GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAZA CZASOWNIKOWA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)GRUPA CZASOWNIKOWA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)GRUPA WERBALNA to:

grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.521

SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, ZAĆMA DOJRZAŁA, KRĄG, CYGAŃSKI, ZWARCIE, ROZBITEK, KATEGORIA URZĘDNICZA, OŚWIADCZENIE, BEZPIEŃKA, STARA WIARA, PRAWO TALIONU, OSPA WIETRZNA, WALC WIEDEŃSKI, IRREALIZM, GÓRA, KILLER, RÓŻA SKOCZKOWA, IZBA DEPUTOWANYCH, TOPIK, BALET, JĘZYKI CELTYCKIE, DZIENNIK ODBIORCZY, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, WYKRZYKNIENIE, WALOSZEK, BARIERA JĄDROWA, INTERWIZJA, ŚCIĘCIE, PEŁNOROŻCE, UTLENIANIE, LIGATURA, NAJEŹDŹCA, KOMÓRKA MATECZNA, TYTANOZAURY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ASNYK, CHOROBA KUSSMAULA, DZIEWIĘTNASTKA, CZŁON SKŁADNIOWY, KRAINA MITOLOGICZNA, KAMERTON STROIKOWY, DIAPSYDY, NADZIEWKA, LINIA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PRAWNICY, KRASNAL, KECZUOWIE, REMISIK, WYZNANIE, KLASTER KOMPUTEROWY, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, GRUPA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, UMOWA SPONSORSKA, STOPNICA, MIKROFON CEWKOWY, ZAKRES POJĘCIOWY, GRUPA NACISKU, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, ERPEG, DŁOŃ, DWUNASTKA, TONACJA, MUNSZTUK, PODSYP, RAJA GWIAŹDZISTA, POKER ROZBIERANY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, OBSESYJNOŚĆ, GONDOLA, ANTYLITERATURA, ŚCIANA, BORECZNIK, NAWA GŁÓWNA, ODRĘB, GRUPA BILATERALNA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, OBRONA, AGANA, REAKCJA SPRAWCZA, GATUNEK POGRANICZNY, ZŁOM, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, SZYPUŁKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KOMORA NABOJOWA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, CYNK, FIGURA WYPUKŁA, TYTOŃ, ODPRZĘG, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SETKA, GROMADA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, POSPÓLNOŚĆ, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SUBSTYTUCJA, BEGUINE, ROŚLINA DARNIOWA, RYNEK TERMINOWY, DIAKONIA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, MSZYCZNIK, GRUPA ALKILOWA, LUDZKIE ZOO, RÓŻOWCE, KAMARYLA, OSTOJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, LĘK SEPARACYJNY, EPICYKL, IZOCHRONA, OBOZOWISKO, TURBINA AKCYJNA, RELIGIA MOJŻESZOWA, KONTRALT, ADWOKAT DIABŁA, WŚCIK DUPY, ZIELONE KOŁNIERZYKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ELEKTROMIOGRAFIA, KAWA ZBOŻOWA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, SPORT WODNY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BARSZCZ UKRAIŃSKI, AGLOMERACJA, HYPOSTYL, GŁUPTAKOWE, GWAŁT, ODBYTNICA, ZASTĘP, DZIWERÓWKA, SZTAB SZKOLENIOWY, GARDZIEL, PIŁKA RĘCZNA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, WIEŻA HEJNAŁOWA, HARAD, CZĄSTKA CIĘŻKA, DOROBEK, INFLACJA, DIETA KOPENHASKA, STWIERDZENIE, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, POPULACJA MENDLOWSKA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, ULTRA, DOŁEK ŚRODKOWY, BANKRUT, MŁOT, FOTOGRAFIKA, PŁYN NASIENNY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, RUCH, ŻÓŁWIE LĄDOWE, OWCA JACOBA, REGRESJA PROBITOWA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, LOK AGNESI, GELDERLÄNDER, PLATFORMA PROCESOROWA, TARAS WIDOKOWY, TOP, SITWA, KYNOTERAPIA, GRUPA IMINOWA, KLASTER, MIARA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GAD MORSKI, PIEZOMAGNETYK, ZERO BEZWZGLĘDNE, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, POCHŁANIACZ GAZÓW, STANOWISKO, ADVOCATUS DIABOLI, BELLOTTO, JĘZYK POLSKI, POKOLENIE, EKSPEDYCJA, ZAKŁADKA, CHOROBA VAQUEZA, GRAPTOLITY, KOMORÓW, KRAN, WIELKI ATRAKTOR, DOMENA PUBLICZNA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, STYL KOLONIALNY, ASNYKOWIEC, POWRÓT, WĘDKA, BURAK PASTEWNY, WYGŁOS ABSOLUTNY, KASZANKA, MISJA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MINIMALIZM, OŚ LICZBOWA, MACIERZ JACOBIEGO, GRUPA, PIECHOTA WYBRANIECKA, KRYSZNAIZM, ESKADRA, KOMPLET, PRZEPUKLINA RICHTERA, ŚMIERDZĄCE JAJO, SKURWYSYŃSTWO, BLACKJACK, POPULACJA, KAPLICA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, GRUPA, LANIE, SPADKOBIERCA, SKÓRA PERGAMINOWA, KARLIK ŚREDNI, URZĄD POCZTOWY, KONTRKULTURA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, SZCZĘŚCIARA, ADRES, UŁAMEK PROSTY, NACZYNIOWE, WRZÓD WENERYCZNY, DIAMAGNETYK, ZNICZ, BOCIAN SIODLASTY, BULANŻERIA, PRAWNICTWO, POLITYKA MIESZKANIOWA, SKOCZNIA MAMUCIA, RZEŹBA, OBÓZ, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, GALICYJSKI, KUŁACTWO, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ASYSTA, WYWIAD, ELIMINACJE, FRENOLOGIA, CERKIEW, PAKERNIA, WIERSZ ZDANIOWY, PROMOCJA, SŁUGA BOŻA, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, BEZDUSZNOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, KRZEW OWOCOWY, EDYKUŁ, CYKL WYDAWNICZY, MUR PRUSKI, DROZOFILIA, SFERA, PSAMMON, INDYWIDUALIZM, KANAŁ ŻEGLUGOWY, KOLUMNA AMUNICYJNA, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, PÓŁSKÓREK, ZADYSZKA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CIUĆMA, BEZPLANOWOŚĆ, SULFON, GORĄCZKA, SĄD WOJENNY, POPRAWA, HOMOSFERA, TAUTOLOGIA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, POLOWANIE, ROŚLINA, PRZEPONA, KANION PODMORSKI, SEKCIARSTWO, SŁUGA BOŻY, SILNIK ELEKTRYCZNY, OBEREK, TENIS, KWAS HUMINOWY, FUNKCJA OGRANICZONA, BOWLS, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, KWARCÓWKA, ?GŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAZA CZASOWNIKOWA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)
GRUPA CZASOWNIKOWA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.)
GRUPA WERBALNA grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAZA CZASOWNIKOWA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.).
GRUPA CZASOWNIKOWA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 17 lit.).
GRUPA WERBALNA
grupa składniowa, której centrum stanowi czasownik (na 13 lit.).

Oprócz GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GRUPA SKŁADNIOWA, KTÓREJ CENTRUM STANOWI CZASOWNIK. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x