ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEMUR KARŁOWATY to:

Allocebus trichotis - gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Allocebus; do 1989 r. znany tylko z pięciu okazów muzealnych pochodzących z obydwu brzegów rzeki Mananara (północny Madagaskar); w kolejnych latach stwierdzono jego występowanie w kilku parkach narodowych i rezerwatach we wschodnim Madagaskarze, co oznacza, że zasięg jego występowania jest znacznie szerszy niż początkowo uważano (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.531

ŻÓŁTY KARZEŁ, ZNACZENIE, KANGUROSZCZUR, ALOES UZBROJONY, BRUZDOWNICA PĘDÓWKA, WOLICJONALNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, WYSOKI KOMISARZ, GILOTYNA HUME'A, ADWEKCJA, FREATOFIL, PONCZ, TULIPAN PÓŹNY, PAKA, PIES MŁOTOGŁOWY, MROCZEK, JĘZYK MANX, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, LANGUSTA POSPOLITA, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, ZAJĄCZEK BŁOTNY, WĄŻ TRAWNY, SKOCZEK ŁĄKOWY, MĘTNOŚĆ, ISTNOŚĆ, RETORTA, MAKAK JAPOŃSKI, SŁODNIK MODROLICY, SEROCZEŃ, CYNIA, JACKOWSKI, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, SERCE, ZATOCZEK, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, PRZESUWALNOŚĆ, BOROWIAK KANADYJSKI, NIEOBLICZALNOŚĆ, INDYWIDUALIZM, MIODÓWKA SZKARŁATNA, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, GEKON KONCERTOWY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, OSA POSPOLITA, ŁAD, GRAFIKA, KOZIERADKA, PUPIL, GŁUPKOWATOŚĆ, ASTER MAACKA, KUJA CZUBATA, PYTON BREDLA, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, STOPNIOWALNOŚĆ, DZIĘCIOŁ WĄSATY, PROSTOZĄBEK WICIOWATY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PINGWIN TONIEC, KACZKA PODGORZAŁKA, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, KATASTER, FILEMONEK MARMURKOWY, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, HUNWEJBINI, RĄCZAK RDZAWOGARDŁY, PODATEK BEZPOŚREDNI, PROCHRONIZM, TOBOGAN, ALGI, FRIEDRICH SCHILLER, MSZA, HELIOFIZYKA, CZAPLA NADOBNA, WIEWIÓRKA TRÓJBARWNA, AUTOGIRO, ŁUSECZNICA FITZINGERA, MIECZNIK, PODCIĘCIE, SCYT, DUŻY WILK MACKENZIE, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, MIGDAŁ, FLORYDZKIE DRZEWO ŚWIĘTE, LANGUR NILGIRI, CZAPLA BIAŁOLICA, SOSNA GÓRSKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, WIECHLINA RÓWNOPLEWA, TRAWERS, PŁETWOJASZCZURY, LAMA, PUZANEK, BRZMIK, FLAMING RÓŻOWY, WDÓWKA, PALMA MIODOWA, SOKÓŁ KOBUZ, PRAWORZĄDNOŚĆ, URODZENIE MARTWE, ŻYCICA SZYDLASTA, SOSNA WIOTKA, PRZEZORNOŚĆ, CHUDZIĄTKO, SZAFIREK BIAŁOUCHY, KONGO BELGIJSKIE, DEMOTYWATOR, NAJEŻKA, GRAF PODSTAWOWY, FUNKCJONALIZM, WANGA GRUBODZIOBA, SZELĘŻNIK, FREGATA BIAŁOBRZUCHA, KAWALER, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, RUBENS, DZIWOOK BIAŁOCZELNY, BIEG BEZPOŚREDNI, PALMA KRÓLEWSKA, MINIKOSZYKÓWKA, OWSICA PSTRA, WĄŻ MERREMA, KREWETKA PIASKOWA, DZWONECZNIK WONNY, GIULIO, RUDAWKA KOMORSKA, DZIEŁO SZTUKI, MIESZADŁO, DUJKER CZERWONY, MOSTEK, IBSEN, HIPOKALIEMIA, KALKA KREŚLARSKA, CHRYZANTEMA, GIBON, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, TEOLOGIA BIBLIJNA, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, WYRAZISTOŚĆ, JABŁOŃ JAGODOWA, CZAPLA ZŁOTAWA, KORONA, KORZEŃ, HEL, SŁOIK, BĄCZEK CIEMNY, TARCZA, RZUT PROSTOKĄTNY, RUCH, SZAFRAN TOSKAŃSKI, OJCZYZNA, SYNTETYZATOR, BURŻUJ, DZIEDZICTWO KULTUROWE, DING, TOY, CYRANECZKA BAJKALSKA, KONWENT, WAFEL, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, TRWOŻNICA WAGLERA, NARCYZ TRZYPRĘCIKOWY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, AKCJA IMIENNA, SZAFIREK RDZAWOBRODY, AMBASADORKA, FOLKSDOJCZ, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, SAMOCHODZIARZ, JĘZYK ALGONKIŃSKI, MAKAK CZUBATY, MANUFAKTURA, ŚMIGNA ROTANG, AKTYWA TRWAŁE, SZKLAREK GWATEMALSKI, KUŁAN MONGOLSKI, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, PALUKSIZAUR, TACHION, BLAHA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, STANOWCZOŚĆ, ŁUPACZ, JUDASZOWE SREBRNIKI, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, WIRUS, KUZYNOSTWO, PISMO LINEARNE, PRUSKI DRYL, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, PEKARI OBROŻNY, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, GÓGLE, GEREZA SZATANKA, GRUDKA, HOMOGLIKAN, DELFIN DŁUGODZIOBY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KORZEŃ, OLIWKA, DRAGA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, TRZYKROTNOŚĆ, MALUCZKOŚĆ, GORBUSZA, BRZEMIĘ, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PRASŁOWIANIN, SARDYNELA ATLANTYCKA, SYNERGIZM, GAZELA THOMSONA, ARCHETYPOWOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, MAŁA MAZAMA RUDA, KIEŁŻ ZWYCZAJNY, CZWORONÓG, SEPIA, AROWANA CZARNA, DRAKOREKS, DRONT, PLANETOIDA, STANOWCZOŚĆ, IRIANKA MAŁA, ZAPIS, WRÓBEL CYNAMONOWY, PETRELEK CIENKODZIOBY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PRZĘDZIOREK SOSNOWIEC, WEŁNIAK SZARY, POPOVER, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, KROPIATKA, KROTON, WILK WORKOWATY, SZURPEK SKALNY, ŁATA, DOJRZAŁOŚĆ, PROSTNICA, JODŁA BORNMÜLLERA, GRACILIZUCH, IRBIS, PAŁANKA KUZU, BUSZÓWKA ZMIENNA, STANOWISKO, IDIOMATYZM, LEASING LOMBARDOWY, FAŁSZYWIEC, BUŁKA Z MASŁEM, DZWONEK RĘCZNY, EIMERT, MASKA, KOWARI, WULKANODON, ŁOMKA ZACHODNIA, WODNA WSZA, DOBRO WOLNE, SZLAMIEC, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ZACNOŚĆ, SOJA, KRYSZNAIZM, CZOSNEK PURPUROWY, SIKA, SKWAPLIWOŚĆ, MANNA DUŻA, FREGATA MAŁA, SIAMANG, WOREK, PŁYWACZ, POCHODNA, KORMORAN NOWOZELANDZKI, KLEZMER, KOŚĆ MIEDNICZNA, LAMBADA, JAGLANKA, KUROPATWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BARWIENIEC CZERWONY, KOMORNIK, SROKACZ SZARY, UBYTEK, WAL BUTELKONOSY, SZCZETNICA, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, PIENIĄŻEK, ŚWIĘTO, MYSZ KRETEŃSKA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, TOKAJ, TRÓJLIST ZGIĘTOPĘDOWY, PAPRYKA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, OSŁONOWOŚĆ, ?STERNICZKA AUSTRALIJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEMUR KARŁOWATY Allocebus trichotis - gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Allocebus; do 1989 r. znany tylko z pięciu okazów muzealnych pochodzących z obydwu brzegów rzeki Mananara (północny Madagaskar); w kolejnych latach stwierdzono jego występowanie w kilku parkach narodowych i rezerwatach we wschodnim Madagaskarze, co oznacza, że zasięg jego występowania jest znacznie szerszy niż początkowo uważano (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEMUR KARŁOWATY
Allocebus trichotis - gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Allocebus; do 1989 r. znany tylko z pięciu okazów muzealnych pochodzących z obydwu brzegów rzeki Mananara (północny Madagaskar); w kolejnych latach stwierdzono jego występowanie w kilku parkach narodowych i rezerwatach we wschodnim Madagaskarze, co oznacza, że zasięg jego występowania jest znacznie szerszy niż początkowo uważano (na 14 lit.).

Oprócz ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ALLOCEBUS TRICHOTIS - GATUNEK MAŁPIATKI Z RODZINY LEMURKOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ALLOCEBUS; DO 1989 R. ZNANY TYLKO Z PIĘCIU OKAZÓW MUZEALNYCH POCHODZĄCYCH Z OBYDWU BRZEGÓW RZEKI MANANARA (PÓŁNOCNY MADAGASKAR); W KOLEJNYCH LATACH STWIERDZONO JEGO WYSTĘPOWANIE W KILKU PARKACH NARODOWYCH I REZERWATACH WE WSCHODNIM MADAGASKARZE, CO OZNACZA, ŻE ZASIĘG JEGO WYSTĘPOWANIA JEST ZNACZNIE SZERSZY NIŻ POCZĄTKOWO UWAŻANO. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast