TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA to:

twierdzenie, które mówi, że każda macierz kwadratowa nad ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych jest pierwiastkiem swojego wielomianu charakterystycznego (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.075

HEREZJA, PLEJADY, MANIPULATOR KULKOWY, ARAK, GAZ BOJOWY, ZNAK MUZYCZNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, PROSTOLINIOWOŚĆ, AMORFIK, OKULARY, OKNO KROSNOWE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PIEKŁO, SNIFTER, KALIBER, WYŚMIENITOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, FILM SF, IDEACJA, ORŁORYB, KARIOLKA, ŻEBRO, MASZYNOWNIA, TORONTO, SUKCESJA, PASZTETÓWKA, PLEŚŃ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BLADOŚĆ, WSPÓŁPRACOWNIK, OBRĘCZ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ZAKOLE, KOŁNIERZ, WELWET, NANSUK, KINETOPLASTYDY, SARKOFAG, RAJTUZY, PĘTAK, SOKI, CIECZ WYCZERPANA, MARTWY PORÓD, UBYTEK, KATASTROFA NATURALNA, MELANIZM, FELDMARSZAŁEK, PRAGMATYKA, PŁATKI ZBOŻOWE, BLUSZCZ, HACKAMORE, BERBEĆ, NAKTUZ, SONORA, ŚLIWKA, DOM HANDLOWY, GRANAT, ANKIETA, CHARAKTERYSTYKA, STRATEGICZNOŚĆ, KISZONKA, AGAT MSZYSTY, TURECCZYZNA, KRATKI, MUSZLOWCE, CZARNA KARTKA, KAMIZELKA, S.Y, MAPA WYOBRAŻENIOWA, USTAWKA, BÓR, UŻHOROD, NASADA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, RZECZ, GOLONKA, SCENOPISARSTWO, APOSTATA, MANES, NEUROPROTEKCJA, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, MAJDANIARZ, PRZEKŁADNIA PASOWA, MASZKARA, KAJUTA, ROZDZIAŁEK, SONDA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, NIEZBĘDNOŚĆ, POTENCJA, OWAL, PODDAŃCZOŚĆ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, OBROŃCZYNI, PRZEJAW, WIKARY, SZEREG GEOMETRYCZNY, SZKIELET, ELIPSOIDA OBROTOWA, ANTRYKOT, KROKIET, HALOGENEK, ARENA, PRZEDMURZE, PROMIENIOWANIE ALFA, HACJENDA, ERYTROCYT, KOSTUR, WĄSKOŚĆ, DOPŁATA EKSPORTOWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, EKLER, SAMPLER, WARIACJA, PRZYWÓZ, EMPIRYZM, ISLANDZKOŚĆ, SERŻA, BIOGEOCENOZA, NEGATYW, SYGNAŁ ANALOGOWY, EMOTKA, AUTENTYCZNOŚĆ, OBLIGACJA ZAMIENNA, ETYKIETA, GDAŃSK, TEOKRACJA, RAUMA, OPERACJA ARYTMETYCZNA, REDUKCJA, PAŁĄCZEK, TURMA, RUGI, OREGANO, MIKROOTWÓR, TUMULUS, GŁASZCZKOCHODY, KIELICH, SAKWA, NETBALL, TRYBULARZ, TRESER, KICZ, OBRAZ, ZĘBORÓG, ATMORADIOGRAF, MOTYW, SPEKULANT, SZCZEĆ, CYRK, SOLIDARYZM, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, BIAŁY MARSZ, PRZEDROSTEK, TURYN, BRUDAS, MYŚLIWIEC, BATON, EDYKUŁA, CZARNA ROBOTA, NARTA, MARCHWIANE RĘCE, PRÓŻNIAK, NÓW, TROCINIARKI, KOJEC, LICZBA DOSKONAŁA, BEIRA, ZGIEŁK, STER, BREZYLKA, ODŻYWIANIE, TARCZA, PIEŃ TRZEWNY, KOŚĆ, MASZKARON, CUDZOŻYWNOŚĆ, KONFIRMACJA, AKT OSKARŻENIA, BLOKADA, ODŚRODKOWOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, KSIĘŻULO, GALARETA, STRONA, KARMNIK, MACZUGA, PRZERABIACZ, KOZA PIERWOTNA, CHARYZMAT, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, POJAZD NIENORMATYWNY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, FRAZA, CEREBROZYD, KWAS, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, MIRABELKA, OCZKO, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ARTERIA, WALKA, CYNIA, SZLAK METABOLICZNY, VIOLA BASTARDA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, SSAK, PLUWIOGRAF, CONCORD, REKOLEKCJE, WŁOCHACZ, IGŁA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ARTUR, GANGRENA, CHOLANGIOGRAFIA, TRZYDZIESTY, SAMOZNISZCZENIE, LUMBALIZACJA, BLANK, DELIKATNOŚĆ, AKSAMITKA, JEDNOŚĆ, WRZECIENNIK, ŁZAWNIK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, BERLACZ, OKTET, SENSACJA, PRZEZNACZENIE, CHARYZMA, ZASTRZALIN, KOSZTORYS INWESTORSKI, STRZELECTWO SPORTOWE, KREDKA, MIESZADŁO, TRANSLACJA, EFEKT ELIZY, BLOKHAUZ, REALIZM, DRAMMEN, ARABIKA, SZCZOTKA, DÓŁ, ROZWIĄZŁOŚĆ, UNISTA, IDIOFON, OBRÓT, EDWARD, WEJŚCIE, WIĄZADŁO, PRZĘDZIWO, RÓJ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, BEZINWAZYJNOŚĆ, LEKTURKA, KATASTROFICZNOŚĆ, NASZYWKA, ZŁOTKO, MACIERZ DYSKOWA, PIĘDŹ, BYŁY, WAMPIREK, NIECHLUJNOŚĆ, FILTR POWIETRZA, REGENERACJA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ELBAIT, UŁAMEK, TARAN, MĄTEWKA, PRZEDWIOŚNIE, PAŃSZCZYZNA, KONGO, SODÓWKA, WIOŚLARKI, JEŻYNA, BAŃKA MYDLANA, KÓŁKORODEK, WIĄŚLOWATE, BABIN, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SUWNICA BRAMOWA, CHEDDAR, PŁOZA, WAŁKOŃ, REDUTA, DEZERCJA, KOŁOWROTEK, PRASA, NIEMODNOŚĆ, KOCIE OKO, CHŁODNIK, TASMANIOZAUR, ZACHOWAWCA, ?HIPERPRZESTRZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA twierdzenie, które mówi, że każda macierz kwadratowa nad ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych jest pierwiastkiem swojego wielomianu charakterystycznego (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA
twierdzenie, które mówi, że każda macierz kwadratowa nad ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych jest pierwiastkiem swojego wielomianu charakterystycznego (na 28 lit.).

Oprócz TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TWIERDZENIE, KTÓRE MÓWI, ŻE KAŻDA MACIERZ KWADRATOWA NAD CIAŁEM LICZB RZECZYWISTYCH LUB ZESPOLONYCH JEST PIERWIASTKIEM SWOJEGO WIELOMIANU CHARAKTERYSTYCZNEGO. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x