GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METALURGIA to:

gałąź przemysłu związana z produkcją i obróbką metali i stopów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 454

GISBORNE, AMALGAMACJA, KAMELEON OWENA, PRATO, NERW UDOWO-GOLENIOWY, TRUST MÓZGÓW, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, BRZEZINA, ŚNIEDŹ, CZYTELNICTWO, DAEWOO, IWAKUNI, CYNOŁÓW, OBRĄCZKA, WĘGLIK SPIEKANY, SKRZYDEŁKO, ALGEBRA MACIERZY, FILM, KOKSARTROZA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, WYKOŃCZALNICTWO, KOPALINA POSPOLITA, GRYNSZPAN SZLACHETNY, GORZELNICTWO, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ŻUŻEL, IMMUNOCHEMIA, WILKOM, FOUGERES, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, LAMPA WYŁADOWCZA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, SUSZARNICTWO, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, METALOID, ERODA, STOLARKA OTWOROWA, MONARCHIA STANOWA, WIOSŁO, HELMOND, LAHTI, DEARBORN, BIOGAZ, KLEJNOT, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ŻELE, DROŻDŻARSTWO, HIPERAKUMULACJA, BELUARDA, WDZIĘK, SAMARA, RDZA, HANDEL WEWNĘTRZNY, SPÓJNOŚĆ FAL, KREDYCIK, OGRZEWNICTWO, FIZYKA STATYSTYCZNA, FERRYT, POLE SIŁOWE, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ANAHEIM, ENERGIA CIEPLNA, PIEC KOCIOŁKOWY, LEON, LAMPA METALOHALOGENKOWA, CHIROPTEROLOGIA, TRANSPORTOWIEC, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, CHOROBA TRZEWNA, ZMIENNA ZWIĄZANA, ALIAŻ, TELETECHNIKA, PRAWO PRACY, ODROŚL, ZŁOTA FUNKCJA, STOLICA, KOPALINA PODSTAWOWA, TYGIEL, GEOLOGIA PODSTAWOWA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KRUSZEC, OLSZAK, NAJADA, RUROWNIA, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU I, ZRZYN, TYGIEL, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, PRZEMYSŁ OBRONNY, PŁYTA WIÓROWA, CHLOROZA, BADANIA OPERACYJNE, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŻYWIENIE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, BOCHOLT, CELNICTWO, ESSEN, KROCHMALNIA, ROZSZCZEP WARGI, KRAWIECZYZNA, SALA, CINQUECENTO, GAŁĄŹ, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, BAWEŁNIARSTWO, CER, ZAKŁADKA, OROZCO, TKACZ, BANDA, ZAKONNOŚĆ, SIEMENS, HUTNICTWO, TEORIA, PEWTER, BIURO, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PAULOWNIA, DUŻY EKRAN, TŁUSZCZ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MAGNETYCZNOŚĆ, OSNOWA MATEMATYCZNA, GAŁĄŹ TRZEWNA, WINDAWA, MECHANIKA PRECYZYJNA, AKUSTOELEKTRONIKA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, GEOTECHNIKA, WODA TWARDA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, METAL PÓŁSZLACHETNY, EKSTRUZJA, NAMTU, PIEC GRZEWCZY, WYSPA KONTYNENTALNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, TAWOJ, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, DISNEY, POTENCJAŁ IGLICOWY, GOSPODARKA MORSKA, UROLOGIA, PRACA ORGANICZNA, DENDROLOGIA, SUTHERLAND, BRĄZOWNIK, GRUCZOŁ ŁZOWY, MACIERZ GRAMA, NIEWYDOLNOŚĆ, PIEKARNIA, COVENTRY, TERAKOTA, ROŚLINA STRĄCZKOWA, OROYA, PASTORAŁKA, MŁOTNIK, MARGELAN, METALOPROTEINA, PRZEMYSŁ DRZEWNY, BOLLYWOOD, KARBURYZATOR, MODLITWA, POTENTAT, MENNICA, SITO, PÓŁMETAL, METEOROLOGIA ROLNICZA, KOHERENCJA FAL, WYKONAWCA, ŻERDŹ, KARTEL NARKOTYKOWY, HULL, SPAWARKA, WANNA, LABORATORIUM GALENOWE, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, PRZEMYSŁÓWKA, ZBROJENIÓWKA, STOP ŁOŻYSKOWY, MARYNATA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, NIĆ, CHEMIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ŁOZINA, PRZEMYSŁ LEKKI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PRAWO WYZNANIOWE, ROZSTAW OSI, PRZETWÓRSTWO, PRZEMYSŁ PRECYZYJNY, MATEMATYKA STOSOWANA, NDOLA, WYRÓB HUTNICZY, RYBOŁÓWSTWO, ŁUK DŁONIOWY, BRUZDA LODOWCOWA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, EMPORIUM, UPRZEMYSŁOWIENIE, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GAŁĄŹ, ALPAKA, MIESZALNIK, SPOKANE, ACYDURIA OROTOWA, MĄCZKA RYBNA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, MAGNEZ, OSMOND, LUT, BAUTA, TYGIEL, DAMA SERCA, CZYNNOŚĆ NERWOWA, PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY, AMALGAMAT, ARGENTAN, CZYNELE, METALURGIA, GIĘCIE, KOSMOGONIA, HEKATOMBA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, MIKSER, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, MCLAREN, WYCISKANIE, PRZEMYSŁ HUTNICZY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, GAŁĄŹ PRAWA, JENA, DYSFAGIA PRZEDPRZEŁYKOWA, SICHULSKI, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, NIEŻYWOTNOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, TERMIT, PLASTYKA, FLINT, TĘŻYCZKA, MARSYLIA, ŻEGLUGA, GEYER, GAŁĘŹNIK, KREFELD, PRZEMYSŁ LOTNICZY, JUBILER, MAYO, ROSOCHA, GÓRNICTWO NAFTOWE, MEDYCYNA PERSONALNA, WNIEBOWZIĘTA, GAŁĄŹ, GALWANOSTEGIA, PRAWO SPADKOWE, USŁUGA CERTYFIKACYJNA, ZASTAŁOŚĆ, SCHIZOFRENIA, GÓRNICTWO MORSKIE, GAŁĄŹ, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, PRZECHOWALNICTWO, GALANTERIA, AMALGAMOWANIE, ANOMALIA DUANE'A, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ANEGDOTA, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU II, GÓRNICTWO, KARBORYZATOR, RODAMINA, USŁUGA MATERIALNA, GASTONIA, LIMMU, BIOGERONTOLOGIA, SOWIETYZM, OCHRONA KATODOWA, NIŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, KOPUŁA LAWOWA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, STADO, CHOINA, KLEZMER, KOWALSTWO, PROZODIA, ?DOBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METALURGIA gałąź przemysłu związana z produkcją i obróbką metali i stopów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METALURGIA
gałąź przemysłu związana z produkcją i obróbką metali i stopów (na 10 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ I OBRÓBKĄ METALI I STOPÓW. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x