BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BABKA PIASKOWA to:

babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BABKA PIASKOWA

BABKA PIASKOWA to:

Pomatoschistus microps - gatunek ryby z rodziny babkowatych (na 13 lit.)BABKA PIASKOWA to:

Plantago psyllium, babka płesznik - gatunek rocznej rośliny z rodziny babkowatych (Plantaginaceae Juss.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.508

KŁAMSTWO LUSTRACYJNE, PEŁNIA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TORSJA, ZŁOTODESZCZ, NONAJRON, IGNOTUM PER IGNOTUM, SZCZEP, KUKURYDZIANKA, NIEDOTYKALSKI, ŁYŻKA STOŁOWA, ASYSTENTKA, NULKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FORUM DYSKUSYJNE, KOPALINA STAŁA, PRZEBIERANIEC, FRANTISEK, ZACZYN, FAŁSZYWY ŚWIADEK, KĄPIEL LECZNICZA, OKAP, KUMOSZKA, CZTEROPOLÓWKA, SMOK WAWELSKI, PORCELANKA, GUGIEL, BAJADERA, HEGEMON, AUTOSZCZEPIONKA, ANIMATOR, JON KOMPLEKSOWY, WAZONKOWCE, BABKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, OFERTA WARIANTOWA, OUTSIDER, KONSTRUKCJA, TRANSAKCJA SPOT, DWUDZIESTKA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, SŁOWO POSIŁKOWE, BIOCENOZA, CZWARTY, ŁAŃCUSZEK, PORTE-PAROLE, CHOROBA ZWIERZĄT, PRZEBOJOWIEC, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, TRZYDZIESTKA, PROSCENIUM, RAK STAWOWY, CHŁOPSKI FILOZOF, EKSPIRACJA, DŁUŻNICZKA, CUDOTWÓRCZYNI, MEDRESA, PODEJRZANA, BRAT POLSKI, PIRAT, ZEGAR PIASKOWY, ŚMIECI, CIĄŻA PRZENOSZONA, MIS, DENUNCJACJA, PALCE, GWIAZDKA, JĘZYK OGÓLNY, KARŁOWATOŚĆ, WICEMISTRZYNI, BIOGEN, ORGANISTKA, ISTOTA ROZUMNA, STUPAJA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, LUSTRO WENECKIE, MEGAPOZYTYW, FRA, NAZWA OGÓLNA, BOGURODZICA, KOMANDOR, ŻYŁKA, WSKAŹNIK, KOMEDIANTKA, STOP-KLATKA, ROZWOZICIEL, SKRZYDŁO, STARA MALUTKA, MELASA, AKCJA, ŻART, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, RODZICIELKA, KALIMBA, WIEŚNIAK, PRĘDKOŚĆ, RURA, CUKIERNIA, SŁOIK, UKOICIEL, EKONOMIA PODAŻY, WUZETKA, OPERATOR, HAPLOTYP, ŚWIECA, SZÓSTKA, BABKA MARMURKOWA, KURS, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, AFERZYSTA, TAPIROWATE, FEERIA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POŚLAD, WYNAJEMCA, NIMFAJON, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, POLEWA, PISMO TEKSTOWE, ZNACZNIK, WARTOŚĆ BILANSOWA, NEORENESANS, AGRAFA, ALLEGROWICZKA, SIŁA, UBRANIÓWKA, EGERIA, ŁAŃKA, MUSZKIETER, ZAKWASKA, WYWIAD, HAGIOLOGIA, DIDŻEJ, STOLIK, ŚCIĘCIE, PRZEWODNIK, STAW OSADOWY, LITERATURA, STRUPIEŃ, ARTYSTKA, ODKAŻACZ, KOZA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, TRÓJSTRONNOŚĆ, ABORTERKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, RUNO, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, ALGEBRA LIEGO, KROBNIKOWATE, ANALFABETKA, RYBOJAD, MŁODZIEŻÓWKA, KROKIET, BAJT, UTRWALACZ, KUCE, BEZKASTOWIEC, ARYJCZYK, BAJRONISTA, DYRYGENTURA, POKUŚNICA, ZAŁOGANT, RESZTA, SZCZUR TUNELOWY, STAŁA FARADAYA, PROPILEJE, GNEJS OCZKOWY, KOCIOŁ, DOROBKOWICZ, DETEKTORYSTKA, BULIONÓWKA, SZARADZISTKA, HIPOMANIA, WŁADCA ABSOLUTNY, SZTYWNA SPACJA, ORGANISTKA, TAPIRY, NULLIPARA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, BUDYNEK, PROFITEROL, DUCH, PIEROGI, PEDALARZ, ABNEGATKA, KRZYŻ PAPIESKI, PCHEŁKI, RÓJKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WINIARZ, SŁODKA BUŁKA, EKONOMIA SPOŁECZNA, DELEGACJA, APOZYCJA, MASTYKS, PASIBRZUCH, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, EKLER, REŻIM, PUSTELNICZKA, RYCINA, AMH, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, KAWAŁ, FUNKCJA ADDYTYWNA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, WYCHOWAWCZYNI, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, ELEKTRON, TATERNIK, DZIECKO EPOKI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BIOGEN, RABARBAR, ROZPACZLIWOŚĆ, STRUKTURALISTKA, NIECKA, CENZURA, WEGETARIANIZM, PRZEBRANIE, EKSPERTKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, PRZYSPIESZENIE, LEWAR, PROMIEŃ, KLEJÓWKA, RADIOFOTOGRAFIA, GRUPA KARBOKSYLOWA, ZAUROPTERYGI, PIĘKNO, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, DACHÓWKA, DROGA POŻAROWA, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, HIDŻAB, BUICK, OBUDOWA, MECENASKA, MYKOPLAZMA, POLEGŁA, HUCUŁ, PRZEKAZ, KSZTAŁCICIEL, IMMUNOGEN, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SPONTANICZNOŚĆ, TELEWIZJA KABLOWA, GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA, ORYKS SZABLOROGI, SÓL POTASOWA, MODEL, PLENER MALARSKI, JÓZEF SZWEJK, ELEMENT, KRET, PAUPER, KOLEKCJONERKA, KUPIEC, OSŁONA, KARBURYZATOR, DEMÓWKA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, OGÓREK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, DECYZJA DOPUSZCZALNA, BABKA, ZAPRAWA KLEJOWA, TARCZA, IKEBANA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SYGNAŁ DYSKRETNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KREDKA WOSKOWA, BOZON Z, CHEERLEADERKA, CWAJNOS, CHOROBA ZARAŹLIWA, WALE DZIOBOGŁOWE, FUNKCJA MONOTONICZNA, SPOT, SETKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, SZPILKA, KRYTYCZKA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, GAŁĄŹ SKÓRNA, BAKAŁARZ, NIEPYLAK, KOMPUTEROWIEC, WALUTA BAZOWA, PRZEŻYCIE, NAWÓJ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, BISZKOPT, AKADEMIA, ?LANCETNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.508 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABKA PIASKOWA babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BABKA PIASKOWA
babka z ciasta ucieranego ze skrobią ziemniaczaną, która podczas jedzenia sprawia swą konsystencją wrażenie, jakby była zrobiona z małych grudek piasku (na 13 lit.).

Oprócz BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - BABKA Z CIASTA UCIERANEGO ZE SKROBIĄ ZIEMNIACZANĄ, KTÓRA PODCZAS JEDZENIA SPRAWIA SWĄ KONSYSTENCJĄ WRAŻENIE, JAKBY BYŁA ZROBIONA Z MAŁYCH GRUDEK PIASKU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast