OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZDZIELCA to:

osoba, która zajmuje się rodzielaniem czegoś (nie tylko przedmiotów, ale też funkcji, miejsc itp.) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.437

PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SKÓRA WŁAŚCIWA, SIŁA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ANTROPOZOONOZA, PRZYPŁYW, LOGIKA FILOZOFICZNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MĘTNOOKI, MASKA WSTYDU, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, PISUM, MIMETYZM, NIEMOWA, APOLIŃSKOŚĆ, IZOZYM, RADZIECKOŚĆ, HARUSPIK, SEMITYSTA, BUKIECIARZ, KABINET, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, PROBIERNIA, PERYFERYJNOŚĆ, ISKRA, PODWIECZÓR, SOLUCJA, ZŁOTOWŁOSA, DERBY, WIEJSKI FILOZOF, WYCIĄGARKA, TRANSCENDENCJA, FRANT, UJŚCIE GARDŁOWE, MIESZANKA, SYRENI ŚPIEW, DERBY, IZOMER KONFIGURACYJNY, FALA PRZYBOJOWA, PŁÓCIENNICA, BEZPIECZNIK, SUWNICA POMOSTOWA, GRANICA, OZONOSFERA, KOMUNIKACJA, METATEKST, SZWABSKI, NOGA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, POJAZD, WIDZOWNIA, ŚMIETNIK, SENAT, PODPALENIE, GUTAPERKOWIEC, TUNIKA, ARTYSTA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ESTAKADA, PRZECHOWALNIK, KORDON SANITARNY, PIERDU PIERDU, PUNK, MAGISTER, POKARM, DODAJNIK, PONCZ, HOŁDOWNIK, KOSZT ALTERNATYWNY, HIPOTEZA PERMANENCJI, NOŚNIK, ZIOMUŚ, GRA RÓŻNICZKOWA, SPIS, FILM KATASTROFICZNY, SZCZEP, SARKOIDOZA, ANTYPAPIEŻ, WIELOBARWNOŚĆ, PÓJDŹKA, STRAŻNIK MIEJSKI, NIZIOŁEK, DERMATOGLIFIKA, UPADEK, ŻYDOSTWO, MASAJKA, TORSJA KRZYWEJ, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PINGWIN KRÓLEWSKI, WOK, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, CATERING, GLORIETKA, PUDEŁKO, HASŁO WYWOŁAWCZE, PÓŁROCZNIK, OSZCZĘDNOŚCI, SAMODZIELNOŚĆ, PRZEŁAWICENIE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, IGLICA, MATE, SŁUP, BLOCKERS, MUMIA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PRADEREK, PALEOKLIMATOLOGIA, ABORDAŻ, ARKUSZ DRUKU, BEZLOTKI, ZŁOŻE OKRUCHOWE, CHRZEST PRAGNIENIA, POSKRZYP, ARTYSTA, STOMATOLOG, TOWARZYSZ NIEDOLI, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, CANZONA, INFUŁAT, WODOWSKAZ, ŁĄKOTKA, SZWADRON ŚMIERCI, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, KARABINEK, ROZBÓJNIK MORSKI, TRZYDZIESTKA, NEUROPEPTYD, FORTA, PIESZCZOCH, NUMERANT, WSPARCIE, POZIOM MORZA, EFEKT RYGLA, HISTORYZM CEGLANY, ROŚLINY NASIENNE, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, WYRĄB, PERFUMKI, KONFIGURACJA, REWALORYZACJA, STARA, ZAPITA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KUMA, COTANGENSOIDA, CESARZ, OSTATNIE PODRYGI, WICIOKRZEW, CHRABĄSZCZ, ORTOPTYK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, TEMPERATURA UPAŁU, WYŻ, ZATRUDNIENIE, BRUTALNOŚĆ, RYNEK HURTOWY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, HISTORIA SZTUKI, MODRASZEK REBELA, HIPERPOWIERZCHNIA, PLAMKA FORDYCE'A, PRAWO RUSKIE, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ROZBIERACZ, RUSYCYSTYKA, ACEFALIA, KUROPATWA, ARTYSTA, KARATE, CZERPACZ, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, ZBIÓR PUSTY, TRZEJ KRÓLOWIE, ODPÓR, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, TOKSYNA SINICOWA, UKONTENTOWANIE, EPIC TRANCE, CRIOLLO, MANIPUŁ, JAŁOWCÓWKA, UCZELNIA, GRUPA ABELOWA WOLNA, PRZETARG OGRANICZONY, PRZEŚLIZG, DWUŚCIAN, KAWALER, ŁOMOTANIE, AORTA BRZUSZNA, GŁOWNIA PYLĄCA, WYKUP, ALBAŃSKOŚĆ, AFTERPARTY, KRATA, BREAKDANCE, DZBANECZEK, PIĘKNY WIEK, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, WĄSKOŚĆ, UZBROJENIE, OPONENT, MNIEJSZOŚĆ, DZIELNICOWY, RÓJ, LUSTRO TEKTONICZNE, DIVA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KALIBER, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, SZARPANINA, KRYZA, PĘCHERZYK, SZARMANT, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PRZEPIÓRKA, KANCIASTOŚĆ, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, BONGOSY, TARCZA, PRZEWÓD JEZDNY, CZAJ, ENDOPSAMMON, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, SZCZEP, ZMIANA, RZUT RÓWNOLEGŁY, RZUT OKA, WRÓŻBITA, TAJEMNICA, CYKL POETYCKI, NIT, RANA CIĘTA, BUTELKA, DETEKTYW, POPŁÓD, WZGARDZICIEL, PRZEDAWNIENIE, AMFITEATR MORENOWY, WINDA, VALLA, SZEREG ROZBIEŻNY, OWCA MERYNOSOWA, POTERNA, ERA, KOMERAŻ, HOMOSEKSUALIZM, MUZYKA KLASYCZNA, ROPOMACICZE, PODMIOT ZBIOROWY, STOWARZYSZONY, ZGODNOŚĆ, PASEK, BRYŁKOWATOŚĆ, BASEN, FORMAT, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ZASTRZYK, PEREŁKA, UTRWALACZ, NIEPOKALANOŚĆ, OBLĘŻENIEC, GŁOWICA, GORZKOŚĆ, WĄŻ, KROK PÓŁROZKROCZNY, ZEWNĘTRZE, BITELS, ZHAFTOWANIE SIĘ, KOTEW, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, WYPALANKA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, WOODSTOCK, PARTIA WIEDEŃSKA, JEDNOWŁADCA, DESIGN, KRASOMÓWCA, SPRZĘT MECHANICZNY, KOMUNA, CZESALNIA, DYSKRETKA, BAZA NAMIOTOWA, DZIEŻA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SSAK ŻYWORODNY, REGULARNOŚĆ, SPŁYW, OKAZ, GRUDA, TERRINA, PRZEGLĄDACZ, ?GRECKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZDZIELCA osoba, która zajmuje się rodzielaniem czegoś (nie tylko przedmiotów, ale też funkcji, miejsc itp.) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZDZIELCA
osoba, która zajmuje się rodzielaniem czegoś (nie tylko przedmiotów, ale też funkcji, miejsc itp.) (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.) sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ RODZIELANIEM CZEGOŚ (NIE TYLKO PRZEDMIOTÓW, ALE TEŻ FUNKCJI, MIEJSC ITP.). Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast