GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁĄŹ to:

grupa elementów jakiegoś układu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁĄŹ

GAŁĄŹ to:

dziedzina, dział jakiegoś pola aktywności (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

pęd rośliny, który odrasta od pnia, łodygi (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

w anatomii człowieka: odnoga, odgałęzienie jakiegoś organu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

element lub układ połączonych ze sobą elementów układu elektrycznego, który ma wyprowadzone na zewnątrz tylko dwie końcówki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.435

ÓSEMKA, SIŁA, LITR, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, TELLURIUM, SYSTEM KOMPUTEROWY, OBÓZ, PSEUDOBIELICA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ASOCJACJA CHARGE, ZESPÓŁ, ANARCHIA, CHOROBA KRABBEGO, POŁAĆ, ASTYGMATYZM, PINCZER, INSTRUKCJA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, GAŁĘŹNIK, STRUKTURA, CELOWNIK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, NOGA, WROTA, TSE, BIOGERONTOLOGIA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PLEMIĘ, EKRANIZACJA, KARAWANA, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, TĘTNICA JĘZYKOWA, REGESTR, OBSERWATOR LUENBERGERA, SPECGRUPA, NARZĄD LIMFATYCZNY, ODŁAM, KOPUŁKA, WĘZEŁ SA, BETA BLOKER, NUNCJATURA, ZAMEK, DEZORGANIZACJA, EKSPLANACJA, ZASKARŻENIE, PRZYŚPIESZENIE, STYLIZACJA, ZESTAW, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, GRUPA PRZYJAŹNI, ABERRACJA, GLONY, SPEKTRUM, CAMERATA, IDIOM, KOŚĆ, ZESTAWIK, RÓWNANIE STANU, HOMOMORFIZM, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, SZARY KONIEC, SERWIS INTERNETOWY, WĘZEŁ CHŁONNY, METALURGIA, INSTYTUCJA PRAWNA, KOMPLEKS, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KODZIK, STAN USTALONY, ENALAPRYL, STREFA EURO, ANIOŁ STRÓŻ, PROFILOWANIE, HARMONIKA, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, WAGA ELEKTRONICZNA, PANORAMA, GRUPA, GRUPA WSPARCIA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, OSADA, BATERIA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, TŁUM, ZDARZENIE, ZAMEK NA PIASKU, SEQUEL, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PAKIET, KOLEKTYW, BŁĄD ATRYBUCJI, FRYZ, PARKINSONIZM, OKUPACJA, POŁOŻENIE, GRUPA FUNKCYJNA, REPETYCYJNOŚĆ, STOŻEK ROTATORÓW, SEN, MISKA, DEGRADACJA, UŁOM, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, INERT, ROTACJA, BOK, DELACJA, TENDENCJA, CZWARTY ŚWIAT, POMOC, RÓŻNICA ZBIORÓW, MALINA, TAKSON, LX, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, INDYNAWIR, JĄDRO CZERWIENNE, WŁÓKIENNICTWO, PRALUDZIE, KORPUS, LICZBA KWANTOWA, GESTALT, TRANSEKT, RYGIEL, WARSTWA, BRZEZINA, DEM, KONTRAST, BAROTROPIA, INTRYGA, HELIOFIZYKA, WIRUSY SSDNA, PEŁNIA, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, ROK, CIAŁO SKOŃCZONE, STRUMIEŃ, FENYL, GRUSZE AZJATYCKIE, ŁĄCZNIK, ŚWIETLIKI, SĄD OGÓLNY, STEROWANIE OKRESOWE, CZYNNIK V LEIDEN, ADAPTER, ZDRADA, CHŁONIAK HODGKINA, SFERA, SKANDOWIEC, GALWANOTERAPIA, FORUM, KONTROLKA, RURALIZACJA, LEWICOWOŚĆ, PRZEGRUPOWANIE, BERYL, PODTYP, MIARA PROBABILISTYCZNA, INTEGRACJA, POPULACJA MENDLOWSKA, FRANCISZKANKI, KAPOT, STILB, GRUPA, SZMAT, DOBRA, PUNKT, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, STRZAŁKA, WICIOWCE, POKOLENIE, KUŹNICTWO, WYPRAWA, IDEAŁ PIERWSZY, GRUCZOŁ KROKOWY, ZŁOŚLIWOŚĆ RZECZY MARTWYCH, RADIAN, ODPADEK, WALENCJA, STROIK, PODPORA, UTWÓR, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, TĘTNICA ŁZOWA, TROCZEK RZEPKI, SYSTEMOWOŚĆ, BUDOWLA CENTRALNA, MULTIPLET WIDMOWY, CAMERATA, KAPAR, OBCIĄŻENIE, ZBIÓR PUSTY, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, REFERENDUM AKCESYJNE, PUBLIKA, SPRĘŻYNA, ZROST, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, REUMATOLOGIA, GREJ, ŚRODEK MASY, KOŁOMYJA, OBCIĄŻENIE, ZNAK MUZYCZNY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, OGRZEWNICTWO, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, KONFEDERACJA, OPRAWA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, OKULTACJA, CHOINA, MAFIA PALIWOWA, TYTANOWIEC, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, DROGI ODDECHOWE, WIĄD RDZENIA, UCIOS, GRUPA SIOSTRZANA, PODZIEMIE, POSTERUNEK, GARŚĆ, TURANIE, ZADRAPANIE, ABOM, RUCH, FORMA, WYRAŻENIE, RDZEŃ PACIERZOWY, WYKOŃCZENIÓWKA, PREPARAT, LIGOWIEC, FLORYSTA, KOMITET, SUBSTANCJA P, STAROFRANCUSKI, EREKCJA, GEOMANCJA, KRYZA, DYSTONIA TORSYJNA, PROPYL, WZOREK, ARCHETYPOWOŚĆ, NAKRYWKA, ŁĄCZNIK, GWAJAK, TRIMER, SKĄPOSZCZETY, KOMBINACJA, ROSOCHA, NAŚLADOWANIE, AMPLITUDA, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, MAKSIMUM CENOWE, METRUM, FAJANS, ZABURZENIA RUCHOWE, WSCHÓD, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, HARMONIA, UPGRADE, RUCH, GRUPA TARYFOWA, HESS, NAKIEROWANIE SIĘ, LITERATURA NARODOWA, DESER, ZERO ABSOLUTNE, WIRUS NEUROTROPOWY, GAZETA, PORUSZENIE, POKOLENIE, NIESTRAWNOŚĆ, MÓZG, TECHNOKRACJA, GRUPA INWALIDZKA, ZARANIE, ŁOKIEĆ TENISISTY, MARS, MOST, GRANULOMA, GRUPA NACISKU, CZWORONOGI, ASYSTENCJA, BIDA, NIEKROPIEŃ, WYCINAK, REKONESANS, GNIAZDO, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, PASKAL, KLAPKA, AKREDYTACJA, JĘZYKI CELTYCKIE, ?WYKLUCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁĄŹ grupa elementów jakiegoś układu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁĄŹ
grupa elementów jakiegoś układu (na 5 lit.).

Oprócz GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - GRUPA ELEMENTÓW JAKIEGOŚ UKŁADU. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast