BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BABKA PIASKOWA to:

babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BABKA PIASKOWA

BABKA PIASKOWA to:

Pomatoschistus microps - gatunek ryby z rodziny babkowatych (na 13 lit.)BABKA PIASKOWA to:

Plantago psyllium, babka płesznik - gatunek rocznej rośliny z rodziny babkowatych (Plantaginaceae Juss.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.508

PRZEDMIOT, SZALONA GŁOWA, DEMON, LICZBA PIERWSZA, TRYMER, SZEWIOT, MOHORYCZ, PROPILEJE, SUGESTIA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, PÓŁKOLONIA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, DRYBLING, ŚWIAT ASTRALNY, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, PISMO TEKSTOWE, BEZCZELNIK, BOMBA ATOMOWA, JUNTA, PROCH DYMNY, ORTOPTYK, PEGAZ, ŁABĘDZIA SZYJA, KRACH, SĄCZEK, PRZYBUDOWA, ANIMATORKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, JUMA, MODERATOR, BIAŁE TANGO, DROŻDŻE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ODZYWKA, GWIAZDKA, MARTWA FALA, KOKS, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, IKEBANA, TELEKS, BIOSFERA, KOLATOR, LIBRA, PĘCINA, JAŁOWCÓWKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MIKROCZUJNIK, ADWOKAT DIABŁA, MIS, SREBRO PIORUNUJĄCE, CWIBAK, INTERSTYCJAL, MACA, POSTNIK, PARSZYWA OWCA, CWAJNOS, CIASTO DROŻDŻOWE, INTERMEZZO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KUBEK, ŚNIEG, HUMANISTKA, ZAKWASKA, NOWONABYWCA, KONTRMANIFESTACJA, POLATUCHA, SAMOTNA MATKA, SZARADZISTKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PROFESJA ZAKONNA, FOTOGRAFIA CYFROWA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ARIANIE, POCISK ODŁAMKOWY, PRĄŻEK, RAJZERKA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KNEDLICZKI, EKSŻONA, BIZNES, SAKSOŃSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, TŁUSZCZYK, PODWIECZÓR, SERYJNY MORDERCA, TWIERDZENIE MAYA, OKSYGENATOR, MIKROFON WĘGLOWY, ANDROGEN, FREMENI, GALARETA WHARTONA, PERSPEKTYWA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, KOLORYZATOR, LODOWIEC SZELFOWY, NOGA, PORCELANKA, PARANOJA, GIAUR, SYMULANT, KRWIOPIJCA, ANTIDOTUM, KOCIOŁ WIROWY, ŻYCIODAWCA, SIODŁO WESTERN, BUTELKA MIAROWA, ZASADA D'ALEMBERTA, HAŁASOWNIK, SPŁASZCZKOWATE, ŁOPATA, GÓWNOZJAD, ROLNIK, CARSKIE WROTA, BIODRÓWKA, ZARAŻONA, KOPYTO METALOWE, PRZEWÓD, BISZKOPT, DÓJKA, AKT STRZELISTY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, OLEJ FUZLOWY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, KOLOR, PIERDU PIERDU, DOWÓD REJESTRACYJNY, BURRITO, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, SEN, KOŃ BULOŃSKI, RECEPTA PUNKTOWA, POKUŚNICA, KERSTSTOL, TAKSÓWKARKA, ANGORA TURECKA, SKUBANIEC, CHORIJAMB, POJAZD SPECJALNY, UWODZICIELKA, NIEDOROZWÓJ, GEOGRAFIA REGIONALNA, MIESZANKA, ULOTKA, YORKSHIRE PUDDING, RYCZAŁT, DZIELNICA, MAZUREK, CHWAŁA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BRACIA POLSCY, AKUMULATORY, HAŃBICIEL, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, HERBATA EKSPRESOWA, FOTOREALIZM, OSYPISKO, USTAWA HORYZONTALNA, STOIK, MIODOJADEK OLIWKOWY, MĘTY SPOŁECZNE, KUKICHA, ALTOCUMULUS, GUMA BALONOWA, KOPANINA, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, PODMIOT, HEROS, BETON JAMISTY, SŁUŻBA, EFEKT, KARTA SIECIOWA, SUBSKRYBENTKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, AMPUŁKA, SZAFARZ, FAŁSZYWY PROROK, KLUSKI ŚLĄSKIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, STRATEG, DUSZA, HAZARDZISTKA, PŁATEW, OSTROGA PIĘTOWA, ODŁAMKOWY, KARMNIK, ANTENOR, PIASECZNICA, IMMUNOCHEMIA, HELING, KOSZÓWKOWATE, STRAŻ GMINNA, TORSJA KRZYWEJ, DZIECKO WIEKU, GŁUCHY TELEFON, UPIEK, EWANGELIA, ZJADACZ, BOCCE, RURA BANGALORE, WOLNA SOBOTA, KONTYNGENT, LISZAJ CZERWONY, HOLOCEN, TOM, MINIMUM PROGRAMOWE, PASJONAT, SŁUGUS, HAGIOLOGIA, NEURON LUSTRZANY, KOMPLEKS, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, KONKURENCJA, RODZINA KATYŃSKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SARKOIDOZA, CICHODAJKA, UBARWIENIE OCHRONNE, SIEDEMDZIESIĄTKA, LEWAREK, KNAJPIARZ, BALOWNICA, MIMBAR, GŁOWNIA PYŁKOWA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, KORZEŃ, ALGEBRA LIEGO, RAMKA CZERPALNICZA, METODA KASOWA, POŻYTECZNY IDIOTA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PUNKT APTECZNY, EJDETYZM, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, KNYSZ, GADZIOMIEDNICZNE, ZROBIENIE RUCHU, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, BUŁKA MONTOWA, MATERIAŁ, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, TRYSKACZ, TRZECIA CZĘŚĆ, KOBYŁA, FUTRO, DIABEŁ WCIELONY, STAW OSADOWY, WYCIĄG, BŁĄD DRUKARSKI, SILNIK STRUMIENIOWY, KOPCZYKI, TRZON, KOKLUSZ, KUREK NA KOŚCIELE, PIJAK, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KONFIGURATOR, PASZTETÓWA, ADMINISTRATYWISTA, IZBA NIŻSZA, STRZYKWY, MERSYTEMA, KOMEDIANT, ZGAGA, BLISKOZNACZNOŚĆ, ZAKRĘT, MAZUREK, ABRAKADABRA, RYJEC, BRAMKARZ, FILTR CYFROWY, BAJADERA, ROZDANIE, MISTRZ CEREMONII, DYSZKANCIK, KROKIET, NARAMIENNIK, ZJAWISKO FIZYCZNE, DETEKTORYSTKA, DYNAMICZNOŚĆ, WEGETARIANIZM, WOLANT, OCHLAPTUS, PALUDAMENT, BARWA DŹWIĘKU, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PRÓG PODATKOWY, SZCZEP, OFIARA ŚMIERTELNA, FASHIONISTKA, MIODOJADEK ŁUSKOWANY, KONCERT, CHIRURGIA DZIECIĘCA, ELEKCJA VIRITIM, DOMENA PUBLICZNA, ŚWIECA, DOBRA STRONA, RODZAJ, ?KARAMBOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.508 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABKA PIASKOWA babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BABKA PIASKOWA
babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.).

Oprócz BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x