NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁYŻKA to:

narzędzie kuchenne, sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁYŻKA

ŁYŻKA to:

czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty) (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

specj (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

tyle, ile się mieści na łyżce; potoczna, orientacyjna miara objętości, ilości substancji, zwłaszcza w kuchni (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

łow. ucho zwierzyny płowej (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

robocza część koparki w postaci naczynia osadzonego na ruchomym ramieniu (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

czerpadło; narzędzie wiertnicze w postaci rury z zaworem przeznaczone do usuwania zwiercin z otworu wiertniczego (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

wśród sztućców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.618

DRYBLAS, NAUKI GEOLOGICZNE, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, HANAFITA, RADIOMECHANIK, MAJZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, SZPANERSTWO, MYJNIA SAMOCHODOWA, CHWYT PONIŻEJ PASA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, FAJCZARNIA, OSTOJA, REGION, FALA ODBITA, CIOS PONIŻEJ PASA, RYBA AKWARIOWA, KOŁO, ŚLUZICE, PIEC INDUKCYJNY, BŁYSK, DIETA KOPENHASKA, ELDAR, TRUFLA, PROCESOWICZ, FAZA, WAPIEŃ MUSZLOWY, WIEŻA CIŚNIEŃ, OPIEKUŃCZOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, JARZYNIAK, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ŚWIATŁO ZIELONE, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, NIBYJAGODA, ASTERYZM, SERIA KWALIFIKACYJNA, CUKRZYK, KORPUS, PROTESTANTYZM, KOŚĆ ŁZOWA, B, APTEKA, DIVA, TRANSCENDENCJA, KROK ŁYŻWOWY, ROZBITEK, DEVELOPER, MYJNIA, ŁZA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, MECHANIZM JEZDNY, REFLEKTOR, KOMBINACJA ALPEJSKA, REAGINA, CZARNY KARZEŁ, KARDIOLOGIA, SZRAPNEL, PAS RADIACYJNY, BURSZTYNIARZ, ZASADA, JAZ RUCHOMY, BOMBRAMREJA, PIETROW, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PROTOLOGIA, PŁUŻEK, HELIKOPRION, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SPAWĘKI, FILEMON BLADY, DOJNICA, NIERZĄDNICA, WYGRZMOCENIE SIĘ, CUKRÓWKA, SUPERNOWE, MYDLARZ, BILARD FRANCUSKI, RAJTUZY, EKSPERTKA, SKÓRZAK, KWADRAT, KAMIEŃ WĘGIELNY, MOLOSOWATE, SZABAŚNIK, ZEGAR KWARCOWY, KOTERYJNOŚĆ, GRUBIANIN, LIST POLECONY, CYKL WYDAWNICZY, PODSYP, POINT AND CLICK, PUNKT, NERWIAK OSŁONKOWY, ŚWIATOWOŚĆ, RADIANT, KINO DROGI, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, KUTER TORPEDOWY, GRABKI, PALMA KRÓLEWSKA, SILNOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, KANAŁ KRĘGOWY, PAZUR, ANGOBA, DOBRY ZNAJOMY, LODOWIEC, ŁUG, ZDZIADZIENIE, EURO TRANCE, SOS MUŚLINOWY, KURZA STOPKA, STRONA, RYBACZKA, SPOWINOWACONY, UPRAWIACZ, EKSPERIENCJA, AUTOSZCZEPIONKA, ODEZWA, SŁOWA, FUNGICYD, KLIKOWOŚĆ, KASZTAN, UPADEK, POSTERUNEK, PINGWIN BIAŁOOKI, DIASTOLE, KULT ŚWIĄTYNNY, MIECZ DWURĘCZNY, PERILLA ZWYCZAJNA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, DWA OGNIE, STADIALNOŚĆ, DRĄG, GOSPODARKA TOWAROWA, WYWIJAS, JEDZENIE, MAKI, SKURCZ, POJEDYNEK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, BEGINKI, KONSERWARNIA, UROLOGIA, SORABISTYKA, GAPA, WIELORAK, WÓDKA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KRYJÓWKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, PRZEPLOTKA, SSAK ŻYWORODNY, NIEPOPULARNOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, OMACNICA, NAWŁOĆ, ORBITAL, TUTA, AMFITEATR, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, DUSZA TOWARZYSTWA, RADIOLOGIA, DOJŚCIE, STARA MALUTKA, PRÓG WYBORCZY, OSKARŻENIE, ŁUK, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, KAPOK, JEDWABNIK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CZAS, SILNIK SKOKOWY, PSYCHIATRYK, NAPÓJ, SKŁADANKA, POMADKA, GITARA HAWAJSKA, WIELOŚCIAN FOREMNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, TEMAT, POMORZE ŚRODKOWE, JĘZYK BIAŁORUSKI, GRZEBIEŃ, FIRMAMENT, CHOPINISTKA, METACENTRUM, PARTER OGRODOWY, GONIEC CZARNOPOLOWY, SYNONIMIA CAŁKOWITA, SONATA, LEWOSKRĘT, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PIĘKNY WIEK, GALAKTOLIPID, WENEROLOGIA, NOWOGWINEJKA, PROMIEŃ, MISIEK, KARAFINKA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, EUTEKTYKA, CYLINDEREK, WALOŃSKI, EKOSFERA, KREOLKA, ZUPA, WEBDESIGNER, JABŁKO ADAMA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, BIEG, ZARZUCAJKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, TYFLOLOGIA, BEZCELOWOŚĆ, SKULICE, ZIARNOJAD, UNIWEREK, DRUGI OFICER, OBWAŁ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PARK SZTYWNYCH, ASYRYJSKI, CYGA, BALANS, SWAWOLA, JASTRZĘBIE OKO, COCKNEY, KADZIDŁO, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NUR BIAŁODZIOBY, WIZJER, TOCZENIE, SILNIK SPALINOWY, LEGWAN FRĘDZLASTY, ŚMIERDZĄCE JAJO, OBCĘGI, NASKÓREK, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WF, TARCZKA, STARY, SONDA MOLEKULARNA, MAMIDŁO, BANIAK, ŻAŁOBA, OSIEDLE, HIPIATRIA, BOCIAN, UPAŁ, IDIOMAT, GARNITUR, KARCYNOGEN, SAMOLOT, ZWODNICZOŚĆ, WZORNIK, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, WNIEBOWSTĄPIENIE, RADIOKABINA, ANGIELCZYK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, HIPOSTAZA, MANDRYL, BŁAGALNIK, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, MISTRZ, NORWESKI, HETYTA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ŁYŻKA STOŁOWA, TRUSIA, RICERCAR, KOMPANIA, GIĘTKOŚĆ, ENERGETYKA WODNA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, SŁAWIANIN, JUBILEUSZ, SKROBAK, RANEK, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, APELACJA, MUSZLA KLOZETOWA, ISTOTA BIAŁA, BALUT, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, NAWALENIE SIĘ, GEREZA KRÓLEWSKA, ŁASKAWCA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, POGROBOWIEC, CENA ZAMKNIĘCIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ?WARZELNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁYŻKA narzędzie kuchenne, sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁYŻKA
narzędzie kuchenne, sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NARZĘDZIE KUCHENNE, SZTUCIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZONKA ZAKOŃCZONEGO MISECZKĄ. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast