GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAZA CZASOWNIKOWA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)GRUPA CZASOWNIKOWA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)GRUPA WERBALNA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.521

NUMER, GRUPA ELIMINACYJNA, PŁYN NASIENNY, TRZECI ŚWIAT, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PARK PRZEMYSŁOWY, DZIENNIK ODBIORCZY, WALUTA MIĘKKA, KURTYNA ZERO, PISARZ, SAŁATKA CEZAR, ZAKŁADKA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, POMARAŃCZA, CHOROBA MORGELLONÓW, SMERFETKA, PRZELOTNICE, WPIERDOL, KMINEK INDYJSKI, ANALIZA PORTFELOWA, LOTNICTWO, CZERNINA, KAWA ZBOŻOWA, LOTERIA FANTOWA, TEMPERATURA CURIE, POLITYKA DYSKONTOWA, PRAWICA, OPRAWA, BERGAMOTA, SYGNIFIKATOR, PÓŁOKRĄG, PISUAR, SZACHY FISCHERA, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, KSENOLIT, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, CHOROBA KUFSA, REZERWA, CHOROBA EULENBURGA, ALIGATOROWATE, KORZEŃ, TRZYDZIESTKA, GRUPA PRZEMIENNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, WRZĘCHY, ANTROPOSFERA, KOLOR, ZAKRES POJĘCIOWY, ADMINISTRACJA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ENDOPSAMMON, KLAKA, CZYSTOŚĆ, KONTRALT, GRUPA LIEGO, SKRZYDŁO, GÓRKA, WALASEK, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, GMINA GÓRNICZA, ZERÓWKA, PAŃSTWO, ŻÓŁWIE MUŁOWE, STORCZYKARNIA, CHÓR, ATMORADIOGRAF, WŚCIK DUPY, DETERMINIZM, PYLICA ALUMINIOWA, GRUPA ETYLOWA, BRONIOZNAWSTWO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, GADY, PRZYCZYNEK, DESKA, NOC ASTRONOMICZNA, CENA ZAMKNIĘCIA, BRANLE, BOSTON, KRÓCIEC, CHOROBA MIKROFALOWA, SSAKI NIŻSZE, EROZJA WIATROWA, MOLEKUŁA, DIECEZJA, PODSTACJA TRAKCYJNA, OBROTNICA, JĘZYKI CELTYCKIE, STOPIEŃ CELSJUSZA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, TRANSSEKSUALISTKA, GACEK SZARY, KROKODYLE WŁAŚCIWE, KRÓTKA PAMIĘĆ, KOŃ ŚLĄSKI, ILOCZYN WEKTOROWY, PALEOMAGNETYZM, KUBEŁ, WĄTEK, ZERÓWKA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, DAWKA DOPUSZCZALNA, BROŃ PANCERNA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, WYJĄTEK, INTENSJA, KOMORA ZAMKOWA, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, ODPRZĘG, ZWIĄZEK ZGODY, GRAFIKA WEKTOROWA, KLUB POSELSKI, BEZPIEŃKA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, GONDOLA SILNIKOWA, PISZCZAŁKA, STER, KRĘTARZ MAŁY, PSEUDOARTYSTA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ADRESAT, NIEWYGODA, REPUBLIKA JAKUCKA, RÓG, LÓD, WODA POZAKLASOWA, JURYDYKA, ZAPORA MINOWA, INDEKS, EKWIPARTYCJA, STREFA PRZYGRANICZNA, DEPRESJA, KWIAT, KAPELUSZ, PIRAMIDA, LICYTACJA, ZAINTERESOWANA, METROPOLIA, HORDA, TRZY KARTY, AKRAZJE, SYMULATOR, GRUPA DYSKUSYJNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, BOHEMISTYKA, SSAKI ŻYWORODNE, KONTYNGENT CELNY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, GNIAZDO NASIENNE, PUŁAP PRAKTYCZNY, GRUPA NITRYLOWA, ŁAWA TORTUR, KRYTYCZNOŚĆ, MACIERZ RZADKA, SIÓDEMKA, ZŁAD, KOMORÓW, SILNIK INDUKCYJNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, ŚCIANKA DZIAŁOWA, POKER ROZBIERANY, WARUGA, PARAWODÓR, MANIFESTACJA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ORLEANIZM, KIEŁ, SKAŁA PLUTONICZNA, PROTEST SONG, REPUBLIKA PREZYDENCKA, EKONOMIA DOBROBYTU, MISJA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, TEKODONTY, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, REGULACJA KASKADOWA, PODKŁADKA, GANG, KOMORA FERMENTACYJNA, TYSIĘCZNIK, WYŁAM, POSTĘPACTWO, TUSZ, PROLETARIAT, PODGATUNEK, PRZEPUKLINA RICHTERA, GALAKTYKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, SESZELKOWATE, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, MASZYNA WYPOROWA, CIUCIUBABKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KOPARKA CHWYTAKOWA, LEMUR WARI, PODKATEGORIA, STWIERDZENIE, TEMPERATURA UPAŁU, CAMERATA, NUTA, ŁYKOWATOŚĆ, KONTIKI, GRUPA ROZWIĄZALNA, UMOWA ZLECENIA, JASZCZURKI, CENTRUM, NIEDOBÓR, GŁOWICA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, AKCJA NIEMA, HORMON STERYDOWY, TERMOPLASTYKA, GRUPA ABELOWA WOLNA, FENOLAN, DESER, CZWORONOGI, TEINA, WIĘŹBA, ZESKOK, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, WYPRAWA, ZADYSZKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, GRUPA KOŁOWA, GRUPA ALTERNUJĄCA, TRANSAKCJA WIĄZANA, NA PIESKA, GRUPA SKŁADNIOWA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CALLANETICS, POMOC SPOŁECZNA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, WIRUSY SSDNA, BUŁAT, CEREMONIA ZAPACHOWA, JĘZYK FLEKSYJNY, DRABINKA LINOWA, POKER DOBIERANY, PASTA, TOCZEŃ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, WLAN, AGLOMERACJA, RATOWNICTWO, PUŁAP TEORETYCZNY, PLEMIĘ, BENZYNÓWKA, HAPLOTYP, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, EKSPERTKA, ODDZIAŁ, MORDOBICIE, BIELNIK BIAŁY, KOŃ LIPICAŃSKI, PASO DOBLE, SZESNASTKA, NAJEŹDŹCA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, POLOWANIE, LOK AGNESI, CHOROBA CYWILIZACYJNA, SIEĆ, WARSTWA KOLCZYSTA, TAMA, MACIERZ KORELACJI, LĘK SEPARACYJNY, GRUPA ROBOCZA, MUZYKA KONKRETNA, DZIENNIK PODAWCZY, HOMOSFERA, KOŁA, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, MACIERZ JACOBIEGO, NAKTUZ, COACHING, DOBRA, LAMPA NERNSTA, KASTA, MUZA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, LITERATURA FAKTU, INFLACJA PŁACOWA, LAMPA ŁUKOWA, ATRYBUCJA STABILNA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PUNKT POMIAROWY, AWANGARDA, WYCZARTEROWANIE, FANDANGO, REJESTR KARNY, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, OSTRA AMUNICJA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ?TEOLOGIA PASTORALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAZA CZASOWNIKOWA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)
GRUPA CZASOWNIKOWA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)
GRUPA WERBALNA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAZA CZASOWNIKOWA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.).
GRUPA CZASOWNIKOWA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.).
GRUPA WERBALNA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.).

Oprócz GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast