W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA to:

w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.478

PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, NAGIEL, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KAUCZUK BUTYLOWY, APOSTAZJA, AUTOMORFIZM, SEMITA, KONCERT ŻYCZEŃ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, MACICA, WODNIAK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, DZIESIĘCINA, CYRANKA ZWYCZAJNA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, DWUDZIESTY, MERITUM, SMOK, NEOFITA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BEZGŁOWOŚĆ, KREPON, CHLEBEK PSZCZELI, ŚWINIA DOMOWA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, OSTATNIE SŁOWO, MUZYKANT, REWIOWOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, PRACOWNIK, EMISJA, MANKIETY, ZWIERZĘTA KOPALNE, CHÓR, PEGMATYT, PARTIA, RARYTAS, LIDER, MEDALION, HISZPAŃSKOŚĆ, BEFSZTYK, LEBERA, WYROK PRAWOMOCNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, RESET, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WSPÓŁZAWODNICTWO, SEKUNDA, TYNKTURA, SKINIENIE, DUŃSKI, ZIELONOŚĆ, PRODUKCJA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, DROŻDŻOWNIA, KECZUA, MIKROWENTYLACJA, LAMPA WOODA, ELEKTROLIT, ONE-LINER, WODA, BEZCELOWOŚĆ, MODELOWOŚĆ, TEUTON, NIEAKTUALNOŚĆ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, HORMON STERYDOWY, IMPULS, TABOR, SUBTELNOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KWADRANT, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SKUPISKO, PRZERYWACZ BLOKADY, ZRAZIK, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KAMUFLAŻ, SUPPORT, ZAŁOŻENIE, DYSTORSJA, NOCEK OSTROUCHY, NUKLEOPROTEINA, OKOREK, GAZ OBOJĘTNY, SZCZUDŁO, KATAFOREZA, WARTOŚĆ MODALNA, ZŁUDNOŚĆ, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, ATU, BOLERO, ZAWŁOKI, SZABAS, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, SZAMANKO, DREWNO LETNIE, POZIOM, JĘZYK ŻYWY, KIEŁ, KASZA KUKURYDZIANA, OSZCZĘDNOŚĆ, POKŁAD PANCERNY, ROBERTIA, MEGAFON, COŚ NA ZĄB, KWASOTA, STATUS MATERIALNY, PACHYPLEUROZAUR, ZABAWA, PRAŻMO, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, IRRADIACJA, REDUKTOR, CYNK, KARCZOWNIK, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WESZ MORSKA, SENSYBILIZATOR, JĘZYK BERBERYJSKI, KACZAN, REWOLUCJONISTA, FLAGSZTOK, AUSZPIK, FAKT PRAWNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KRUCHE CIASTO, POSIEW, LAWATARZ, BOMBA KOBALTOWA, APERIODYCZNOŚĆ, KAMIEŃ, RUMIENIDŁO, MANIFA, CASSINI, MISTRZ, LONT WOLNOTLĄCY, KLER, FILM SF, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, NAKAZ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, WIEŻA PANCERNA, GNIAZDO, MISIEK, GETER, CHOROBA ZARAŹLIWA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, WÓR, KRZYWA PODAŻY, PRĄCIE, NISZA, NORMATYWISTA, CYBERNETYZACJA, PODUSZKA CIĄŻOWA, INFUZJA, MEDIANA, UZIOM, POMPA STRUMIENIOWA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, KLEJONKA, POETA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, MANEŻ, HADŻ, MOC, WĘZEŁ GORDYJSKI, TECHNIKA ANALOGOWA, STAW OSADOWY, ŁASZT, ANALIZA, URUBU PSTROGŁOWY, SKAFANDER, CHAŁTURA, ŚWIDER, TRAWERS, WARZYWO, ADWEKCJA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, TAUKA, ORKAN, BLISTR, HYDROFON, GRZYBY ANAMORFICZNE, WYBIEG, AWANS, SKAJLAJT, TRYBUT, TLENEK, KOLEJ GONDOLOWA, RYJKONOSY, NADWYŻKA HANDLOWA, CZAS, FANTOM, ZSYP, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, DROŻNOŚĆ, SIEKIERA, POGODNOŚĆ, LWIA SPÓŁKA, AKOMODACJA, INFLACJA PŁACOWA, KLAKSON RĘCZNY, NIELICZNOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, PREFEKTURA MIEJSKA, MEZOMORFIA, PENOLOGIA, KRUŻGANEK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KOŃ WIACKI, KIERZANKA, PILARKA RAMOWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, PARAZYTOFIT, SYRENY, DOMEK, OKRĄG CARLYLE'A, MOSH, STOCZNIA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, WIZA, SEWELOWATE, LENIWIEC BRUNATNY, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, SAMORODNOŚĆ, LABIRYNT, DYSTANS, ORTOGRAFIA, KOŚCISTOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, RANWERSY, PRZEDROŚLE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KANALIZACJA KABLOWA, RELACJA LOGICZNA, CIOS PROSTY, ZWOLNIENIE, SZKLIWO, ROZWAGA, DELEGACJA, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, NACIEK, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WARIAT, LÖFFLER, NIĆ, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, TŁUSTE LATA, AMPUŁKA, KATOLICKOŚĆ, CUDOTWÓR, DOK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, IWASZKIEWICZ, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, WIELORDZENIOWOŚĆ, WIERZBÓWKA, CYNKOTYPIA, ŁASKAWCA, KSIĄŻKOWOŚĆ, KLUCZ, LITERATKA, LAMINAT, ANTYMONARCHISTA, TYRAŃSTWO, TUNIKA, WILK, EMBLEMAT, ZWIERZĘ DOMOWE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PRACA, GRANULACJA, CIAPKAPUSTA, SMERF, ZDATNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SZKLIWO WULKANICZNE, BRYŁA, HAMULEC CIĘGNOWY, REKIN, SKALA, PARA UPORZĄDKOWANA, PROTEROZUCH, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PIĘTNASTY, MOMENT PĘDU, TRYMOWANIE, HIPERFOKALNA, TYMIANEK, RZECZPOSPOLITA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, DWUDZIESTY CZWARTY, NAUKI O ZIEMI, SPARTANIN, ORBITA, ZWIĄZEK BOKSERSKI, ?DARMOSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA
w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.).

Oprócz W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast