WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOŚĆ BILANSOWA to:

wartość aktywów albo przedsiębiorstwa, która jest oparta na liczbach, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.367

PŁAWCA, OPIESZALSTWO, HETEROTROFIA, SATYRA, KREMOWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, REGRES, AKT OSKARŻENIA, INFLACJA PŁACOWA, MINIMUM PROGRAMOWE, LICZNIK, HISTOPATOLOGIA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, AMINOPENICYLINA, DIABELSKOŚĆ, BYSTROŚĆ, GÓRY WULKANICZNE, MEDYCYNA RATUNKOWA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, KONEWKA, HEDONIZM, ROZSIEWCA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, OBROŃCA, BRUTAL, PODMIOT, PODZIELNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ, RACJONALIZATOR, MISTYKA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KOPARKA CHWYTAKOWA, SUSEŁ WASHINGTONA, DYSGRAFICZKA, TANIEC, ROZDZIALIK, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, RADAR GEOLOGICZNY, ARYJKA, PRACOHOLICZKA, OCZOJEBKA, OPOKA, FUNKCJONALIZM, MIEDNICZKA, WELUR, INGRESJA MORSKA, POWSTANIE LISTOPADOWE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, STWÓRCA, ŚWIĘTOKRADZTWO, PISTON, KOLEJKA GÓRSKA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, PSTRYKACZ, DRINK, MOL, PRYNCYPIALISTKA, CHRZEST, MORZE ADRIATYCKIE, KLUCZ, GRZYB JADALNY, PASSIVUM, PRZEJEZDNY, ECHIDNA OGNIWOWA, KANCERA, KADZIELNICA, OGONICE, BRYLE, LISTOPAD '89, REZEDA, KARZEŁ, PRAWO RUSKIE, ZAKRĘT, REFLEKSYWNOŚĆ, ZAKŁADKA, NAGRANIE WIDEO, BRUKSELKA, SWAR, MOTOROWIEC, MAKSIMUM, WARTOŚĆ OPAŁOWA, MUFFINKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PŁYTKA CHODNIKOWA, GÓWNIANOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, POLEWACZKA, BIURO SPISOWE, JASNOŚĆ, DIORAMA, AJGOSPOTAMOJ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, PRZEJEZDNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, INTERESOWNOŚĆ, POMPA OBIEGOWA, WYDERKA, DRĘTWOTA, PRYNCYPAŁ, APEKS, SKRZYDŁO, NIETOPERZE OWADOŻERNE, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, SPRAWNOŚĆ, INKORPORACJA, POMPA POŻARNICZA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PLINTA, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, WYROŚL, ROŚLINA SŁONOLUBNA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, ZWODNICZOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, BUDDA, ULICZNICA, MASŁO, CIŚNIENIE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GNOJOWISKO, ELEKTROŚMIECI, ANTYELEKTRON, FILAMENT, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, STACZ, ŚMIERDZIEL, PRZEJEMCA, PARA 0, KURZYSKO, MACICA PODZIELONA, CZERSKA, RUSZT, NEUROLINGWISTYKA, BĄCZEK, ŻABKA, OCHLAJTUS, WYŻERACZ, ANAEROBIOZA, EKSHIBICJONISTKA, SZACHY SZYBKIE, REKIN CHOCHLIK, BLISTR, STRONA BIERNA, SUWERENNOŚĆ, APOSTOŁ, SROMOTA, EGZEKUCJA KOMORNICZA, RACA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, MIĘSO, PASTA, ZAMEK NA PIASKU, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, HODOWLA ZARODOWA, TUNBERGIA, KOMISJA SKRUTACYJNA, ŻABA KRZYKLIWA, KONTENER, CYKORIA KORZENIOWA, REFLEKTOR, MORUS, HAFT ATŁASKOWY, ANILANA, WOZAK, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, GOŁODUPIEC, GOTYCYZM, MARUDA, KREDYT OBROTOWY, BAJCA, OBROTNICA, MACIERZ KWADRATOWA, NAPADZIOR, METROPOLIA, ROŚLINY TELOMOWE, TRAWERS, KURDUPLOWATOŚĆ, WODNIAK, ZARZEWIE, RODZINA KATYŃSKA, SPEKTROMETRIA MAS, WYRAZ PODSTAWOWY, PARAZYT, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, KRAJ NORDYCKI, GEOCENTRYZM, UŻĄDLENIE, KOZA, CYWILNOŚĆ, NANOMETR, MARTWY PRZEPIS, GONIEC, LOGARYTM NATURALNY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WANDAL, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ROŚLINY NACZYNIOWE, MNICH, TEREN OTWARTY, TUTORIAL, PRONATALIZM, WKŁAD BUDOWLANY, ELIKSIR, KOD JĘZYKOWY, MOLTON, SUPERMAN, KOMISJA BUDŻETOWA, RZUT, MRÓWKA PÓŁNOCNA, ROZRABIAKA, DEIKSA, OKNO, KOKOSZKA, RAK PRĘGOWANY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, KOLEŻANKA PO FACHU, MARGINESOWOŚĆ, DYPLOMATKA, HACJENDER, POCZUCIE WINY, ZASTAW REJESTROWY, BAZYLIKA KATEDRALNA, DROGA ZBIORCZA, AKTYWNOŚĆ, PERFUMKI, WYDATEK BIEŻĄCY, KOMÓRKA ZWOJOWA, MIKSTURA, BERYL, CHLEBOWIEC, GRAFICZKA, MASER GAZOWY, LICENCJA, KAMIEŃ MILOWY, ZUPA, SPRZEDAWCA, RAMKA CZERPALNICZA, DIAKON, ORMIAŃSKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WIERTACZ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, WZNIOS, RACJONALIZACJA, CHUDOPACHOŁEK, EKSCYTARZ, BIAŁY PUCH, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, UWODZICIELKA, SKRYBA, NEUSTON, ROŚLINA KORZENIOWA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, TO COŚ, MASKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, BOROWIK WILCZY, MINÓG TRÓJZĘBNY, TINTA, MIEJSCE, PRYMITYWNOŚĆ, STEWIA, LISTEK, PUSTY DŹWIĘK, KONIEC, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, PRZYWIDZENIE, STACJA OBSŁUGIWANA, CIAŁO, REAKCJA ODWRACALNA, KREDKA ŚWIECOWA, NITINOL, RZEŹWOŚĆ, WTRYSKIWACZ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ODPOWIEDNIOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, SZEPTUCHA, SCHOWANKO, PROSTYTUTKA, RETUSZ, IRLANDIA, SPEKTAKL BALETOWY, BULLETIN BOARD SYSTEM, CHUDZIĄTKO, KONCEPCJA MONETARNA, KOMA, KATEGORIA FLEKSYJNA, STOŻAR, WSPÓŁUCZENNICA, SYGNATARIUSZ, PÓŁZAWODOWIEC, KORUPCJOGENNOŚĆ, INDUKCJA MATEMATYCZNA, ?MNOŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOŚĆ BILANSOWA wartość aktywów albo przedsiębiorstwa, która jest oparta na liczbach, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOŚĆ BILANSOWA
wartość aktywów albo przedsiębiorstwa, która jest oparta na liczbach, które są zawarte w sprawozdaniu finansowym (na 16 lit.).

Oprócz WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WARTOŚĆ AKTYWÓW ALBO PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA JEST OPARTA NA LICZBACH, KTÓRE SĄ ZAWARTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast