KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.869

KRAWACIARZ, SKÓRNIK, ŚLIZG, DŻIHAD, TRZMIELOJAD, LINIA TRAMWAJOWA, STĘP, FOLKSDOJCZ, KARLIK ŚREDNI, PACZKA, PORYWISTOŚĆ, WIEK NIEMOBILNY, REAKTOR GAZOWY, POPĘDLIWOŚĆ, RYNEK KONTESTOWALNY, FALKA COIFLET, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, CYMBAŁY, KOMPLEMENTARIUSZ, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, PANŚWINIZM, POCISK PODKALIBROWY, SER EMENTALSKI, PODWÓJNA HELISA, RASOWOŚĆ, KARBIDKA, JEDENASTKA, MEGAPOLIS, CIĄG, GWARA MIEJSKA, TOTEM, ZAPRAWA, BUŁAT, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ZAPOJKA, TERIOLOGIA, THAULOW, KOŚĆ KULSZOWA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, FLASZECZKA, NIESPRAWNOŚĆ, GRUSZKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, BELWEDER, PERKOZEK, BŁONA MIĘŚNIOWA, TELETRANSMISJA, KUR, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KURTYNA SKALNA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, PASKÓWKI, MINI, KUC AMERYKAŃSKI, SUWERENNOŚĆ, TEORIA GRUP, FILM AUTORSKI, FRAZA, PRZEKOZAK, SREBRNY MEDALISTA, ODPROMIENNIK, NACZYNIA POŁĄCZONE, BŁYSZCZ ANTYMONU, PROTUBERANCJA, OGNIWO MOKRE, MOTYWIK, OŻENEK, IRANISTAŃSKI, ARKANSAS, HAPLOTYP, LEGATARIUSZ, WĄS, TEORIA GRAFÓW, KONKURS, MARTWA LITERA, ZNAMIENNOŚĆ, NOOSFERA, TRÓJKOMBINACJA, CHWOŚCIK BURAKOWY, BOGATY, DORADCA, BAZYLISZEK, BANKRUCTWO, PIERWSZOŚĆ, TRUTEŃ, PALEOBOTANIKA, TWARDY OŁÓWEK, LOGOGRAF, SSAK WYMARŁY, CARILLON, PŁYTA, PRZERZUT, ZWORNIK, SENAT, TYSIĘCZNIK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ZASADA, SZTYCHARSTWO, NALEŹLINA POSPOLITA, KOD GRAYA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, LOGGIA, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, CZERNICA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, ZAZDROŚĆ, GĄSZCZ, SITCOM, UKŁAD LOGICZNY, ZMOTORYZOWANY, ASYMILOWANIE SIĘ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, MIETLORZ, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, CHRONOMETR MORSKI, POWÓDZTWO WZAJEMNE, NIEMĘSKOŚĆ, STAWKA AWANSOWA, RUCH WZGLĘDNY, GUGLE, NOCEK BRANDTA, KOPIAŁ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, NERW BŁĘDNY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ALTERNARIOZA, EFEKT FISHERA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SONDA, MINERAŁ SIARCZKOWY, PRZYRODOZNAWCA, WĘDROWNIK, JEZIORO MEZOTROFICZNE, POKREWIEŃSTWO, ARARAT, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PRZEWLEKŁOŚĆ, REKIN PIASKOWY, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, SERNICA, PRZEWIETRZNIK, KOŃCZYNA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, WATA CELULOZOWA, MANICURZYSTKA, INFILTRACJA, MNICHOSTWO, OGIEŃ, SZKAPLERZ, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, ZRZECZENIE SIĘ, ELEUSIS, NITINOL, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁAWA RZĄDOWA, DZIAD, REAL, TRAFIENIE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, STARY WYGA, SZLACHCIĄTKO, TYRANIA, OBRZYD, DZIEWCZĘCOŚĆ, ROZWAGA, KOMISJA REWIZYJNA, ODŁAM, SIEROTA, CZUMAK, LIST OKÓLNY, STER, ZAWIKŁANIE, ŻEBRO, SEROHEMATOLOGIA, ASSAM, NA PIESKA, SŁOWIANOFILSTWO, CHOROBA DARIERA, PLAYER, KLASA ZEROWA, RETORYCZNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, JANUSZ, FLUAV, STATYSTYKA OPISOWA, ZIELONA KARTA, CIŚNIENIE, KTOŚ, BECZKA Z PROCHEM, KARELIA, SEMESTR ZIMOWY, BAR SAŁATKOWY, KICZUA, BEZSENSOWNOŚĆ, PLUTOKRACJA, WIETRZENIE TERMICZNE, ORMIAŃSKI, MAJZA, SAMOOKREŚLENIE, PŁASZCZ DOLNY, OBROŻA, FOKSTROT, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, PTASZNIK GOLIAT, MAIL, GEOMETRIA WYKREŚLNA, TKACZ, BEZPARDONOWOŚĆ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, STACJA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BOMBA, POWTÓRZENIE, LIKWIDACJA, DYPLOMAT, NARÓD WYBRANY, ZAPOMINALSKI, GAJNIK LŚNIĄCY, WZORZEC MYŚLOWY, MIKROCZUJNIK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PEDAGOG SPECJALNY, OGNISKO, KNAGA, AKWARYDY, REKTYFIKACJA, ODRZYNEK, AUROR, KASTLER, INERCJALNOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, UJŚCIE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, LIMONKA KAFFIR, EKSPATRIANT, GRA, SUMA ZEROWA, POGODA, MAJĄTEK OSOBISTY, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, ZANOKCICA CIEMNA, CIELENIE, OPENER, SZKOŁA, NIEGOTOWOŚĆ, KACZKA PO PEKIŃSKU, EKSPATRIANT, HARMONIJNOŚĆ, KOMEDIANTKA, LIST POLECONY, BBS, MECHANIK SAMOCHODOWY, DOSTOJNIK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, GNIAZDO, MONILOFITY, WĄTŁOŚĆ, KATHARSIS, ALMUKANTARAT, STOS PACIERZOWY, NADAWCA, NIEDOPOWIEDZENIE, GRZYB OKAZAŁY, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, NEOLIBERALIZM, METAJĘZYKOWOŚĆ, KURSOR, WIETRZENIE FIZYCZNE, ZDROWIE, PRECYPITACJA, EKWIPARTYCJA, KRÓLIK, WĄTŁOŚĆ, DITLENEK, PUŁKOWNIK, SŁABEUSZ, KUC DALES, PIONIER, ALEUCKI, PARCIE, MAŁOWODZIE, PORZĄDEK CIĄGŁY, RESPONDENT, ŚWIADOMOŚĆ, PODŁOGA, TALMUDYSTKA, NIECHLUJNOŚĆ, SYMETRIA, OSKARŻENIE, KORPORACYJNOŚĆ, BALOTAŻ, ŁOPATKA, WANNA, ?LIGAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.).

Oprócz KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KORBA NA COŚ - STAN, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY KTOŚ JEST ZAFIKSOWANY, BARDZO NASTAWIONY NA COŚ, NAPALONY, GDY KTOŚ UPORCZYWIE O CZYMŚ MYŚLI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x