CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWSZECHNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWSZECHNOŚĆ

POWSZECHNOŚĆ to:

cecha tego, co dotyczy wszystkich rzeczy lub zjawisk (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.022

SZWEDZKOŚĆ, POWYWRACANIE, GAMBIR, PRZEBUDOWA, KREATYZM, POWTÓRZENIE, PRZENIKLIWOŚĆ, MIKSTURA, KONTRDEMONSTRACJA, PRZESYŁACZ, NIECIEKAWOŚĆ, HIPPISKA, ZAGRYWKA, ŻYWOŚĆ, GE'EZ, KRZYŻAK ROGATY, RAMA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ATU, FIGHTERKA, BAJECZNOŚĆ, KATEGORIALNOŚĆ, PRZEWÓD SĄDOWY, JAZ ZASTAWKOWY, DNI, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, REFLEKTOR, EKSPOZYCJA, REDAKTORSTWO, ZYSK INFLACYJNY, STROLLER, BILDUNGSROMAN, POLEMICZNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, PÓŁPRZEWODNIK, PRZEGUBOWIEC, PSOTA, HEKSAPLOID, CIĘTOŚĆ, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, POSTULATYWNOŚĆ, LEPSZOŚĆ, DRZWI, CENOBIORCA, OSTROŚĆ, REJESTR KARNY, NALTREKSON, BEŁKOTLIWOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, NIESZCZEROŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, KLĘK PROSTY, NIELOTNOŚĆ, WKŁAD, POWTARZALNOŚĆ, WANIENKA, BABIA DUPA, WIELOPŁETWIEC, ŚRÓDNERCZE, RACJA, ŁADNA HISTORIA, ROKOKO, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KASZTAN, PÓŁPĘTLA, MINERAŁ SIARCZKOWY, LARYNGOLOGIA, BOŚNIACKOŚĆ, GORZKOŚĆ, BILARD FRANCUSKI, DOROSŁOŚĆ, KUOKA, GOL SAMOBÓJCZY, WEDGE, MIERNIK, KASSAWA, LEGATARIUSZ, ATOM, MORALNOŚĆ, MODEL, NORNIK BURY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ZMIERZANIE, DOPŁYW, ANALIZA KOSZTÓW, STANOWISKO, UBYTEK, FOTOTROPIZM, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, ALTANNIK ARCHBOLDA, FRANCUSKOŚĆ, OFIARA, LIST OKÓLNY, ZADOWOLENIE, PÓŁOKRĄG, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, ASTER NOWOBELGIJSKI, TENDENCYJNOŚĆ, PROTOROZAUR, PROSTOLINIOWOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SUBTELNOŚĆ, PĘCHERZYK, UNISTA, KANALIK, BIERZMOWANIE, DESPOCJA, OBRAZOWOŚĆ, GOŁOGŁOWY, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, FILM KATASTROFICZNY, FIKCJA LITERACKA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, PALARNIA, NIEŚCISŁOŚĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, LEŻNIK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GÓWNOZJAD, MIESZKANIE LOKATORSKIE, JEŻYNA POPIELICOWA, GAZ PIEPRZOWY, AMBITNOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, SPRZĘT, LEMING, KARMIDEŁKO, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ATRYBUCJA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, PETRYFIKACJA, KOMORA PŁYWAKOWA, BORECZNIK SOSNOWIEC, ODSTĘPCA, SOSNA BŁOTNA, NOŚNIK DANYCH, STRATEGICZNOŚĆ, LEKTOR, WIELOZADANIOWOŚĆ, SZKODNIK, LIRYCZNOŚĆ, DETEKTORYSTYKA, POŻYTECZNOŚĆ, UŁAMEK ZWYKŁY, CIENIAS, POGODNOŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, PODSZYCIE, TUTORIAL, ROBOTA, NADGORLIWOŚĆ, ANTYELEKTRON, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, JASZCZURKA SARGANTANA, STYLISTA, TAŚMOWY, EMIGRACYJNOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, ETAPOWOŚĆ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, PIRAT, KODOWANIE SIECIOWE, MAJACZENIE, MAGIEL, TWIERDZENIE MAYA, BRYNDZA, OTWARTOŚĆ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KONTRDEMONSTRACJA, ZAMKNIĘTOŚĆ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, GÓRA, GEREZA ANGOLAŃSKA, ASTER ALPEJSKI, EKSPERTKA, SZTAFAŻ, ALBAŃSKOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, CZASOCHŁONNOŚĆ, MELODYJNOŚĆ, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, CECHA DYSMORFICZNA, ROZRZUTNIK, PRZEROST, KAZIRODCZOŚĆ, WIEPRZOWATOŚĆ, WYŚCIG, NUDYSTKA, PENDŻABSKI, PIĘKNOŚĆ, NARZECZONY, RYM, BLOCZEK, ŻAŁOSNOŚĆ, KAUKAZ, DNO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, DROŻNOŚĆ, CHYŁ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ECCHI, ATRYBUCJA, WYCISK, MAKROCYTOZA, LINKOMYCYNA, DZO, KLUSKI ŚLĄSKIE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ROŚLINY OSIOWE, SYMPTOMAT, SNOBISTYCZNOŚĆ, DWORSKOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, CŁO OCHRONNE, SZCZODROBLIWOŚĆ, PODZIAŁKA, OKRĘT LOTNICZY, MYJNIA, SZPETNOŚĆ, STOJAK, IDEALISTKA, OTWARTOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, NEWRALGICZNOŚĆ, DIDGERIDOO, WIELOBARWNOŚĆ, PLAŻÓWKA, MIEDZIORYTNICTWO, SSANIE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, OPUKIWANIE, PIERWSZAK, MONOPARTYJNOŚĆ, ZAPACH, GODZINA PRAWDY, LEGALIZACJA PONOWNA, WELWET, IMPULSYWNOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, KUSACZ CYNAMONOWY, PACAN, MELODIA, ROMBOŚCIAN, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, COMBER, DEFENSYWNOŚĆ, OPŁOTKI, MACIERZ NIEOSOBLIWA, SREBRNA PAPROĆ, KOLOSALNOŚĆ, ZAPRZANIEC, KOLOR LUKOWY, KRĄGLIK, WYGASZACZ, CZART, SROGOŚĆ, ODCHYŁ, CALYPSO, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, JĘDZA, MAKROELEMENT, JON KARBONIOWY, MONOGAMICZNOŚĆ, SEKCIARZ, ZIELONE ŚWIATŁO, MAŁODUSZNOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SUCHAREK, UNIONISTA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, WYPŁYW, ŚLEPY NABÓJ, PACHNOTKA UPRAWNA, CHIP, OWIJARKA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ATORWASTATYNA, POWAGA, OPOZYCJA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, UCHAL, NADPOBUDLIWOŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, MATOWOŚĆ, POKAZ, RESZTKA, BUTNOŚĆ, PLEJADY, ŁUSKWIAK ZMIENNY, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, SMAGŁOŚĆ, ?OBWISŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWSZECHNOŚĆ cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWSZECHNOŚĆ
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST POWSZECHNIE SPOTYKANE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast