JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BINARYZM to:

jedna z metod opisu systemu języka, której główną zasadą jest ujmowanie elementów w pary przeciwieństw binarnych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.806

NAWA GŁÓWNA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KOSTIUMERNIA, SSAK ŁOŻYSKOWY, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, KONTRMANIFESTACJA, NIEKONKRETNOŚĆ, KROATYSTYKA, MATKA BIOLOGICZNA, SILNIK REPULSYJNY, AUDYTOR, SZYBOLET, PISMO HEBRAJSKIE, HUBA WIERZBOWA, KWAS TŁUSZCZOWY, HETMAN POLNY, PASMO PRZEPUSTOWE, APEL, UKŁAD EKLIPTYCZNY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SZCZUR, WIDŁOWOŚĆ, NIEUMARŁY, OWCA ŚRUBOROGA, KOLBA, REJESTR, REALIZM, FAZA OŻYWIENIA, AMONIT, CEFALOTYNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, LICZEBNIK, PRZEBUDOWA, ŁUCZYNA, ZAPISOBIORCA, PÓŁOKRĄG, ZAPAŁECZKA, POWYWRACANIE, BRUZDNICE, REZEDA, FRYKCJA, NORMALKA, CRACK, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, HYDRA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, RĘKAW, TWINNING, DECYZJA OPTYMALNA, KORZEŃ ODDECHOWY, STYGOKSEN, ZAINTERESOWANA, NIECHLUBNOŚĆ, BOLOŃCZYK, CHARTER, OBRZYD, TOCZENIE, OKREŚLONOŚĆ, TWÓR, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, GĘSTOŚĆ PLANCKA, MOL, HEKSAPLOID, MAŚLAK, ZAPACH, RUSYFIKACJA, MIECZOGONY, BETON STRUNOWY, KRETYŃSKOŚĆ, WICIOWCE, LAGUNA, FREE JAZZ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KOCANKA WŁOCHATA, SZOSZOŃSKI, PODAŻ ELASTYCZNA, PAŹ, CYNKOGRAFIA, BEZGUŚCIE, CHŁAM, BRUTAL, WARSZTAT STRATEGICZNY, PRZEŁAWICENIE, PUNKT TRANSFEROWY, KOŃ ŚLĄSKI, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ŚLEPY NABÓJ, FRAZA, BEZNADZIEJNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, DEFERENT, CHRZAN, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, LINNE, DELFIN, ŻUŻLAK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, STAN STACJONARNY, UKŁAD SŁONECZNY, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, PŁASKOZIEMIEC, UBOGOŚĆ, KECZUOWIE, UŚMIECH LOSU, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, CHANAT, FAJNOŚĆ, INSTALACJA, ŚWIECA ZAPŁONOWA, SYNERGIA, SZLAUF, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NAPĘD TAŚMY, TAMBURA, SERBSKI, GRUPA ADDYTYWNA, WIATRÓWKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GLICEROFOSFAT, SINGEL, DUŃSKI, ZASADA KOMPOZYCYJNA, BIUROKRACJA, CENOBIORCA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, PAKIET, REFLEKTOR, FOTOTROPIZM, ODCHÓD, HARTOWNOŚĆ, WIRUSY DSDNA-RT, UNIONISTKA, POLITYKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ADWEKCJA, WOLA BOŻA, GRUPA, SYNTETYZATOR, NIEGOSPODARNOŚĆ, HYBRYDYCZNOŚĆ, ZDERZAK, PIONEK, POGONIEC, ZGODNOŚĆ, TENIS, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PORZĄDNOŚĆ, DATARIA, MARCHWIANE RĘCE, OPACZNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, SZÓSTKA, MOŻNOŚĆ, IGŁA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, WAŁ, PORA GODOWA, KASA POŻYCZKOWA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, MAGIEL, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, TRZECIA CZĘŚĆ, PROLETARIUSZ, WSTRZĄS SEPTYCZNY, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SUWNICA BRAMOWA, ŻART, SMOLUCH, BAR MICWA, TURBINA PROMIENIOWA, ŚLIMAK, PALEMONETKA ZMIENNA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PEWNOŚĆ, WAGONIK, FILAR PRZYPOROWY, PODRZEŃ, PAPROĆ DRZEWIASTA, LINUKSIARZ, IDENTYCZNOŚĆ, PORTUGALSKOŚĆ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ZWODNICZOŚĆ, ARTYKUŁ WIARY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, GRA CYLINDRYCZNA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, PIĄTA CZĘŚĆ, GRÓD, KUMOTERKI, ZACNOŚĆ, BINOKLE, LAMBADZIARA, TARYFIARA, KĄŚLIWOŚĆ, OKOREK, SIDDUR, OKTAEDRYT, MANDALA, SZYBKOZŁĄCZKA, NOCEK KOSMATY, JUGA, ATRAKCYJNOŚĆ, SATELITA, MIÓD SZTUCZNY, STRASZAKI, CHOROBA PICKA, SKOK, POŚWIST, KSIĘGA INWENTARZOWA, UWAŻNOŚĆ, PIEG, NIEODZOWNOŚĆ, KARAMBOLA, DZIEŃ, TYKA, SSANIE, STALÓWKA, DWUDZIESTKA, KOLONIA, KOŚĆ TRÓJGRANIASTA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, AZJATYCKI TYGRYS, ENEOLIT, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, AGAWOWE, NIESAMOISTNOŚĆ, GĄSZCZ, ILORAZ RODZINNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BEZDENNOŚĆ, UPOŚLEDZONY, PIĘTKA, WENATIKOZUCH, OKRĘT LOTNICZY, ZIELONOŚĆ, OGONEK, ŁAGODNOŚĆ, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, WYCINEK KULI, TAMBURYN, OGÓR, MAKABRA, AWANTURNICA, EKSTRAKLASA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, INFLACJA UKRYTA, CZTERDZIESTKA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, FPS, MUZA, HISTORIA, ZWALISTOŚĆ, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, PIEPRZ GWINEJSKI, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, KOLUMNADA, KANAPKA, GEREZA KRÓLEWSKA, SUBTELNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, D, CHEDDAR, RELING, DOLINA V-KSZTAŁTNA, SSAKI ŻYWORODNE, BIAŁA STOPA, UPALNOŚĆ, BOHEMISTYKA, KREATYZM, DWUSTRONNOŚĆ, EKSTRUZJA, ZIEMIA OBIECANA, ZWIERZĘ, OBSZAR GÓRNICZY, OMIEG KAUKASKI, SZYMPANS, GIDIA, BRUTALNOŚĆ, ZACHÓD, PORÓD POŚLADKOWY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ANGIELSKOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, POTENCJOMETRIA, KOSZYK, ZMIERZCH CYWILNY, TAJEMNICA POLISZYNELA, BOHATER LIRYCZNY, GRINKOW, GE'EZ, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, ?TUNEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.806 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BINARYZM jedna z metod opisu systemu języka, której główną zasadą jest ujmowanie elementów w pary przeciwieństw binarnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BINARYZM
jedna z metod opisu systemu języka, której główną zasadą jest ujmowanie elementów w pary przeciwieństw binarnych (na 8 lit.).

Oprócz JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JEDNA Z METOD OPISU SYSTEMU JĘZYKA, KTÓREJ GŁÓWNĄ ZASADĄ JEST UJMOWANIE ELEMENTÓW W PARY PRZECIWIEŃSTW BINARNYCH. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x