W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA to:

w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.478

PRZYSŁÓWEK, DZIEŁO POŚREDNIE, SOSNOWE, AFERKA, KAMASZE, PISTACJA TERPENTYNOWA, KLON, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, MIECZNIK, GLOBUS, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, MUFKA, GRANICE WZROSTU, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KONTROSKARŻENIE, SUBSTYTUCJA, ŁADOWNICA, ZAĆMIENIE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BENTAL, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, REPUTACJA, NIGER, PUNKT WYJŚCIA, LISTOPAD '89, WCZASY POD GRUSZĄ, CIĘGNO, POSTING, PASTEL, POLITYKA MIESZKANIOWA, KONDOR KRÓLEWSKI, ŻAKARD, LEBERA, TAJEMNICA ADWOKACKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZAPORA WODNA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, DRABIK DRZEWKOWATY, SPRAWA, ZALEŻNOŚĆ, FIREMKA, MARRAN, ZMYŚLNOŚĆ, CHLOROTIAZYD, NIEPROFESJONALNOŚĆ, HYDROLAT, OBSTRUKCJA, BAKTERIA, KARBAMINIAN, RYNEK NIEFORMALNY, ADIDASEK, ELIPSA SYTUACYJNA, HOL, STRATEGIA, ANGIOTENSYNA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, BOCZNIK, DROŻNOŚĆ, BAROK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, BLANKI, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, WYBUCHOWOŚĆ, KHMER, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PŁYTA DETONACYJNA, DYSZKANCIK, PAY-AS-YOU-GO, BELKA, KOŁNIERZ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CHALKOGRAFIA, BERA, PREZBITERIUM, POWÓD, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, PRELUDIUM, OBCOWANIE PŁCIOWE, SYGNATURKA, FOTORECEPTOR, KLAWIATURA EKRANOWA, SEZON, KOŁNIERZYK, VALYRIA, SKŁADNIK MINERALNY, MIEDZIOWIEC, MŁYNÓWKA, PODATEK TONAŻOWY, KUTER UZBROJONY, KOŁNIERZ, ANTOLOGIA, ODKUP, BATRACHOGNAT, IDEALIZACJA, AURA WITALNA, ŁATA, BERŻERA, TWIERDZENIE GÖDLA, CELEBRACJA, MINERAŁ, ALTANNIK ARCHBOLDA, KOŁTRYNA, POMYLENIEC, MORALNOŚĆ, PISIOR, POUFNOŚĆ, KRAJ, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, CZEREŚNIA, RZUT RÓWNOLEGŁY, OPERA, MULTIKULTURALIZM, WSPOMINKI, DOBITNOŚĆ, AKOMPANIAMENT, KOK, DWUKOLOROWOŚĆ, KLARK, DANSKER, KLAUZULA UMOWNA, OBŁÓG, SALA, SILNIK BOCZNIKOWY, KASECIAK, PTASZYNA, LICZBA BARIONOWA, DEKLARACJA, ABOLICJONISTA, KORONA CIERNIOWA, BIEGUN, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, TANIEC, AUTYZM, KRAWAT, GOTYCYZM, DYFUZJA CHEMICZNA, MODRASZEK ARGUS, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, SZWEDZKOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, LIPA, ROKPOL, PRUSKOŚĆ, EKSPOZYCJA, PROGRAM TELEWIZYJNY, MUR, NIELOTNOŚĆ, CHÓR, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NAŁĘCZKA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, ŁAMACZ BLOKADY, PATRON, MAŁOWODZIE, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, ŚLUB CYWILNY, ENERGIA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WAGA, MELANIZM, FREGATA ŻAGLOWA, SYSTEM WALUTOWY, MARENGO, DYSTORSJA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OLBRZYM, AHISTORYZM, ALFA ROMEO, RZEKOTKA DRZEWNA, KAMIENIARZ, NÓŻ MYŚLIWSKI, FARBA OLEJNA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SKROMNOŚĆ, PRZESTAWNIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZAPORA, POLE ZNACZENIOWE, BRYTFANKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, HEADHUNTER, BIEG ROZSTAWNY, RYJKONOSY, RAJSKI PTAK, WYBIEG, PAWILON, CZUANDONGOCELUR, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, PASTYŁA, KARŁOWATOŚĆ, BAZA PŁYWAJĄCA, INKA, CENA ADMINISTRACYJNA, OBELGA, TUM, WESTERN, ZGNIŁOŚĆ, SUPPORT, REZONATOR KWARCOWY, TYMPANON, ROSYJSKOŚĆ, KOŃ CUGOWY, SZYDLARZ, FILOZOFIA PRZYRODY, ŻÓŁW, ROZGWIAZDY, MAKSIMUM, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DRĄŻEK POGO, ENANCJOMER, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KURZAWKA, NAROWISTOŚĆ, ŚWIECA DYMNA, SINIAK, KOŁO HISTORII, CHŁOPOWINA, METODA NAWIASÓW LIEGO, TANK, PIĘTA ACHILLESA, PARA, SKARPA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PREMIERA, ASYNCHRONIZM, PRZELUDNIENIE AGRARNE, NIEDOWIERZANIE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ABSOLUTYZM, SONDA, RYBY KOPALNE, KASZA MANNA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, BILANS BRAMKOWY, DEPRESYJNOŚĆ, ŻYWOKOST, PAŹ, OMFALOMANCJA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, SMARKULA, JASKINIA LODOWA, SIEDMIOMILOWE BUTY, TOM, AGNOSTYK, TARNOWIANKA, SMAKOWITOŚĆ, TEKSASY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, KROKIEW, POŚLEDNIOŚĆ, PRAŻUCHA, OSZCZĘDZACZ, SKAFANDER, MIT, OBWISŁOŚĆ, ŻYWOŚĆ, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, STANOWISKO, DRZEWNICA GÓRSKA, KAPITUŁA, ANONIMOWOŚĆ, BETON, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PROCH, JOHNSON, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, REZYDENT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZIARNECZKO, BĄBEL, ŻYWA PAGINA, TORTILLA, MIESZEK, MAŚLAK CZERWONY, AUDYTOR, KOTŁOWNIA, ŁADUNEK, PANSEKSUALIZM, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, RĘKOSKRZYDŁE, DWÓJKA PODWÓJNA, REALISTYCZNOŚĆ, MEMORANDUM, POTWÓR, SEZONOWIEC, AKTORKA, POWAŻNOŚĆ, KACERSTWO, EPKA, AHISTORYCZNOŚĆ, MERENGA, ?PŁOMYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA
w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego może (lub równoważnego, np.dopuszczalne jest) stwierdzającego możliwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji (na 23 lit.).

Oprócz W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W LOGICE MODALNEJ WYPOWIEDŹ ZBUDOWANA Z FUNKTORA MODALNEGO MOŻE (LUB RÓWNOWAŻNEGO, NP.DOPUSZCZALNE JEST) STWIERDZAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ORAZ Z ARGUMENTU W POSTACI ZDANIA ALBO JEGO NEGACJI. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x