MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIERNY OPÓR to:

mechanizm obronny oparty na wycofaniu się z relacji i negaowaniu wymagań partnera (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIERNY OPÓR

BIERNY OPÓR to:

sprzeciw bez użycia siły fizycznej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.609

OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, KRYSTALIZACJA, DZIENNIK, FILOZOF, KONWIKCJA, SZATA GRAFICZNA, KOŃ APPALOOSA, PERSPEKTYWA, NUMER TAKTYCZNY, NEUROBLASTOMA, UPOMNIENIE, SZARPANKA, USTNOŚĆ, ROZTOCZE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, ZMARSZCZKA, TŁUMACZKA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, DOBIERANY, BIEG PŁASKI, RYKOSZET, AWANS LODOWCA, MATEMA, FAZA ROZKWITU, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, FTYZJATRA, KLUCZ, ŁUCZNIK, CHMURA KONWEKCYJNA, CZERSKA, IZOCHRONA, BOMBA KOBALTOWA, KRYSTALOGRAFIA, EKSPERIENCJA, MONTAŻOWNIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GRUCZOŁ ŁZOWY, MIKROFALÓWKA, PRUSKI DRYL, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, POKÓJ LEKCYJNY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, SUROWOŚĆ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, SPECJALISTA, CHIRURG PLASTYCZNY, SADZE, STARA MALEŃKA, WSZYSTKOŻERCA, TARYFA ULGOWA, JAGIELLON, PARAWANING, PIĘĆDZIESIĄTKA, ROŚLINA FIKCYJNA, BŁĘDNY OGNIK, TUNIKA, WOJOWNICZOŚĆ, MEMFIS, INDOEUROPEJCZYK, SOPEL, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, NATRĘCTWO, AUTOBUS CZŁONOWY, PLAC, AMFIBIJNOŚĆ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, DELFIN, SPÓŁGŁOSKA USTNA, BRAT SYJAMSKI, AZYL, TANCERKA BRZUCHA, BRONCHOGRAFIA, MSZAKI, AMEN, ATAK, MIODOJAD, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KIR, KLĄTWA, RUCH PRECESYJNY, POWTÓRZENIE, INFOBOX, WOLNA AMERYKANKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CUKIER LODOWY, SONAR, PĘDZARNIA, ROZSADNIK, GEOTECHNIK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, AREOGRAFIA, DEWALUACJA, MECHANIZM HUME'A, POMPA, KAPISZONÓWKA, WARP, KULTURA KRETEŃSKA, PLUJ-ZUPKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, DOBÓR STABILIZUJĄCY, MŁYNOWNIA, GŁOWNIA, BĄK, SIATKA, WEKA, OPAL, PIGWA POSPOLITA, MECHANIK SAMOCHODOWY, PODGLĄDACTWO, GALINSTAN, OBRONA SŁOWIAŃSKA, KOŃCÓWKA, NIEPRZYJACIEL, KRATA, RZYGOWINY, POZŁOTKO, SŁODKIE CYTRYNY, GRZECH ŚMIERTELNY, PUSTY DŹWIĘK, ANAL, FILOLOGIA WŁOSKA, ZACIĘCIE, GARBATE SZCZĘŚCIE, JĘZYKI TURAŃSKIE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, LAFIRYNDA, KROK ŁYŻWOWY, ELOPSOPODOBNE, OBIEKTYW, KLASTER DYSKOWY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, TEORIA DOWODU, SYLWESTER, MILLET, NIEBO, ŻEGLARZ, ZMIERACZEK NADMORSKI, BICZ SZKOCKI, PINGWIN ADELI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, ZASTANOWIENIE, PIONEK, POLEWANIE SIĘ, OKRES, DESKA ŚNIEŻNA, BACKGROUND, MAGNEZJA, CZTEROSUW, PIECHUR, AKROPOL, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, VOLLEY, ROŻEK, PEPPERONI, POBORCA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, SZYLD, PROSIAK, KONSUMENT, GONG, FUZJA POZIOMA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ZBRODNIARZ WOJENNY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, SZTANGA, WYNURT, TOPOS, GALISYJSKI, FARERCZYK, WYPŁYW, INTERNAT, SIŁA ODŚRODKOWA, PRĄD GALWANICZNY, NET, ZWARCIE, SILNIK CZTEROSUWOWY, WSTAWKA, HOWARDYT, TAŚMA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, DWUWIERSZ, CYKL WYDAWNICZY, NELSON, JĘZYK ALBAŃSKI, ZAPALENIE, WYGASZACZ, MIKROMIKRON, STARA MALUTKA, BANALNOŚĆ, SOCJOPSYCHOLOGIA, SODOMA I GOMORA, FANEROFIT, MECHANIZM SKRĘTU, JĘZOR OSUWISKOWY, HULK, PĄK, OBURĘCZNOŚĆ, ZWAPNIENIE, ONTOLOGIA, KRĄŻENIE WROTNE, ZMARTWIENIE, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, MBIRA, FIGURA, HOTELING, ZASADA, PANAMA, EKLIPTYKA, CZEPLIWOŚĆ, PAPIER GAZETOWY, UMOWA AGENCYJNA, MORAWSKI, JURYSLINGWISTYKA, DRUH, JELEŃ DAVIDA, KRATA PODGRUP, PRZÓD, NARĄBANIE SIĘ, PRAWO PIĘŚCI, KONTAKT, WENTYL, NADŚWIADOMOŚĆ, FILOLOGIA ORIENTALNA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KRATA, LEGISLATYWA, WINKRYSTYNA, ANTYCYPACJA, KOBIETA SPOD LATARNI, DŻDŻOWNICA, ALEURON, SENAT, PRZECIWSTAWIENIE, BŁYSKOTKA, PAULINIA, STRONA, POKÓJ, CESARZ, DRUMFILL, KWAS, PYTAJNIK, UKŁAD PIASECKIEGO, KWINTET SMYCZKOWY, AGNOSTYCYZM, NATURA, BLOK STARTOWY, KONCHYLIOLOGIA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, MAFIJNOŚĆ, PROTOAWIS, REWIZJA NADZWYCZAJNA, OBIEG PIERWOTNY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, START, KONSENSUALNOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, KARAFKA, ŻYŁKA, ŻMIJA, SPAWĘKI, OWOC, NASYCALNIA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, STACJA KOPULACYJNA, ZATAR, DZIESIĄTKA, ROZBIERACZ, ELASTOMERY, MIASTO OGRÓD, MALAKOZOOLOGIA, NIETYPOWOŚĆ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, GMINNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, WĄŻ OSTROGŁOWY, PAŁASZ, HRABIĄTKO, WĘGIERSKI, SUBWOOFER PASYWNY, POŻYCZKOMAT, EPIGENEZA, MRÓWKA PNIOWA, TLENOWNIA, DZBANECZNIK, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MASZERUNEK, GORE-TEX, FAKOMATOZA, ROZKŁAD MAXWELLA, PRIORYTET, MAMUT WŁAŚCIWY, JAZDA, WYJADACZ, HISTORYZM MASKI, AYER, RELACYJNOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, ?OBSZCZYMUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIERNY OPÓR mechanizm obronny oparty na wycofaniu się z relacji i negaowaniu wymagań partnera (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIERNY OPÓR
mechanizm obronny oparty na wycofaniu się z relacji i negaowaniu wymagań partnera (na 10 lit.).

Oprócz MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MECHANIZM OBRONNY OPARTY NA WYCOFANIU SIĘ Z RELACJI I NEGAOWANIU WYMAGAŃ PARTNERA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast