STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONICE to:

strunoogonowe, Tunicata - grupa zwierząt dwubocznie symetrycznych o bardzo uproszczonej budowie, zaliczana do strunowców; osłonice to zwierzęta wyłącznie morskie, charakteryzujące się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki, tzw. tuniki, o rozmaitej grubości i konsystencji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSŁONICE

OSŁONICE to:

podtyp zwierząt morskich z typu strunowców; ogonice, żachwy, sprzągle (na 8 lit.)OSŁONICE to:

podtyp zwierząt morskich z typu strunowców (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.164

WOLAK, PEPTON, SŁOWACYSTYKA, EFEKT SORETA, OPIEKA SPOŁECZNA, BEETHOVEN, WYDAWNICTWO ZWARTE, OBCHÓD, JEŻOWIEC JADALNY, SINICA, DZWONY, GEMISTA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, SAPKA, MASKARADA, LINIA ŚRUBOWA, GÓWNOZJAD, SURREALIZM, REHABILITANT, FRANCUZ, ASTRONOMIA, CIOS PONIŻEJ PASA, ZABURZENIE NASTROJU, PRĄTNIK SREBRZYSTY, INTROJEKCJA, WELUR, WOSKOWNIA, CIEMIĘŻYCA, ABSOLUTYZACJA, DOM GRY, OBROTNIK, CHYTROŚĆ, FIZYKA, PRZYGOTOWANIE, KWASICA MEWALONIANOWA, FORMACJA, CZUWAK AKTYWNY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, PIJAŃSTWO, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, OSOBA PODEJRZANA, ZBIORNICZEK NASIENNY, STEROWANIE ODPORNE, VOLLEY, DRAPIEŻNOŚĆ, OSADA, MADISON, SZORY, SIŁA NOŚNA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, GRUPA WSPARCIA, WŁÓCZNIA, ANAMORFOZA, SKROMNOŚĆ, KORYTO, POWTARZALNOŚĆ, NĘDZA, KĄT PEŁNY, ENERGETYKA JĄDROWA, TENOR DRAMATYCZNY, AZYL, ZEGAR WODNY, LATA ŚWIETLNE, STAŁA, PREPARATYKA, NACZYNIAK GRONIASTY, SIATKA, KLASTER, KLUB POSELSKI, ASYRYJSKI, MIS, BATAT, PŁAWA SONAROWA, GOŁĘBIĄTKO, NARNIA, ALLEL DOMINUJĄCY, PŁAZY OGONIASTE, JANUSZ, SEJM, AWANGARDA, NOSACZ, ROZDZIELCA, KOJEC, FISZA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SAKRAMENT, STOS PACIERZOWY, WIOSKA, KOŃ TRAKEŃSKI, KOŻUSZYSKO, ALGEBRA UNIWERSALNA, OLBRZYM, SKALICA, TUR, PALCE, MŁOT, SYRENA OKRĘTOWA, CHOROBA LENEGRE'A, CZUJNIK JONIZACYJNY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, UCHWYT ZACISKOWY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, METODYKA, MUNGO, GRZBIETORODOWATE, KRYZYS, ZJAWISKO THOMSONA, PROLETARIAT, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DALEKOWIDZTWO, KAPILARA, SOLARIUM, PODPINKA, FILOZOF, BARWINEK, WŚCIEK DUPY, FAUNA DENNA, MARUDERSTWO, CHOCHOŁ, TROJACZEK, HODOWLA ZWIERZĄT, KUC DALES, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, KASZKA Z MLEKIEM, MOTYWIK, DRUGA NATURA, PODKOWIEC MAŁY, OBWÓD DRUKOWANY, WOŁY, GRUPA RYZYKA, DIASTOLE, MAŁPA SZEROKONOSA, WYSPA MAN, NORMALIZATOR, KANAPA, STYL MOTYLKOWY, NARAKA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, KOZAK REJESTROWY, KIJANKA, ORZEŁ, ADHD, KORDON, BAŃKA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, SANATORIUM UZDROWISKOWE, OBRZYD, CEL, SUTERENA, MROŹNIA, WENEROLOGIA, GROOMER, BOMBRAMREJA, PRZESTRZEŃ STANU, BRÓDKA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, UFNOŚĆ, WIRUSY ONKOGENNE, KRÓTKODZIOBEK, KUŁACTWO, WIĘZADŁO KARKOWE, DWUWIERSZ, ZMIENNA ZWIĄZANA, SELEKTOR, NITROAMINA, STRAŻ OGNIOWA, MAKROCZĄSTECZKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, MANIPULATOR, ZWIERZYNIEC, POŚLIZG, BOCZEK, ŁYŻKA, ANGORYZM, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ŁUCZNIK, METR NA SEKUNDĘ, MEDYCYNA NUKLEARNA, ELOPSOWATE, WŁOSIE, SZPETNOŚĆ, PARAMEDYK, FRUWANIE, GEOFIT KORZENIOWY, OBRONA BAŁTYCKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, GRUSZKA, WIWARIUM, TRANSMISJA, SMUTNI PANOWIE, SAMOCHODZIARZ, JARZYNIAK, ZAPASY, PULPIT, GARDEROBIANKA, PARANOJA PIENIACZA, KOMORA ZAMKOWA, MARSZ, STYL TOSKAŃSKI, WF, SEN, SPOŁECZNE, MUSICAL, PLAC MANEWROWY, FICTIO PERSONAE, RYCERZ, RADCA, OSOBA, RUMSZTYK, RZEZAK, TETRAPODY, PRZEDROŚLE, UNIK, MAH JONG, ILJIN, GERIATRIA, TREN, TETRAMER, LEMONIADA, TOLERANCJA WYMIARU, RELIKWIA, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, BARCZATKA KATAKS, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, DWUSETKA, SZMUGLER, APLET, TEOLOGIA APOFATYCZNA, GAUSS, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ŚREDNIA, BŁYSKOTKA, ARTYSTA, BÓJKA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, KALENDARZ, KREOL, POWTARZALNOŚĆ, TARŁO, JUNAK, FALA DŹWIĘKOWA, EKSPATRIANT, ZLEPNOŚĆ, NASIADÓWKA, NEKROFAG, KOKTAJL MOŁOTOWA, KARTOGRAFIA, MERCURY, PÓŁNOC, FOXTROT, PŁOW, OTWIERANIE SERCA, CZŁON PODRZĘDNY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, FRYZ, GALERIA HANDLOWA, ANTROPOLOGIA, PLICHTA, ZARZUCAJKA, TEST, HENRYK, MOLTO, DOBRO PUBLICZNE, ZROSŁOGŁOWE, INKA, PODUSZKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, POWIĄZANIE, MISKA SEDESOWA, GRAF, SŁONIOWATOŚĆ, LICZI, SPAWĘKI, SŁONIOWATE, SENAT, DRAMA, GŁOWOCISOWATE, NATARCZYWOŚĆ, SYNSEPAL, BARKAN, PUDŁO, INFORMATYKA KWANTOWA, PODOKARPOWATE, HUBKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SZKARADZTWO, ORYKS, NIEODPARTOŚĆ, ŁOŻYSKO TOCZNE, ZAGNIEŻDŻENIE, BROŃ MYŚLIWSKA, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, KABEL, MAFIJNOŚĆ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, EMULSJA, SPADKODAWCA, ?GLOBULINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONICE strunoogonowe, Tunicata - grupa zwierząt dwubocznie symetrycznych o bardzo uproszczonej budowie, zaliczana do strunowców; osłonice to zwierzęta wyłącznie morskie, charakteryzujące się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki, tzw. tuniki, o rozmaitej grubości i konsystencji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONICE
strunoogonowe, Tunicata - grupa zwierząt dwubocznie symetrycznych o bardzo uproszczonej budowie, zaliczana do strunowców; osłonice to zwierzęta wyłącznie morskie, charakteryzujące się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki, tzw. tuniki, o rozmaitej grubości i konsystencji (na 8 lit.).

Oprócz STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - STRUNOOGONOWE, TUNICATA - GRUPA ZWIERZĄT DWUBOCZNIE SYMETRYCZNYCH O BARDZO UPROSZCZONEJ BUDOWIE, ZALICZANA DO STRUNOWCÓW; OSŁONICE TO ZWIERZĘTA WYŁĄCZNIE MORSKIE, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ, ORGANICZNEJ OSŁONKI, TZW. TUNIKI, O ROZMAITEJ GRUBOŚCI I KONSYSTENCJI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x