SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAWIKŁANIE to:

sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAWIKŁANIE

ZAWIKŁANIE to:

splot trudnych i niezrozumiałych spraw lub wydarzeń (na 10 lit.)ZAWIKŁANIE to:

wejście w skomplikowaną relację lub doprowadzenie do trudnej sytuacji, z której nie można się wyplątać (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.594

ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, DUŃSKOŚĆ, MANSZETA, TRYMOWANIE, UPIĘCIE, IMITATOR, BOM, INWOLUCJA, ELIKSIR ŻYCIA, ECCHI, PUNKT GASTRONOMICZNY, MASA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PROFESOR, PROBLEM, GALERIA, EKSPEKTATYWA, MUTACJA ZMIANY SENSU, CZARNY PUNKT, FROTKA, MAHOŃ, BOCIAN, BAMBUS, GENETYKA KLINICZNA, INWESTOR, MOŁDAWSKI, ZAWODOWIEC, SKORUPA, PLAFON, SAKSAUŁ, KLISZA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ROZSTRZYGANIE, DEKLARACJA, PRÓBA OGNIA, TRANSKRYPCJA, HELISA, KORYTARZ, POMPA ODŚRODKOWA, KLUCZ, LEVEL, AZJATYCKOŚĆ, PRANIE PIENIĘDZY, UPADŁOŚĆ, ŁUPEK HUMUSOWY, HAMULEC, WYSEPKA, STREFA BUFOROWA, FOTOGRAM, ARTYSTA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, STOŁÓWKA, GERONTOKRACJA, KREDYT KUPIECKI, KWINTET, NIEWYDOLNOŚĆ, PREFIKS, KONSERWACJA, METODA DELFICKA, NEKROPOLIA, NIKIELINA, STACJA, KONSULTANTKA, ŁAMACZ BLOKADY, STROBILANT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, OPTIMUM EKONOMICZNE, MUSZKA, NEFROLEPIS, PARATHA, ZALESZCZOTEK, GÓRNICA, TKAŃCOWATE, GAZ, WŻER, ZŁORZECZENIE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, OSADA, ZAWORA, PIANOLA, SAKRALIZACJA, KURT, BLENDA SMOLISTA, KASZUBSKI, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ODRA, FUNDAMENT, PORA, WINA NIEUMYŚLNA, KAFTAN, SZYNA, PARKA, CERAMIKA SZNUROWA, SŁONINA, KRYZA, CZTEROTAKT, KARTOTEKA, DOM WARIATÓW, WIELORAK, NADSUBSKRYPCJA, SZAMANKO, TEKSASY, MINUCJA, SZMATA, STRAWNOŚĆ, KAZAMATA, BIEG DYSTANSOWY, BISEKS, PAS DROGI GRANICZNEJ, TWARZOWIEC, PEAN, STRZYKAWKA, PODSADNIK KULISTY, ROŚLINA KOPALNA, SZEWRON, OBŁO, BORDER, PRACE KONSERWACYJNE, KOŃ, KAWA BEZKOFEINOWA, SCHABOSZCZAK, SUCHOKLATES, WYKONAWCA, FILIGRAN, NAJEM, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, GRANAT, DYSTANS, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ŚCISŁOŚĆ, CZASOWNIK MODALNY, DOZOROWIEC POGRANICZA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, GWIAZDA, ABLACJA LODOWCOWA, ARSENAŁ, HISZPAN, PROGRAM, POCIĄG DROGOWY, LONT WOLNOTLĄCY, MECENAS, IZOLATKA, POWŁOKA GALWANICZNA, PRYMULA, IZOMORFIZM, LICZBA BRINELLA, WSKAŹNIK, BRYFOK, CHUTOR, ODBOJNICA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, CIAŁO, DOMINACJA, KOPROWINA, GENDER, INOKULACJA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ATREZJA ODBYTU, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, POMIAR, OBLECH, PROCES INWESTYCYJNY, SZAL, PRZEWODNIK, SQUAW, RÓW IRYGACYJNY, NOS, GATUNEK AGAMICZNY, POBIAŁKA, WINDA, HADIS, ŁAPKA, KŁOPOTANIE SIĘ, MOLESKIN, SYTA, KULT, WIELKOŚĆ SKALARNA, OTWARTOŚĆ, KWADRAT, BABULA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, SKALA, ZAPOJKA, SURREALIZM, PRZEJRZYSTOŚĆ, SKAŁA MAGMOWA, MELUZYNA, KONDYCJA FINANSOWA, FIGURACJA MELODYCZNA, TAROK, GŁĄBIK, ZBROJA ŁUSKOWA, POMNIK, IZBA CZELADNA, ABANDON, BÓG, ELEKTROLUMINESCENCJA, PROLEK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DOKUMENT LOKACYJNY, MYKOHETEROTROF, PUSTAK ŚCIENNY, NARODZINY, SATELITA SZPIEGOWSKI, KRYTERIUM SYLVESTERA, OBRZĘK GAZOWY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ODCISK PALCA, ETYKIETA, STATYKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BOBIK, KARTAUNA, FUTRYNA, SPRYCIULA, CYKL PERYGLACJALNY, SPRZĘCIOR, FUNKCJA ZDANIOWA, WIHAJSTER, FARSZ, RUCH IZOSTATYCZNY, UDRĘKA, KOMORA, TECZKA, STERYLNOŚĆ, KUCHCIK, GŁUCHY TELEFON, OPADY, POTRÓJNOŚĆ, GICZ, EKLEKTYCZNOŚĆ, KREMOGEN, ŻNIWIARKA, KACENJAMER, CZYN, ODTWÓRCA, GŁUPSTWO, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KIEROWCA, POKOLENIE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, GAMBIT, KAMIKAZE, PREZYDENTKA, RITA, PUDER, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, SZATRA, PRZYDAWKA, MIASTO, SZCZYT, KONSOLA, MIERZENIE, TURGOR, KULCZYBA, LOT, SPLOT, KREOLKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ŻAKARD, PŁEĆ, KULTURA MATERIALNA, ADALINA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ŁOMOT, MOLESKIN, KOCHAŚ, WIELKA JEDNOSTKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SZERYF, SKARB, ACETAL, PLATFORMA CYFROWA, PLUTON, PEGMATYT, KREMÓWKA, MIRABELKA, CYNGIEL, UDAR, FALA, AKCJA, INTERMEZZO, MANEWR PRINGLE’A, KAWAŁ, PORA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, METYZACJA, CZERNINA, RING, ELEKTROLIT, NIEBO, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BUŁAT, DIVA, DRĘTWA, ?GWIAZDA ROZBŁYSKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAWIKŁANIE sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAWIKŁANIE
sytuacja, stosunek, sprawa trudna do rozwiązania lub zrozumienia, niejasna (na 10 lit.).

Oprócz SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SYTUACJA, STOSUNEK, SPRAWA TRUDNA DO ROZWIĄZANIA LUB ZROZUMIENIA, NIEJASNA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast