APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ APPALOOSA to:

appaloosa - jedna z ras koni gorącokrwistych; rasa wyhodowana w Ameryce Północnej przez Indian Nez Percé zamieszkujących w XVIII wieku północno-wschodnie obszary stanu Oregon, między innymi nad rzeką Palouse, od której wywodzi się nazwa rasy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.517

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, CHICHA, POLEROWNIK, ROMANISTA, LUTERSTWO, SPRZĄGLE, PAPROĆ DRZEWIASTA, PENITENCJA, INDUKCYJNOŚĆ, GIDRAN, MENONITYZM, SMOLEŃSK, ETIOLOGIA, ELIMINACJA, PROWENTOWY, PRAWOSKRĘT, JEDNOSTKA ALOKACJI, DRZEWIAK MATSCHIEGO, BEGARDZI, WYPALANKA, PRZERWANIE, OLEJ ARACHIDOWY, OBRONA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ZNANOŚĆ, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, PAREO, PRZEWÓD, STACJA SANITARNA, CALBE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, MOTYW, KADŹ ZALEWNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, GOSPODARKA PLANOWA, CZUBRICA, OSIEDLE, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, DŻERSEJ, ŻYŁA NIEZGODNA, KAPELUSZ, WŚCIEK DUPY, NUR RDZAWOSZYI, DZIECIUCHOWATOŚĆ, GRZBIETORODOWATE, ZACHMURZENIE, KRĄŻENIE DUŻE, OSOWIAŁOŚĆ, ZWARCIE, AARAU, MORA, REAKCJA ZAPALNA, BERGAMOTA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, METATEKST, LOT CZARTEROWY, KOKSOCHEMIA, ŚWIERK BIAŁY, BLERIOT, MIODOJAD WYSPOWY, ŚRUTA SOJOWA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, WON, KROKODYL NILOWY, LUSITANO, DZIDA, PIOTR APOSTOŁ, EURO TRANCE, MALUCZKOŚĆ, JEZIORO ENDOREICZNE, BRODAWKA STÓP, PROMOTOR, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KOLOKACJA, FORMALIZM JONESA, ARIANIE, WAMPIR, MOWA OSKARŻYCIELSKA, PRZEPOJKA, PENIUAR, PRAWO RUSKIE, CHORĄŻY, OBJĘTOŚĆ, FLEKTA, POMYWAK, PINIOR, JEDNOOSOBOWOŚĆ, POŁUDNIE, MONOBLOK, RUBLÓWKA, OSKRZELE, UNIWERSALIZM, GŁUPEK, DRUK PŁASKI, IMMUNOONKOLOGIA, MISTRZ, SUCRE, KOŃ CZERKIESKI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DZIEŃ OTWARTY, NOCEK, ZAINTERESOWANA, CHADECJA, ZWARCIE, KIJÓW, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, SZWARCCHARAKTER, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, BINGO PIENIĘŻNE, TATUAŻ, ROŻEK, PODATNOŚĆ, MOMENT MINSKY'EGO, NIEWZAJEMNOŚĆ, KARMA, TRZON, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PRZEPUKLINA RICHTERA, BÓBR KANADYJSKI, PRAWNICTWO, STRZAŁA EROSA, WIEWIÓRKA, STYLIKÓWKI, KUPON, MER, KRĄŻENIE OGÓLNE, POZYTYW, TOREBKA, KONCESJA, INTRYGA, ROPUCHA BLOMBERGA, MONOTELETA, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, ANKSJOLITYK, MIEDZIORYT, MRUKOKSZTAŁTNE, SZTUKA UŻYTKOWA, POMÓR, PŁOZA, NOZDRZE TYLNE, CYWILNOŚĆ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NASIENNIK, NADZIENIE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, POZŁOTNIK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CZOPUCH, PIES LAWINOWY, WOREK REZONANSOWY, BAŻANT, JELEŃ ELDA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, CHALKOGRAFIA, STANDARDBRED, ARCYDZIELNOŚĆ, CZUCIE TRZEWNE, LOGISTYKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, HULK, KULTURA UNIETYCKA, KOŁNIERZ, OPOSIK BRAZYLIJSKI, FLAGRUM, KNAJPA, FORMOSA, AVENSIS, SOL, GZOWSKI, MACIERZ NILPOTENTNA, SOFCIK, DYNGUS, SPAWALNIK, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, AKCELERATOR CYKLICZNY, WDROŻENIOWIEC, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, JĘZYK FALISKI, TOROMISTRZ, KURKA, GORAL DŁUGOOGONIASTY, ROZRZUTKOWATE, FAWORYT, GNOJAK, EKOGROSZEK, INKRUSTACJA, POPRZEDNIK, ROK, DAWKA DOPUSZCZALNA, ŁYSIENIE, POLBARY, GELA, KREDYT KONSORCJALNY, KOREKTA DOMOWA, KIERZNIA, KOŃ FRYZYJSKI, KRAV MAGA, DUJKER CZARNY, ACHONDRYT, IKRZYSKO, DŻIHAD, KRĘTKOWICA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, PAPROĆ, TABUN, NIENOWOCZESNOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, GRAFITYZACJA, UNIWERSYTUTKA, SŁUŻALCZOŚĆ, GWIAZDA, KOTONINA, DAKAR, TORPEDA AKUSTYCZNA, RUMUŃSKI, SEKCJA, OGNISKO MUZYCZNE, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, OKAP, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, OCEANNIKI, KPINA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KAMIZELKA, OSTRĘŻYNA, WYLEW, DOOM METAL, WYLĘG, TROMPA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, WYJCE, SOSNA ZWYCZAJNA, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, RPG, KRÓLIKARNIA, MOHIKANKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, OŚWIETLACZ, CO, BIAŁORUTENISTYKA, ARAGO, PROCES NIEODWRACALNY, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, AMFIPRION, NIEUKONTENTOWANIE, UKŁAD DYNAMICZNY, QUENDË, MARŻA ODSETKOWA, PERYPATETYK, KRYMINALISTYKA, MAŹ PŁODOWA, WODOROSÓL, GEN SKACZĄCY, MAKAKOKSZTAŁTNE, KLUCZ, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, NIEDŹWIADEK, GŁUCHY TELEFON, SKORUPA, POGODNOŚĆ, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, IZMIR, PARTNERKA, TERMOGRAM, GRZYB CHRONIONY, EKSPOZYCJA, SALMIAK, MIEJSCE KULTU, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WĘŻOWIDŁA, KUTIA, HAWAJSKI, ZARZUELA, ŁOŻNIK, CHOROBA LENEGRE'A, PRZEDGÓRZE, FUTURE PROGRESSIVE, ŁAPTIEW, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, CZERWONA FALA, INSTANCJA, PATYK, CZEPIAK GEOFFROYA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, EMBLEMAT, GÓWNIARSTWO, NAWŁOĆ, THINK TANK, ELOR, TAZZY, ASYMPTOTA, STAGNACJA GOSPODARCZA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ŚWISTUŁA, GTA, ADRESAT, ?AKTUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ APPALOOSA appaloosa - jedna z ras koni gorącokrwistych; rasa wyhodowana w Ameryce Północnej przez Indian Nez Percé zamieszkujących w XVIII wieku północno-wschodnie obszary stanu Oregon, między innymi nad rzeką Palouse, od której wywodzi się nazwa rasy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ APPALOOSA
appaloosa - jedna z ras koni gorącokrwistych; rasa wyhodowana w Ameryce Północnej przez Indian Nez Percé zamieszkujących w XVIII wieku północno-wschodnie obszary stanu Oregon, między innymi nad rzeką Palouse, od której wywodzi się nazwa rasy (na 12 lit.).

Oprócz APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - APPALOOSA - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKRWISTYCH; RASA WYHODOWANA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ PRZEZ INDIAN NEZ PERCÉ ZAMIESZKUJĄCYCH W XVIII WIEKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIE OBSZARY STANU OREGON, MIĘDZY INNYMI NAD RZEKĄ PALOUSE, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ NAZWA RASY. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast