PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA RADIOWA to:

promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.858

EKSPRES PRZELEWOWY, PRZESYŁKA LISTOWA, KURANT, CIĄGUTKA, SER, EMALIA, PLOMBA, PODATEK URBARIALNY, POPYCHLE, HACZYK, RYZYKO, SKYLAB, KRĘGARSTWO, DESKRYPTOR, ŁUK, TARCICA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KINO FAMILIJNE, REFLUKS, BACHMAT, PŁASKLA, BIEG PRZEŁAJOWY, PRĄD TRÓJFAZOWY, BOMBA ATOMOWA, CZUBATY PAWIAN, ROKIETA, AMBER GOLD, DRUK TYPOGRAFICZNY, ZASILANIE, TRANSPORT AKTYWNY, FETYSZYZM TOWAROWY, MOWA KOŃCOWA, KLISZA, KLOPIDOGREL, CHŁONIAK, ENCEFALOPATIA, PIPSZTOK, KONFIGURACJA, OBJAWIENIE PRYWATNE, KARMIDEŁKO, SPODEK, TEBY, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, DROGA KONIECZNA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, MONOCENTRYZM, KOREKTOR, FRYGOWIE, GRYS, CZŁONEK, REMITENT, SPÓR KOMPETENCYJNY, ROZKAZ, KOŁKOWNICA, KACZKA CHIŃSKA, NOLDOR, PARTIA HISZPAŃSKA, BURKA, PRZEDROŚLE, KALEKA, APARAT ABSORPCYJNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KWATERA OKIENNA, INTRYGA, MNOŻENIE MACIERZY, WKŁAD BUDOWLANY, ECU, KOREKTA DOMOWA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, KĄT POZIOMY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DZIKOŚĆ, PORZĄDEK PRAWNY, OKNO MODALNE, NIKAB, JEZIORO FIORDOWE, LISTOPAD '89, SPOTKANIE MODLITEWNE, PODZIELNIK, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, NAMNAŻANIE, DAMULKA, BEFKA, POSUNIĘCIE, METAJĘZYKOWOŚĆ, NORIKER, EKSPERIENCJA, KOMUNIKACJA, RODZINA ADOPCYJNA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, SKANSEN, WANIENKA, WERSJA LEKTORSKA, OKRĄGŁY STÓŁ, OJCIEC, GARDEROBA, KĄT DEPRESJI, EKONOMIA NORMATYWNA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, ROZPOCZĘCIE, PRYWATNOŚĆ, MIENIE, CHOROBA DARLINGA, KORYNCKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KUBIZM, KONCERZ, KOALICYJKA, PIERŚCIEŃ, PARCIE KORZENIOWE, UKŁAD HENONA, OKULTACJA, CENZUS WYBORCZY, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KONTO DEPOZYTOWE, RZĄD KOALICYJNY, PIANKA, MISKA, INGRESJA MORZA, KOMA, OKO, NIEWOLNIK, ANALIZA CZYNNIKOWA, WIELORYBNICTWO, TWIERDZENIE CEVY, ZWODNICZOŚĆ, EWOLUCJONIZM, KISZONKA, ZŁOŻE KOPALINY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PALEC, SZCZYT, MENU, PRZECHODNIOŚĆ, BARABAN, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SKRYTOBÓJSTWO, GRZBIET FALI, USŁUGI SPOŁECZNE, KOGUT GALIJSKI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, UKAZ, GRAMATYKA, DAKAR, TRANZYTYWNOŚĆ, FALA, SILNIK INDUKCYJNY, ZABURZENIE NASTROJU, BIAŁA KSIĘGA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, APOLIŃSKOŚĆ, CUKRÓWKA, ZACISZNOŚĆ, LOKACJA, TROFOBLAST, PUNKT ZWROTNY, DUR OSUTKOWY, KROKIET, WSTECZNY BIEG, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, MUZYKA PROGRAMOWA, DETEKTOR JONIZACYJNY, DUJKER MODRY, GEOFIT, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ŚNIEG, NAGANIACZ, OKNO ATMOSFERYCZNE, PRZEBITKA, PRĄD ZAWIESINOWY, SOCHACZKI, RZUT PROSTOKĄTNY, CZERECHA, MANUFAKTURA, OLEFINA, RETRANSLACJA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, JĘCZMIEŃ, SCENA ROZBIERANA, LIST ŻELAZNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, FACJATA, POLE WIDZENIA, ŚWIĘTOPIETRZE, POMPEJE, KURIER TATRZAŃSKI, WĄŻ, PIERD, PROCEK, NEGOCJACJE AKCESYJNE, TROP, ODWOŁANIE, DONIESIENIE, FALE ETERU, BĄK, MANIERKA, KOMPLEKS, MISJA DYPLOMATYCZNA, GRAF KOMÓRKOWY, WIBRATOR, DŻIHAD, KERATYNA, SZPERACZ, JEZIORO POLJOWE, KORPUS, ANALIZATOR, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, JEZIORO TEKTONICZNE, SATANISTKA, CYKL REPRODUKCYJNY, ZARZĄDZENIE, ZRZUTKA, POLONEZ, POLE SIŁOWE, STYL DOWOLNY, PUNKT, WYDALINA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, POLE STACJONARNE, ANTROPOCENTRYZM, AKT, BÓJ SPOTKANIOWY, PASZCZĘKA, RZEŚKOŚĆ, SZKATUŁA, PRZÓD, HERNYSTIR, MIÓD SPADZIOWY, RÓWNIK, GRAND VITARA, SZYNEL, BODARZ, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, KSIĘGA LITURGICZNA, DUJKER ABBOTTA, ŁOŻYSKO, GORĄCZKA DUM-DUM, IRAŃSKI, KONTYNUATOR, ANDROGYNIA, MAZIÓWKA, WITAMINKA, BOSY ANTEK, OKAZJONALIZM, HELIOSFERA, PRZEMYT PLECAKOWY, OBELISK, OPCJA POLITYCZNA, POWIERNICTWO, KOŁO, TONSURA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, KECALKOATL, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, TORNADO SATELICKIE, METODA STRZAŁÓW, DIS, GERRYMANDERING, RECEPTA PUNKTOWA, TONUS MIĘŚNIOWY, GÓRY WULKANICZNE, BURGER, ZAGRANIE, MOKASYNY, KOMÓRKA, TRATWA, CZELESTA, KULMINACJA, BRODZIK, REGUŁA SAVAGE'A, TRYSKAWKA SZKLANA, LOT CZARTEROWY, STANDARDZIK, INWALIDA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, BRUNO, RYNEK NIEFORMALNY, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, CZEPLIWOŚĆ, HETEROZJA, POTENCJAŁ RYNKOWY, GRUPA ADDYTYWNA, FLUORESCENCJA, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, SZTUCZNY CZŁONEK, BEZSTRONNOŚĆ, LINIA LOTNICZA, SYRENY, DOBRA POŚREDNIE, MIGELITKA, DOJNICA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, BETONOWE BUTY, MATERIAŁ ZECERSKI, FAWORYT, KIESZONKA SKRZELOWA, ?DRABINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA RADIOWA promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA RADIOWA
promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie (na 11 lit.).

Oprócz PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WYTWARZANE PRZEZ PRĄD PRZEMIENNY PŁYNĄCY W ANTENIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast