JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEGMENT to:

jedna z części, na które coś jest podzielone, najczęściej odrębna, ale podobna do innych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEGMENT

SEGMENT to:

typ domu (na 7 lit.)SEGMENT to:

część szafy, meblościanki, łączona z pozostałymi elementami lub funkcjonująca jako samodzielny mebel (na 7 lit.)SEGMENT to:

jeden z podobnie ukształtowanych odcinków ciała niektórych zwierząt (na 7 lit.)SEGMENT to:

zespól dysz rozmieszczonych na części obwodu tarczy zamocowanej w kadłubie turbiny parowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.931

MOKROŚĆ, WELON, ŚMIGŁOŚĆ, SUPERWAJZOR, RYBOJASZCZURY, PRZEKŁAMANIE, KANAŁ ŻEGLOWNY, CHAMÓWA, WERYFIKACJA, CEPERSKI, ŻÓŁTAK, OBŁÓG, KAPITAŁ, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, NIEMORALNOŚĆ, UGHELLI, DYBY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, AKCENT SŁABY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, ŚWIĘTA KSIĘGA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MIEJSCE PRACY, ŻÓŁTACZKA, SPRAWNOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, PEŁNIA, WARTOŚCIOWOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, PRZEWAGA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PARKIETNIK, CZEK PODRÓŻNICZY, PRZYKASÓWKA, NOCEK WĄSATY, CHLEB, ASTRONOMICZNA LICZBA, BIOGRAFIZM, MODYFIKACJA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, TRAWERS, ORKIESTRA KAMERALNA, SYFON, KOŃ DOŃSKI, WIELORASOWOŚĆ, MOBIL, OPINIA, MAMIDŁO, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, GARBATE SZCZĘŚCIE, WRÓG, LIMOGES, KAUTER, SKRZYPŁOCZE, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, KRZYŻÓWKA, CHORAŁ, BÓSTWO, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ZAPRZĄG, AKROCYJANOZA, ANGLOFOBIA, KONIK, EFEKTOWNOŚĆ, POCHODNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ZAKWAS, WIEŻA ZEGAROWA, URNA WYBORCZA, HYGROPSAMMON, KARALNOŚĆ, ZGRYWA, KATASTROFICZNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, FIMBRIA, NAPRAWICIEL, WYPADEK PRZY PRACY, FORMACJA, WIZUALNOŚĆ, CZANKA, ŻYŁKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, PŁONINA, ANIOŁ STRÓŻ, KMIOT, FORMACJA SKALNA, MORALNOŚĆ, POLEW, OSŁONOWOŚĆ, GRAF, ŚCISŁOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, WYŁADOWANIE KORONOWE, MAŁA INFORMATYKA, KOLKA JELITOWA, KONTRAPUNKT, UNIONISTA, BAZYLISZEK, SZARPANKA, DEWIANT, JEDNORAZOWOŚĆ, ELFICA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ŁAPACZ, DOPEŁNIACZ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, PLETYZMOGRAF, SZTUCZNY CZŁONEK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NIENATURALNOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, FILIACJA, KLAMRA, DUCH, LEKTURA, SKUN, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KATHARSIS, MANIFESTACJA, KWASIELEC, ZGNIŁY KOMPROMIS, WYKRYWACZ METALU, BEZWZGLĘDNOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, HALUCYNACJA, SZCZOTKA, CYPRYS ARIZOŃSKI, NIESTOSOWNOŚĆ, AKSAMITNA REWOLUCJA, ANDROPAUZA, ISZYM, KOMPENSATOR CIEPLNY, POGROBOWIEC, CHÓR, PŁACZ, OWCA CZTEROROGA, KASATA, NEFROLEPIS WYSOKI, KONCEPTUALIZM, AKWATINTA, KOPERTA, DWUWĘGLAN SODU, ODŻYWCZOŚĆ, STRYJO, TERMINARZ, MALARSTWO, POCHODZENIE, NIEŚPIESZNOŚĆ, TKANKA PŁUCNA, WĘŻOWNIK, PLEŚNIAWKA, GATUNEK ZWORNIKOWY, INICJATYWNOŚĆ, NOWORUSKI, ROŚLINKA, NADWYŻKA HANDLOWA, NIŻSZE NACZELNE, NOGOLOTKOWATE, CHEMIA, POLE STACJONARNE, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ŻYCZLIWY, PUSTA STRUNA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, FIGA Z MAKIEM, DWUDZIESTY, PISEMNOŚĆ, ŁABUŃCE, FANATYCZNOŚĆ, EKSPERT, USTNOŚĆ, KWATERODAWCA, APPALOOSA, SILOS RAKIETOWY, FAST FOOD, PRZYNĘTA, RESZTKA, GORI, ŻYCIE WIECZNE, LEBERA, PŁASZCZKA NAGA, KAUTOPIREIOFAGIA, CHUDOŚĆ, URZECZOWIENIE, REGIONALNOŚĆ, GORYL NIZINNY, TERAPIA ODRUCHOWA, KRAKÓW, CEGŁA SUSZONA, KOŹLAK, MYSZORYJKI, DIPLOPIA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, SMAR, SUMA KONTROLNA, DZIEŁO SZTUKI, KARŁOWATOŚĆ, POSZKODOWANA, PODSZEWKA, PRZEWROTOWIEC, STAŁOŚĆ, PĘTLA, DEROGACJA, GŁUPKOWATOŚĆ, PROSIAK, INFORMACJA, WZNOWICIEL, PATATAJKA, WSCHÓD, DWORNOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, CZASOWNIK, SZURPEK POWINOWATY, WROSTEK, PASMO PRZENOSZENIA, NIEDOMYKALNOŚĆ, DELFINOWATE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, GRANDA, KOMPAKTOWOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, WIRUS, SCENA, DRZEWO LIŚCIASTE, EMOTKA, CIĘŻKA WODA, FRYWOLNOŚĆ, CRACK, MIECZ SZYBROWY, KANAŁ LATERALNY, CHIP, GRUPA ETNICZNA, SETKA, ATAK, EUGLENA ZIELONA, OSTROŚĆ, POLICJA SĄDOWA, ZALEŻNOŚĆ, PLAKAT, MARYNISTYKA, JESIOTR ROSYJSKI, PŁODY ROLNE, MACIERZ DYSKOWA, SUBTELNOŚĆ, TENDER, OZONOSFERA, LUSITANO, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PAGI, NEVADA, KONSULENT, PRZEGLĄDARKA, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, NAPIERANIE, KOZŁOWIEC, ZŁY CZŁOWIEK, RZECZYWISTOŚĆ, DĘTKA, HETEROZJA, MYŚL, MISSOURI, GLINIAN, KONWENCJA, POMPA TŁOKOWA, CZTEROKROTNOŚĆ, SATYRA, DZIECINNOŚĆ, NAPRAWIACZ, TRZECIE OKO, ANODA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NASTĘPSTWO, CZEKMAN, ZARAZA MOROWA, BLEDZIUCH, POLAJ, MARUDER, EKSŻONA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, WYSPA KUCHENNA, WODA-WODA, RĄBANKA, DEMÓWKA, OKRĄGŁOGŁOWY, PARADOKS LEONTIEFA, STAŁA MICHAELISA, CHĘTNY, LENIUSZEK, NIEZAWISŁOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, IMAGE, BALERON, TWIERDZA, MOC WYTWÓRCZA, KRAWĘDŹ GRAFU, GRZAŁKA, SPŁASZCZKOWATE, ?TRIAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEGMENT jedna z części, na które coś jest podzielone, najczęściej odrębna, ale podobna do innych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEGMENT
jedna z części, na które coś jest podzielone, najczęściej odrębna, ale podobna do innych (na 7 lit.).

Oprócz JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - JEDNA Z CZĘŚCI, NA KTÓRE COŚ JEST PODZIELONE, NAJCZĘŚCIEJ ODRĘBNA, ALE PODOBNA DO INNYCH. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x