JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIURO PODAWCZE to:

jednostka organizacyjna (np. sądu, uczelni) zajmująca się przyjmowaniem wpływającej korespondencji, rozdzielaniem jej pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, przyjmowaniem pism do wysyłki oraz ich ekspedycją (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.489

GROMADA ZUCHOWA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, STAW BIODROWY, LAK, PŁOMIEŃ, WEŁNA KAMIENNA, SYSTEM PARTYJNY, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, POJAWIENIE SIĘ, ANARCH, SZABAS, PROCESOWICZ, KOLONIA, MONILOFITY, FAKT, JOGACZARA, POWIĄZANIE, CIEMNA ENERGIA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PROCES KANONIZACYJNY, PAMPA, BIOMARKER, TERGAL, ZMIANA, BRUTAL, PENETRACJA GENU, WRÓBEL POŁUDNIOWY, AKROBACJA, KOŃ WIACKI, DAMULA, SZCZECIN, TABLICA, GOTÓWKOMAT, PROGRESJA, HIPPIS, DRZEWCE, GAZ ŁZAWIĄCY, AMPEROWOLT, STILB, OPTYKA GEOMETRYCZNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, FARMERYZACJA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, STRATEGIK, MUSZKIETER, SEKTOR, GRUNT, ENERGIA ROZPADU, PRZECIWSTAWIENIE, UCHYB REGULACJI, ERGASTULUM, PLANETA KARŁOWATA, CHOROBA KENNEDY'EGO, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, STARY MALUTKI, KORMORAN INDYJSKI, WYWROTKA, MUSAKA, RUS, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, FILAMENT AKTYNOWY, WINNICA NABOTA, SPARTANKA, KURONIÓWKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, KANTOR, PRZECIWLEGŁOŚĆ, EWOKACJA, BIURO OCHRONY RZĄDU, ZATOCZKA, KACZKA DOMOWA, WALCOWNIA ZIMNA, KICZ, KOTYLION, OGRANICZONOŚĆ, AZYL, POLITYKA KURSOWA, CANZONA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SKŁADANKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KONTRAKT TERMINOWY, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PRYSZNIC, AZYL, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, KUMAKOWATE, JĘZYCZNIK MALUTKI, FIZJONOMIKA, DRABINKA, ITAKA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, KOMUNIKACJA, NIEDOPUSZCZENIE, BRZESZCZANKA, OBUDOWA, ASFALTOBETON, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, RYT, RAMIENISKO, BLUES, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, MONUMENTALIZACJA, GRAMATYK, PREIMPLANTACJA, STOPKA, BUTONIERKA, PRÓBA LOSOWA, ZADRAPNIĘCIE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KWARTA, ASOCJACJE, ROZSTĘP KWARTYLNY, MEZZOSOPRAN KOLORATUROWY, ZAMSZ, MISKAL, FREESTYLE, LIOFILIZACJA, BIOGEN, ZROBIENIE KUPY, ZDRADA, DYNA, TROJAN, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WESTERN, SIECZKA, TELEKOMUTACJA, LICA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, CERIWASTATYNA, KOMIN WULKANICZNY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, DRUŻYNA SPORTOWA, BAR SAŁATKOWY, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, BĄCZEK, CHORIJAMB, SNOBISTYCZNOŚĆ, AKT OSKARŻENIA, POCZUCIE HUMORU, KIR, OCZKO, SEKTOR PUBLICZNY, RUCH, KOŁO ŁOWIECKIE, ODTWARZANIE, PÓŁMISEK, SKANDYNAWISTA, HEWEA, BOREWICZ, POCHŁANIACZ, BLASZKA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, OPIEKA TERMINALNA, LENTYSZEK, PRZYGARŚĆ, PŁETWA STEROWA, CENTURIA, SYLWETKA, POTIOMKIN, PRZYLEPA, GWIAZDKA, DREDNOT, NIESPIESZNOŚĆ, POLITYKA ENERGETYCZNA, PROROK, METAJODAN(VII) SODU, GESTALTYZM, TUBA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, NAKŁAD POŁOWOWY, MOST PONTONOWY, LUKI, PIGWA POSPOLITA, SPONGIOBLAST, JAJKO W KOSZULCE, KICHA, CYRANKA ZWYCZAJNA, MAGAZYN ILUSTROWANY, POJAZD CZŁONOWY, GŁOS ELEKTORSKI, RZYGI, WOJNA NAPOLEOŃSKA, DETERMINIZM, WYPRAWIACZ, BRZYDULA, HARMONIJKA USTNA, ORZĘSIENIE, I WOJNA ŚWIATOWA, SKIBKA, GAL, PALCE, TERYLEN, POCIĄG METRA, BENTOS, MINIMALIZM, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, GINEKOMASTIA, PIANKA, FESTON, BÓL ŚWIATA, ŻYRYTWA, ZAKUP, PODŁOŻE GRUNTOWE, BĄK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PERIODONTOLOGIA, GEOBOTANIKA, ROZDRABNIACZ, PORÓD OPÓŹNIONY, DYWIZJA, CZTEROTAKT, MAPA SZTABOWA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, POCIĄG OSOBOWY, OCHRONA REZERWATOWA, DIZAJN, INFORMATOLOGIA, TYTUŁ HONOROWY, LABORANT, KONTROLA DOSTĘPU, GARNUSZEK, ROŚLINA EGZOTYCZNA, KONFEKCJONER, KOŻUSZYSKO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, SHONEN-AI, SIZAL, IMPULSYWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DUSZA TOWARZYSTWA, GARBNIK, PROKURATOR, MAKI, RACJONALIZM, ZETTAFLOPS, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WSPARCIE, ULOT, JĘCZMIEŃ OZIMY, PARADOKS, ZWARCIE, JAPONKA, ERA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, WINDA, SKAŁA WULKANICZNA, MINIMALIZM, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, MAKIJAŻYSTA, BAN, GEOFIT KŁĄCZOWY, IZOTROPOWOŚĆ, PEPTON, WOLT, CYKL KONIUNKTURALNY, OBSZAR, HIPSTER, TWIERDZENIE PASCALA, MROCZEK POZŁOCISTY, ALIENACJA RODZICIELSKA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, BAJKA, GRUCZOŁ TARCZKOWY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, PROGNOSTYK, POCIĄG EKSPRESOWY, KAFKA, CHORĄGIEW, DWUSETKA, KONCERT ŻYCZEŃ, PRASA, PAULINIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, DOJŚCIE, MANIFA, FTYZJOLOGIA, TATERNIK, KOKSOCHEMIA, BOCHENEK, TECHNIKA CYFROWA, SIWERT, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PERCEPAN, GANGSTER, GATUNEK AMFIDROMICZNY, FITOPATOLOGIA, WEBER, ODLEWNIA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, HUBA, POKARM, TAO, NAWÓZ ZIELONY, PARK KRAJOBRAZOWY, ?PIECHUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIURO PODAWCZE jednostka organizacyjna (np. sądu, uczelni) zajmująca się przyjmowaniem wpływającej korespondencji, rozdzielaniem jej pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, przyjmowaniem pism do wysyłki oraz ich ekspedycją (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIURO PODAWCZE
jednostka organizacyjna (np. sądu, uczelni) zajmująca się przyjmowaniem wpływającej korespondencji, rozdzielaniem jej pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, przyjmowaniem pism do wysyłki oraz ich ekspedycją (na 13 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (NP. SĄDU, UCZELNI) ZAJMUJĄCA SIĘ PRZYJMOWANIEM WPŁYWAJĄCEJ KORESPONDENCJI, ROZDZIELANIEM JEJ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, PRZYJMOWANIEM PISM DO WYSYŁKI ORAZ ICH EKSPEDYCJĄ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast