGAŃSKI, ŻYTO, KOORDYNACJA RUCHOWA, CIĘŻAREK, OPÓR, SSAKI NIŻSZE, SEKURYTYZACJA, AHISTORYZM, SANIE, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, CZĘŚĆ, KOSMOFIZYKA, RELA, SZPARA POWIEKOWA, FRYZ, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, CERAMIKA SZNUROWA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ŁĘKOTKA, PIRUETKA, PRZYGOTOWALNIA, ARCHAISTA, KAPILARNOŚĆ, LAIK, SPADOCHRONIARZ, LARWA, VERTIKAL, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, BŁONKA, KONTAKT, ORZEŁ, UPADŁOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GRUPA, RDZEŃ, KOSMOS, PARAWANING, POŻYTECZNOŚĆ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LAKONICZNOŚĆ, OKTAWA, TEORIA DOMINA, PTASZNIK GIGANT, ZDARZENIE, DŹWIGNICA LINOTOROWA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, DOBRO PUBLICZNE, TOPOGRAF, URODYNAMIKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, GÓWNIARSTWO, DOMINACJA ZUPEŁNA, WROTA, ROZEDMA PŁUC, TENDENCJA, BROSZA, PAJACYK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZWÓJ RDZENIOWY, SEMITYSTA, DYSTYCH, NIESUBTELNOŚĆ, OFIARA, MAGISTRALA, SEKRETARZ, RĘCZNOŚĆ, DEMENTI, KOMERAŻ, INDYWIDUALNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, LASONOGI, ZUBOŻANIE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ZMARZLAK, POSYŁKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KORPUS, KOMUNA, MARKIZA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, REIKI, TAŚMA MONATAŻOWA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, SYNEREZA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, SYN MARNOTRAWNY, SUPERNOWA TYPU II, BEZWYZNANIOWIEC, WŁAŚCIWOŚĆ, RYBA WĘDROWNA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, ZBIORÓWKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, FICTIO PERSONAE, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, PONCZ, OBSUWA, PRINSEPIA CHIŃSKA, NAROST, SZTUKA MINOJSKA, PRZEBŁYSK, KROATYSTYKA, POŚCIEL, ŚWISTUŁA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, NIEUMARŁY, MIGRACJA PLANETARNA, OSIOŁ, KAMIKADZE, PODKOLANIE, TEBY, KRÓTKODYSTANSOWIEC, ŁUPIEŻ PSTRY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MOSTEK SCHERINGA, RYNEK PODSTAWOWY, SŁOWACYSTYKA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PORODÓWKA, NIESZLACHECTWO, JĘZYK WOGULSKI, ŻOŁDAK, PASKAL, SĄD OPIEKUŃCZY, CIĄG, AERAL, HERB, MANIERKA, DEMON, ADRESAT NARRACYJNY, POLEROWACZ, PYRA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, DŻIN, KOSTUREK, POMPIER, CUKIER BURACZANY, FORMACJA, DNA MOCZANOWA, FAKOMATOZA, ELEKTRONIKA, ROZŚWIETLACZ, DYŻURNA RUCHU, PALEOBOTANIKA, PODSTAWKA, BINGO PIENIĘŻNE, ZASTAWKA MITRALNA, SZACHY SZYBKIE, MIS, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, DOSTĘP, ERA EOFITYCZNA, PRZYBYTEK, PARAMAGNETYZM, NIEZLICZONOŚĆ, SEMINARZYSTA, DOROBEK, ?TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.210 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURBINA AKCYJNA turbina, w której energia ciśnienia czynnika zmienia się na energię kinetyczną (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURBINA AKCYJNA
turbina, w której energia ciśnienia czynnika zmienia się na energię kinetyczną (na 14 lit.).

Oprócz TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TURBINA, W KTÓREJ ENERGIA CIŚNIENIA CZYNNIKA ZMIENIA SIĘ NA ENERGIĘ KINETYCZNĄ. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast