POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKIEROWANIE to:

połączenie, skontaktowanie z kimś lub czymś innym, zmiana źródła sygnału telekomunikacyjnego czy danych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.680

TRANSKRYPCJA, BEK, SATELITA SZPIEGOWSKI, PODUSZKA, PUDER, ŚCIÓŁKOWANIE, QUEBECKI, ARYBALLOS, DESKA, ZŁOCISZ, ZATOR PŁUCNY, MOSAD, LOBOTOMIA, LENIUCH, KONTROLA DROGOWA, PANICZĄTKO, MASZKARA, MOCZ, TRAŁ, LITERATURA FAKTU, HIGIENISTKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PRÓBKA, RZEKA ROZTOKOWA, ATAWIZM, TAŚMOWY, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, HACJENDA, CUGANT, NAWÓJ, DŻIHAD, ZĘBORÓG, MOMENT, OSPA, NERW, BOZON Z, COKÓŁ, PRZEGRUPOWANIE, ŻEL, INDYK, EMPIRYZM LOGICZNY, OLIWA Z OLIWEK, KONTRABANDA, NOWELIZACJA, WYROCZNIA, NIEWIERZĄCY, KSYLOFON, JAGODÓWKA, WNIEBOWZIĘCIE, RUMUNKA, SKATING, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKSIZM, ANNA, PIĘTNASTKA, KSIĘŻULEK, OBAWA, EMBRION, MANIOK, SKAŁA, AJENCJA, REWALIDACJA, FIRMA WYDMUSZKA, FRONT STACJONARNY, KONESER, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, OŚMIOKROTNOŚĆ, AKATALEKSA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, MONIZM, WROCŁAWSKOŚĆ, KLOPSIK, MUR OPOROWY, SAŁATA LOLLO, CIĘGNO, BAMBUS, PIEPRZ, AKT, RUCH EUSTATYCZNY, MASWERK, ŁUK SKRZELOWY, ZASTAWKA, DUROPLAST, KASTNER, MOST, SZLAMIEC, OPŁATA SANKCYJNA, KOLEJKA LINOWA, DEWELOPER, BECZKA Z PROCHEM, MANIPULATOR, DOPŁYW, FIGURA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, POSTOŁY, PISTOZAUR, CYGANECZKA, PANORA, SALWA, ÓSMY, ŁOTEWSKI, GOL, STRATEGIA, MARYNARCZYNA, KOLOR, DZIADEK DO ORZECHÓW, KSIĘGA, KROPKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KWASKOWATOŚĆ, ANYŻEK, TRANSPORTER, RESTART, MYŚLIWIEC, PUŁAP, WZÓR, DROMOS, NAKŁAD INWESTYCYJNY, TOPENANT, KARA UMOWNA, OBRAMIENIE, ARCYDZIELNOŚĆ, KOMPETYCJA, CZARODZIEJSTWO, LINIA, APARAT, BEZCIELESNOŚĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KRWIOŻERCZOŚĆ, ANETA, SKUBANIEC, ALDEHYD, GAZ SYNTEZOWY, ZAJĘCZA WARGA, SYLWETA, SZYBKOZŁĄCZE, PRZYJEZDNA, KASZUBSKI, ZRĄB TEKTONICZNY, MASOŃSKOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PASIERB, MERENGA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, POLEWACZKA, MOSTEK, HERBICYD, KRYMINALISTYKA, KABEL, OPERETKA, SZPATUŁKA, JĘZYK LODOWCOWY, MAŹNICA, GAD, RÓG, TYTULATURA, LEŚNY DZIADEK, DRAPERIA NACIEKOWA, RAUT, TYGIELEK, KLESZCZE, UMOCNIENIE, EMBRIOGENEZA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MEDALION, KUKUŁCZE JAJO, PODWODA, MIŁOŚĆ, NIEBIOSA, BORDER, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TANIEC STANDARDOWY, TONDO, RELISH, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, IGOR, ŻABOT, ADRES, SPÓJNIK, WIZYTA DOMOWA, DREN, BARETKA, ŻURAW, UKŁAD KIEROWNICZY, IMINA, DRAJREP, CYRK LODOWCOWY, SUROGATOR, GRANDA, DYMISJA, OSŁONA, KLESZCZOWATE, LISTWA, LOT CZARTEROWY, OBRAZ OPTYCZNY, KASZUBSKOŚĆ, DYSPOZYTURA, PROGRAM, STRZAŁA, OBIEG PIENIĄDZA, DRĄŻEK, KINO DOMOWE, PIWO, ZARAZA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ZBIÓRKA, ISTOTA, ABOLICJONISTKA, NASYCANIE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MIARKOWNIK SPALANIA, BAT, NADSCENIE, TRAFIENIE, CHOROBA DZIEDZICZNA, OBŁO, JARZENIÓWKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, SZCZAW, KONCENTRAT, WŁADZUCHNA, MANIERA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, SZKLARKA, WYKUSZ, LIST PASTERSKI, ŁADOWANIE, CIAŁO OBCE, NOWICJAT, MARAN, ŚWIECA, GALARETKA, ROŚLINA DWUPIENNA, CIĄG, ANALITYCZKA, AUTOCAMPING, KOŃ KIŃSKI, ANIMIZM, PIĘTNO, DRAMATYCZNOŚĆ, JERZY, KRYZA, MALTA, ZAGŁÓWEK, ZARZĄDZAJĄCY, ROZPAD, NALEPKA, EPIGRAF, KUPA, PRZEPITKA, UNIFIKACJA, KONTRASYGNATURA, TAPER, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ASTRAGAL, KWADRATURA, TRANSFORMACJA FALKOWA, GWARA, POŁYKACZ, PŁUCZKA WIERTNICZA, TATRA, SYFON, BAGATELA, DRUKARKA ROZETKOWA, TWARZYCZKA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, TULEJA, KIESZEŃ, PORTFEL, BYCZEK, VASARELY, CELKA, NOWOROCZNIK, DIADOCHIA, ZAWIESZKA, EPKA, INTENSJONALNOŚĆ, TROJAN, SPÓLNIK, OKABLOWANIE STRUKTURALNE, WAŁ, TRANSPORT AKTYWNY, WIDEO, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, WIKARIANT, KAGANIEC, KOMONICA, MELDUNEK, ZATRACENIE, NIESZPUŁKA, TĘPICIEL, BULION, WISIELCZY HUMOR, POMÓR, OBRAZ, MAJÓWKA, NIEWYPARZONY JĘZYK, ?INFLACJA KOREKCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKIEROWANIE połączenie, skontaktowanie z kimś lub czymś innym, zmiana źródła sygnału telekomunikacyjnego czy danych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKIEROWANIE
połączenie, skontaktowanie z kimś lub czymś innym, zmiana źródła sygnału telekomunikacyjnego czy danych (na 14 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - POŁĄCZENIE, SKONTAKTOWANIE Z KIMŚ LUB CZYMŚ INNYM, ZMIANA ŹRÓDŁA SYGNAŁU TELEKOMUNIKACYJNEGO CZY DANYCH. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x