STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIRAMIDA FINANSOWA to:

struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.286

SMARKATA, MŁODY, SITNIK, BARANI ŁEB, SZLAK METABOLICZNY, UNIONISTA, ADVOCATUS DIABOLI, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, POMPA POŻARNICZA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, PIRYDOKSAL, SPRAWDZIAN, WALC ANGIELSKI, OKAP, WEKTOR ZACZEPIONY, KRYSTALOGRAFIA, ŚWIADEK JEHOWY, POLONEZ, WŁAZ, BULWA PĘDOWA, BIDAKA, DOBRO PODSTAWOWE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ALPRAZOLAM, UPARCIUCH, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ZWIERZĘ, WSPARCIE, BŁONICA GARDŁA, LAMBADZIARA, STAŁA MICHAELISA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PODLEW, NOWICJUSZ, PIEPRZ CZARNY, PRZEGRODA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, IDIOFON, KREDYT STUDENCKI, NIEPRAWOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, WYDAJNOŚĆ, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, IDEALIZACJA, KOZIOŁ OFIARNY, WARZYWO KORZENIOWE, BRAHE, KRYL PÓŁNOCNY, NIEOSTROŚĆ, SPULCHNIACZ, TEMPERATURA MROZU, DIUGONIOWATE, OWCZAREK, GAŚNICA PROSZKOWA, OSŁONKA, SAMOREALIZACJA, NASIADÓWKA, OWAL CASSINIEGO, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ROŻEK, OPOŁEK, TELEFON ZAUFANIA, WYRAFINOWANOŚĆ, DELEGACJA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, MIRABELKA, PRZYSADKA, DOLINA LODOWCOWA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PISZCZAŁKA WARGOWA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, START MASOWY, DOMEK LETNISKOWY, OBRĘCZ BIODROWA, WSPANIAŁOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, PERKOZEK, UPOŚLEDZONY, PRZĄDKOWATE, RÓWNANIE FUNKCYJNE, CHOROBA KAWASAKI, HYDROFIT, BRZOSKWINIA, UMIEJSCOWIENIE, BIAŁA HERBATA, PRZYWIDZENIE, CIASNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, PASZA, HUBA BIAŁAWA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, BECZKA PROCHU, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ZAPYCHACZ, MASZT ANTENOWY, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, CHARTER, NIKCZEMNOŚĆ, NAUKA HUMANISTYCZNA, BRYŁKOWATOŚĆ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, PRYZMAT PENTAGONALNY, ZŁY CZŁOWIEK, OSOBA TRZECIA, OMŁOT, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, GALERIA, ŚWIADOMOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, FIFKA, TRANSPOZON, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BOMBA WULKANICZNA, SZYBKOZŁĄCZKA, MIĘSO RYBY, CENTRALNOŚĆ, PISANINA, KOMERCJA, KUPEREK, E-MAIL, CZESTER, ZERO BEZWZGLĘDNE, CYGARO, GLACJAŁ, CHROMBUCYL, FILM S-F, ZAJOB, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, NOC, GRONINGER, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, GRUPA TORSYJNA, SPÓD, ARTEFAKT, ELEKTROLIT, EROZJA WIATROWA, KETEN, GWIAZDKA, PROGRAM ROZRYWKOWY, OBIEGNIK, REKIN WIELORYBI, MASZT, NERWOWOŚĆ, PAWANA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, MAMUCIA SKOCZNIA, SKARBNICA, WNIEBOWZIĘTA, NIEKONKRETNOŚĆ, ŻERDZIOWINA, KOCZKODAN, KAGU, EGZAMIN, KRWIOPIJCA, KOŁO WIELKIE, KONDYCJONALIZM, WARZYWNIK, MALARSTWO IKONOWE, PULPIT, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, FORMA, LIMNIGRAF, ROŚLINY OSIOWE, SUBKULTURA, ZWIĄZEK RZĄDU, SUPERPRZEBÓJ, OŚWIADCZENIE, TWIERDZENIE KRULLA, CELTA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PIÓRO, GĄBKI ZWYCZAJNE, PRZAŚNOŚĆ, WLAN, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KOLONIA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, WOLNY ZAWÓD, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, SELENEK, GAR, MUNDSZTUK, WARSTWA KOLCZYSTA, AMONIT, DRAMAT SĄDOWY, NAŁOGOWIEC, OGÓREK, RELING, SZYBKOZŁĄCZE, TRANSPARENCJA, CHWOŚCIK BURAKA, PIRAMIDA, HIEROFANT, CELOWNIK, DEZINSTALACJA, ROZWIĄZŁOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, WŚCIEKLICE, REGRESJA NIELINIOWA, DZWONECZNIK WONNY, PRZYCZÓŁEK, CHWOŚCIK BURAKOWY, AWERSJA DO RYZYKA, OCZY SZEROKO OTWARTE, TWIERDZENIE ENGELA, OKOLICZNIK CELU, NALEGANIE, DNI, RYFLA, GRA NIESKOŃCZONA, MODUŁ ILORAZOWY, TEMAT, KAMARYLA, KLUCZ DYSZKANTOWY, STACJA POSTOJOWA, NIL, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, ULEPSZACZ, POPYT PROPORCJONALNY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SEPTYMOLA, STRUKTURA SIECIOWA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ROZPRAWKA, CYNKOTYPIA, ŚMIESZKA, NEGATYWNA SELEKCJA, JAGLANKA, SKWAPLIWOŚĆ, KOPALNIA OTWOROWA, GORYL NIZINNY, BEZLOTKI, KWIATUSZEK, PIĘTKA, PENTIMENTO, KOMÓRKA MATECZNA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ŚCISŁOŚĆ, GONIEC, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, TOKARKA KŁOWA, PUSZKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, KORZEŃ, KEBRACZO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, MACIERZ KORELACJI, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, PSZCZOŁA MIODNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, SYNDROM WILKOŁAKA, HARAD, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PODRYDZYK OSTRY, KUC DARTMOOR, INTERMEZZO, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, WAHADŁOWIEC, RZEP, ALIGATOROWATE, GLINOKRZEMIAN, FIRMÓWKA, PŁOZA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PORĘBA, BIAŁA NOC, KRÓTKA PAMIĘĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, INTEGRALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KRAKÓW, KSIĄŻĄTKO, ŁOPATONOGI, CHOMIK EUROPEJSKI, PRZESTĘPNOŚĆ, ROŚLINA JEDNOPIENNA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PIKNIK, JURYDYKA, TWARDOŚĆ, FIKCJA, SKRYTKA POSELSKA, AKWIN, NOWOTWÓR ŁAGODNY, BIAŁY DZIEŃ, SZYBKI BILL, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, EKSŻONA, SPECJACJA FILETYCZNA, ?POGODNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRAMIDA FINANSOWA struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIRAMIDA FINANSOWA
struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze (na 17 lit.).

Oprócz STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - STRUKTURA FINANSOWA, W KTÓREJ ZYSK KONKRETNEGO UCZESTNIKA JEST BEZPOŚREDNIO UZALEŻNIONY OD WPŁAT PÓŹNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW, STOJĄCYCH NIEJAKO NIŻEJ W TEJ STRUKTURZE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast