SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAWIKŁANIE to:

sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAWIKŁANIE

ZAWIKŁANIE to:

splot trudnych i niezrozumiałych spraw lub wydarzeń (na 10 lit.)ZAWIKŁANIE to:

wejście w skomplikowaną relację lub doprowadzenie do trudnej sytuacji, z której nie można się wyplątać (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.594

BURT, PRYMAT, SZYJA, WYROCZNIA, TUM, SIEĆ, ODPŁYW, IMMUNOLOGIA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, JIM, SKWAPLIWOŚĆ, SWAR, TOŃ WODNA, NATURA, KAPTUR, KOTYLION, MAŁPI GAJ, LINIA ŚREDNICOWA, CYMELIUM, CZĘŚĆ ZDANIA, OWICYD, STOSUNEK CYWILNOPRAWNY, CEBULAK, OWADOŻERNOŚĆ, PIEPRZ, KLASTER, HETMAN NAKAŹNY, PASEK, PASTWA, POKREWIEŃSTWO, BOMBA TERMOJĄDROWA, DIAGNOSTYKA, TAMARILLO, POŁOŻENIE, KRAJE, ORSZADA, FUTRO, STOPA DOCHODU, RAKIJA, DUMPING, MOTYLEK, UNDEAD, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, DOLABELLA, TARANTELA, TERMOLUMINESCENCJA, WYGASZACZ, NASADKA, ŻYDOWSKOŚĆ, FAZA, BEKHEND, ZAKURZENIE, PAROBEK, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ŚMIAŁOŚĆ, BOJKA, BĄK, TUBULOPATIA, SZEŚCIAN, BOCZNICA KOLEJOWA, TIAZYD, DIADEM, ZŁĄCZE, GRA KOMPUTEROWA, SKALA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZBROJA ŁUSKOWA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, REJESTR, DRĄŻEK KIEROWNICZY, REPUTACJA, EREKCJA, KOPUŁA LODOWA, OCET, TOPIELISKO, SAKRAMENT, ZBIOROWISKO, WYZIEW, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SIATKA, CHIŃSKI, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, PRZESTĘPNOŚĆ, KREM, MUZYKA PROGRAMOWA, ORION, POETA, WYRAZ, ZWIĄZEK, SKOK, ROZKŁADOWOŚĆ, WŁODZIMIERZ, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, DROGA WOJEWÓDZKA, KRÓLOWA RENET, KIEŁBACHA, CHWYTNIK, WŁÓCZYKIJ, REN, STOSUNKI, AKT, SREBERKO, BLASTODERMA, SNICKERS, KĄDZIEL, WĄŻ, BULIONÓWKA, PAKIET, BACIK, DZIEWIĄTY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OKALECZENIE, SPRZĘŻNICA, WIĄZANIE, ŻORŻETA, KONDYCJA FINANSOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PRAWO GŁOSOWE, RZECZOWNIK, GŁOWICA, PODEJRZLIWOŚĆ, PÓŁOKRĄG, WSPÓŁREGENT, BAKTERIOLIZYNA, SZUBIENICA, MANIFESTACJA, NIEWINNA KREW, OPASŁOŚĆ, ROŻEK, PARAWANING, AUSZPIK, SZASZŁYKARNIA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, OLEJ LNIANY, GETRY, EKRAN AKUSTYCZNY, ZRAZOWA, SZAMANKO, LAMPA WYŁADOWCZA, KINO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PRZEDŁUŻACZ, ORNAMENT, IZOMER, KITAJKA, PŁOMYK, TRAGIZM, WIZYTÓWKA, ŁUPEK PARAFINOWY, PIERWSZA POMOC, SZOK CENOWY, AMPUTACJA, KARABINIER, OSTRA REAKCJA NA STRES, PIŁA, HARMONIJKA, DANIE ARBUZA, JEZIORO ZASTOISKOWE, FERMENTOR, KARBONATYT, AMINOKWAS, ZAGĘSZCZACZ, TROCINÓWKA, BYTOWNIT, MARTWIAK, TENOR, DWÓJKA, DUCHOWY OJCIEC, ZATRUCIE, BEZIDEOWOŚĆ, BUTYL, BUŁAN, NIESPIESZNOŚĆ, ADRES, BRYKLA, ZNAK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, OMDLAŁOŚĆ, TRÓJNÓG, DEKLARACJA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, TOPENANTA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, CZÓŁNO, BIEGUN MAGNETYCZNY, KAUKAZ, KOMIN PŁACOWY, SZPRING, INTERES PRAWNY, CENTRALNE, DEZAKTYWACJA, WIGONIA, UKRAIŃSKI, URLOP DZIEKAŃSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, , KRA LODOWCOWA, FRONTALE, PLATER, BATERIA WODOCIĄGOWA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, WICEKAPELMISTRZ, OPUCHLIZNA, GŁUCHY TELEFON, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, RÓŻNICA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, AGERATUM, INSTYTUT, BEZPIECZNY SEKS, CIĄŻA JAJOWODOWA, OWOC POZORNY, AZOTAN, KOD DWÓJKOWY, KARAWANA, WĘGIERKA, NADLOTKA, PANIER, PIEŚŃ, PIRACTWO, KAPITAN, CZAPKA WĘGIERSKA, SSAK, PIEZOMETR, SATYRYCZNOŚĆ, WYCHODŹSTWO, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, BAJKA, ADWENTYZM, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SĄD, STOMIA, MEDYCYNA LOTNICZA, DEGRADACJA, GERMANIZACJA, MATECZNIK, DZIAŁKA, ICHTIOFAUNA, TEMNODONTOZAUR, KARTAUN, MISZPELNIK, KASZKIET, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, AGENT, FILAR PRZYPOROWY, KRATER, ZBLIŻENIE, POKAL, KŁAK, WYWROTKA, KONSOLETA, PŁATNIK, EUTEKTYKA, SEKRECJA, CIERŃ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PUNKT, HIPOTEZA, MOZZARELLA, ROZPRAWKA, OTĘPIAŁOŚĆ, KONSERWATYWNOŚĆ, PŁYWACZ, KANAŁ ENERGETYCZNY, BRZEMIĘ, TOALETA, SAMOISTNOŚĆ, CHOCHOŁEK, CEWKA, LB, LATANIE, ŁASKAWCA, GANC EGAL, KLEROMANCJA, BALERON, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, OGRANICZENIE, SKANDAL, PŁAWA, IN MEDIAS RES, MIESZACZ, TREPANG, LODOWIEC NORWESKI, HEDONIZM ETYCZNY, LUFKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SKANER BĘBNOWY, KAMIENIARZ, KORZENIE, OGÓREK, LISTEK, MAJONEZ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TRZYDZIESTY, RPG, WYDAWNICTWO SERYJNE, ?KASZUBSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAWIKŁANIE sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAWIKŁANIE
sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.).

Oprócz SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x