POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIŁKI to:

powstają przy obróbce metalu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIŁKI

OPIŁKI to:

drobne wióry powstające przy obróbce pilnikiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.657

PRZEMIENNIK, KSEROGRAFIA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, ASYSTENTKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, TAL, PSEUDOLOSOWOŚĆ, RUGBY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KAWA, SARYSOFON, LUGER, BLOK LINOWY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CIELENIE, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, FOSA ORKIESTROWA, PYLICA ALUMINIOWA, PROŚBY I GROŹBY, AMPUŁA, MYDELNICZKA, KOLEGIATA, KARBOKSYLAZA, PLIK NAGŁÓWKOWY, PLURALIZM, USZKO, AGRAFA, SAMPEL, BLACHA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, MINERAŁ SIARCZKOWY, PORTIERNIA, UKŁADARKA RUR, STAJANIE, ZABOL, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, POLITYKA LEKOWA, UNIA PERSONALNA, FOLIA, REALIZM MAGICZNY, SEMAFOR, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, GYOR, STONÓG MYSZATY, MIEDZIORYT, BOROWODOREK, SONORA, ŁOTOK, TEMPERATURA ZAPŁONU, KILOKALORIA, AUT BRAMKOWY, BODY PAINTING, GOŁĄBEK, GEOMETRIA RZUTOWA, BROMOLEJ, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, APTECZKA, ATMOSFERA NORMALNA, PRZEDGRODZIE, MŁOCARZ, METAL, ANIMACJA KOMPUTEROWA, NACISKANIE, DIETA, FONTANA, ECHOGRAFIA, METALMANIA, AZJATYCKI TYGRYS, BARIERA JĄDROWA, PALATALIZACJA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, FAZA GÓROTWÓRCZA, KAMIEŃ PROBIERCZY, EOZYNOFIL, PODATEK BASENOWY, DZIAŁANIE, PIKNOMETR, MŁOTNIK, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, PODATEK INFLACYJNY, LEJEK, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, MIRIN, KADŹ, WSTĘGA MÖBIUSA, MOC ZNAMIONOWA, OKRZOS, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, PODZAMCZE, NUNCJUSZ, SADŹ, POCHYLNIA, ASYSTENCJA, ETER, WZORNIK, SZATY, TR, KIJ, APAP, SYMBOL NIEOZNACZONY, SULĘCZYNO, WYBIJAK, HOMOMORFIZM, PAŃSTWO POLICYJNE, ZEZ ZBIEŻNY, ZAPRZĘG, GOŁĄBKA, OGNIWO KOROZYJNE, ORDYNANS, DYSKRETKA, PERLAK, WAŁ, NOWINKARSTWO, SISAK, BRZDĄKNIĘCIE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, WZIERNIK, PIASEK BĄBLOWCOWY, OKOP, BRZĘKADŁO, KLEKOTKA, HOMOGENIZACJA, PAN, OBLAT, POBIAŁKA, GAWĘDA, AGREGATY MONETARNE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SYNTEZA, GLIPTOTEKA, AGENT ROZLICZENIOWY, KONTENEROWIEC, DIAKONIA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, BĄKOWO, KOMPLEKS ARENOWY, TOR, SOLARZ, LUSTRO FENICKIE, PODBIERACZ, MANATKI, OFIARNIK, MASZYNA ŻNIWNA, WISIOREK, BIEGUN UKŁADU, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, KREDA, OPUST, BACHUS, ARCUS SINUS, DYNAMITARD, NASTAWANIE, KOKS, PARNOŚĆ, IZOMER GEOMETRYCZNY, NEWARK, ENHARMONIA, PAPIEROŚNIK, NAPA, RETINOSKOP, KAPITUŁA KOLEGIACKA, CHÓR, JEŁOP, KOMISJA, CUMOWNIK, METODOLOGIA NAUK, KORZENIONÓŻKI, PLIK DŹWIĘKOWY, WYMÓG, HAŁDA, LICZBA BRINELLA, PROBIOTYK, KONWIKT, TEZA, GALASY, BALONKLIWER, KERKRADE, KARTOFLARZ, WYPAŁ, BLACK METAL, OFICJALISTA, NIEWINNOŚĆ, TRAPOWY, UŻYCIE BRONI PALNEJ, KASZLAK, NAMUR, CIĄG NORMALNY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, PIWKO, GRUNGE, DOZÓR ELEKTRONICZNY, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, MODYFIKACJA, JELENIEWO, CMOKANIE, LODRANIT, SOMATYZACJA, TOPSEL, ASEKURANT, OSTRUŻYNA, TARTAN, KAMERTON STROIKOWY, GONG, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, WILK PSZCZELI, KOSTKA, PADOK, MEDYKA, BEFKA, OSTROKÓŁ, TYCZKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, NEUWIED, SAMOCHÓD PUŁAPKA, MISKA SEDESOWA, MINIGOLF, PRAŻAK, KLEJNOTY KORONNE, KŁODNICA, DWUKULTUROWOŚĆ, WYCISKANIE SZTANGI, GAŁKI, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, DOJARKA, BARANÓW, NIEOKRZESANIEC, WILKOWO, PELHAM, PIWO, JEZIORO EUTROFICZNE, MISKA, BRETNAL, WIÓR, DRABINKA POŻAROWA, TEMPERATURA ROSY, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, JENISEJSKA, KWADRANT, DETEKTORYSTYKA, SEKRETARZYK, KLEMA, MIKROFON NA TYCZCE, DEFLEKTOR, KOZIOŁ, TELEDETEKCJA, MELODRAMAT, SCENORYS, REWERSAŁ, UBIJACZ, ŁAŃCUSZEK, PŁYTA, STATEK WIOSŁOWO-ŻAGLOWY, KAJENNA, NATRYSK, KARCZMA, SZCZOTECZKA, OBIERACZKA, RAJZBRET, KONGREGACJA, BIURKO, BRZUCH, WILCZE STADO, KATEDRA, ZAKRĘTKA, TRIO, JEJMOŚĆ, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, ASESOR, DZIEKANAT, RĘKA, PLAŻA, GARDEROBIANA, SKRZYDEŁKO, SWOJAK, PODMIOT LOGICZNY, OSŁUPIENIE, ATMOSFERA ZIEMSKA, PŁYN INFUZYJNY, PIÓRKO, DEDUPLIKACJA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PALMA, DEATH METAL, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, OBRĘCZ, GALWANIZACJA, FONOGEST, SZPULKA, KLAPA, DISIARCZEK, ORGANKI, ESTERAZA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, INGOT, ?SIEĆ SATELITARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIŁKI powstają przy obróbce metalu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIŁKI
powstają przy obróbce metalu (na 6 lit.).

Oprócz POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POWSTAJĄ PRZY OBRÓBCE METALU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x