URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRAPY to:

urządzenie stosowane na okrętach podwodnych w celu doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony na głębokości peryskopowej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRAPY

CHRAPY to:

końskie nozdrza (na 6 lit.)CHRAPY to:

urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.376

PODDIALEKT, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, WROSTEK, CZUBEK, CHUDZIĄTKO, DELEGACJA, NOCEK WĄSATY, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, ANALIZA LITERACKA, WYRAŹNOŚĆ, PROGRESYWIZM, PRZEGLĄDARKA, SUCHY PROWIANT, PRZYRZĄD MIERNICZY, NIESTEROWNOŚĆ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KWASOTA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PIEC MUFLOWY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, DŁUGOSZOWE, SZYMPANS, SYMPATYCZNOŚĆ, NABIEG, ZABIEGI, WIZUALNOŚĆ, WYROŚL, TOTEM, KOLCZAK, DŻAGA, SUROWOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, NOWOTWÓR ŁAGODNY, BALONET, KOŁNIERZ SZALOWY, KRATKA WENTYLACYJNA, 2-AMINOETANOL, ŁAPACZ, REPULSOR, HAMULEC POMIAROWY, STUDNIA ABISYŃSKA, INDEKSACJA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, KONTRPOCHÓD, SZCZUR ŚNIADY, PEŁNIA, LAMPA, OTWARTOŚĆ, DOŁEK, WODA LECZNICZA, LITOŚCIWOŚĆ, CIRROCUMULUS, KIERUNKOWOŚĆ, HABIT, URANINIT, MĘŻNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, PLACEK PO WĘGIERSKU, ZARAŻONY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, DIODA, METKA, AKSAMITKA WZNIESIONA, DOSTĘPNOŚĆ, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZALESIANIE, MIECZ SZYBROWY, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, OSPAŁOŚĆ, PROSTOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, FIRMA WYDMUSZKA, KOŁO SEGNERA, RADAR, ZORZA, WARIACYJNOŚĆ, RODZAJNIK, PRZEDNÓWEK, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, POLIANDRIA, TRUTEŃ, WKŁUCIE CENTRALNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SZARPANKA, OKULARY SŁONECZNE, REGION WĘZŁOWY, STRUNA, URZĄDZENIE INTELIGENTNE, MOKROŚĆ, EWAPORAT, SZKODNIK, ATRYBUCJA STABILNA, SOLANKA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PORZĄDNOŚĆ, SZCZAWIOWA, PANEL SŁONECZNY, MARGINES, WIDZENIE, ODBIORNIK RADIOWY, MAKRO, HARMONIJKA USTNA, WYSADEK, POCIĄG MARSZRUTOWY, BOM ŁADUNKOWY, STREAMING, ROZMIAR, FREGATA, OKOLICZNIK CELU, OSTROŚĆ, ŚWIST KRTANIOWY, WIESZAK, TRZECIA CZĘŚĆ, WNIEBOWZIĘTA, SZCZĘKOT, DRAMAT GANGSTERSKI, ANTYWESTERN, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, STANOWCZOŚĆ, FANATYCZNOŚĆ, KAZUISTA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TAŚMOWY, TEORIA DESKRYPCJI, REGUŁA GLOGERA, ANACHRONICZNOŚĆ, DZIKA RÓŻA, NIEUPRZEJMOŚĆ, PRZEDMURZE, SILNIK CZTEROTAKTOWY, WIELKORUŚ, LEWAR, DRAPIEŻNOŚĆ, ETER, NIEDOROZWÓJ, NAPŁYW, ŁUSKWIAK ZMIENNY, BINARYZM, KAFAR, FREZARKA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REKLAMKA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, MAŁA GASTRONOMIA, PRZERYWACZ, OKAZAŁOŚĆ, AUTONOMIZM, MATCZYNOŚĆ, HOMER, SILNIK CZTEROSUWOWY, TARAN, SEKSTA, WYZWALACZ, APOKRYFICZNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, ROZKOSZNIACZEK, WIERZCHOŁEK, PRZESZKADZAJKA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, EFUZOR, KRĄŻOWNIK, TRZĘSIDŁA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, KUC DARTMOOR, PODZIEMIE, NICPOŃ, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, NIEZWARTOŚĆ, PODGARDLANKA, PALNIK, UNIWERSYTET, WREDOTA, PIĘKNO, WŁAŚCIWOŚĆ, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, EKSPARTNER, PODŁUŻNOŚĆ, ZJAWISKO FARADAYA, BYLEJAKOŚĆ, STOPA ZWROTU, DELFINY OCEANICZNE, AUTOBUS, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CHROMATOGRAF GAZOWY, PRZECIĘTNIACTWO, PUKNIĘCIE, NUMEREK, MANUFAKTURA, ZGODNOŚĆ, FABRYKATOR, GALIOTA, PROGRAM, JUDAIZM, RAFINER, AUTOMATYKA POGODOWA, CHARAKTERYSTYKA, WIRKI, BŁYSK, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ROZPRAWA DOKTORSKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, UPIERDLIWOŚĆ, CZERNIDŁO, OPOKA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, EKSPERT, PRZYBYSZ, WYBITNOŚĆ, KONOTATKA, SEKCIARZ, SZATAN, AKTYWNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, FRAZA, SPIROMETR, OKRES NOWORODKOWY, BARBARZYŃCA, MATERIALISTA, FUNKCJA ADDYTYWNA, KOLEGIUM, CYJANOŻELAZIAN(III), ANTYELEKTRON, KOLOKATOR, DYN, WYWIAD, JEDNOSTRONNOŚĆ, STYL PRZERZUTOWY, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, HOPKI, ROZDZIELCZOŚĆ, GRZYB ZAJĘCZY, DRYBLING, RYNEK WŁAŚCIWY, URZĄD SKARBOWY, KRÓWKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, PREPROCESOR, AKADEMIA, DALMIERZ LASEROWY, TO COŚ, NAFTOWNICTWO, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, FAJNOŚĆ, EUROCENT, REKULTYWACJA, KANONIERKA, SPÓD, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, GŁOS, RUGI, INTERPRETACJA, ZMIENNOPŁAT, SYSTEM DZIESIĘTNY, DEZAKTYWACJA, POKAZOWOŚĆ, CZĄSTKA ALFA, MASZT ANTENOWY, BIEDAK, PIENIĄŻEK, CHOROBA ZASADOWA, RZADZIZNA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WEKSEL WŁASNY, JAKOŚĆ, EKSTRUZJA, JĘZYK TAMILSKI, MSZA, TRANSLACJA, GRILL, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PĘPAWA DWULETNIA, NITROBAKTERIA, BĄBELEK, ODJEMNIK, FIRMA, RAK, NARÓD WYBRANY, CZARNA OWCA, TANK, SYNERGIZM, PODŁOTA, BIAŁY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KOMORA CIŚNIENIOWA, PODCZYSZCZALNIA, KOLIDAR, HINDUSKI, SKRAPLARKA, MEDIUM, ?GODZINA WYCHOWAWCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRAPY urządzenie stosowane na okrętach podwodnych w celu doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony na głębokości peryskopowej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRAPY
urządzenie stosowane na okrętach podwodnych w celu doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony na głębokości peryskopowej (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - URZĄDZENIE STOSOWANE NA OKRĘTACH PODWODNYCH W CELU DOPROWADZANIA POWIETRZA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W CZASIE, KIEDY OKRĘT JEST ZANURZONY NA GŁĘBOKOŚCI PERYSKOPOWEJ. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast