JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZALKA to:

jedna z dwóch części wagi w postaci talerzyków, na których umieszcza się ważony przedmiot i odważnik (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZALKA

SZALKA to:

ruchomy element (zwłaszcza wagi), który zmienia swoje położenie pod wpływem położonego na nim ciężaru (na 6 lit.)SZALKA to:

naczynie laboratoryjne, cylindryczna podstawka o szerokim, płaskim dnie i niskich (w stosunku do średnicy) ścianach bocznych, wykonywane ze szkła lub przezroczystych tworzyw sztucznych (na 6 lit.)SZALKA to:

część aptekarskiej wagi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.955

KOKLUSZ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, NASIĘŹRZAŁOWCE, GRZECZNOŚĆ, DOLA, GRUSZKA, UMIEJĘTNOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, KULTURA PIEŃKOWSKA, MODRZACZEK SINY, ŻYWOTNIK ZACHODNI, TARSKI, BELKA, NUNCHAKU, KARATE, ŁAŻENIE, ANDROID, BYT, ZWIERCIADŁO, RODZINA NUKLEARNA, DRUT, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, OSUWISKO, WESTERN, MAJÓWKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KASIMOW, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ZAKRES ZNACZENIOWY, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, OBCHÓD, USTALENIE, DOZNANIE, HERDA, KORNICKI, RYGOR, LODRANIT, PRZESYŁ, DAR ZIEMI, STROIK, ARTEFAKT, UNIA REALNA, FILM ANIMOWANY, LIŚĆ ZŁOŻONY, LITAURY, ROZMIĘKANIE, ZIARNO, MAKROKIERUNEK, ZAPAS, RZECZ WNIESIONA, POZŁOTKO, LIMOGES, PIKNIK, TRZMIEL DRZEWNY, PALATALIZACJA, DWÓJKA, KOŻUCH, UWAGA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KONFIRMACJA, STRONA, ARTROZA, RUPIA INDYJSKA, MAFIJNOŚĆ, CANZONA, MÓWNOŚĆ, JESIOTR, SZTUKA ZDOBNICZA, SELEKTOR, KRUSZYNA, MISKA SEDESOWA, ZDERZENIE CZOŁOWE, TUBKA, SUPERNOWOŚĆ, WALABIA SMUKŁA, USKOK, SPIKER, MORENA SPIĘTRZONA, JELITO CZCZE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, GRUSZA, HERB, WARUNKOWANIE, MUMIA, WIHAJSTER, SAARA, TRANSPARENT, DZIENNIKARZ PRASOWY, INTERMEZZO, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, MASA, PIGWA POSPOLITA, DEGRADACJA, ŻABA KATOLICKA, WAGA PÓŁŚREDNIA, ZŁÓG WAPNIOWY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ILLINOIS, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, PŁOMYCZEK, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, STRATEGIK, ZŁOŻENIE PODPISU, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, SKORUPA, MAPA SZTABOWA, REALISTA, BRUDNICA NIEPARKA, ROZWÓRKA, IRAŃSKI, STECHIOMETRIA, PASO DOBLE, PLEMIĘ, OTWARCIE DUSZY, KOTERYJNOŚĆ, SZPIK KOSTNY, BACH, KUSZTYCZEK, MINÓG DALEKOWSCHODNI, APLIKACJA, KOD BINARNY, JELEŃ SCHOMBURGKA, TIKSI, PRYNCYPIALISTKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, POMÓR, KOKSOCHEMIA, ATEMOYA, TEATR, ENCYKLOPEDYSTA, KONTEMPLATOR, ŻABA DALMATYŃSKA, SIAD TURECKI, PÓŁPRZESTRZEŃ, KSIĘGOWOŚĆ, LIGA, FLUID, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, PRÓBA, DIALEKT, DOROŻKARSTWO, ZNAMIĘ BECKERA, PILATES, PRZERWANIE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, STRZEMIENNY, BRAT POLSKI, KAWALERIA, BON VIVANT, KOŚĆ CZOŁOWA, POLEROWACZ, ODSTĘP, EKRAN, PRZEKŁADANIEC, CWAJNOS, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZWIERAK MIKROFALOWY, CEGLARSTWO, JĘZYK KARYJSKI, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, FEININGER, KOSTKA BRUKOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PARKIETAŻ PENROSE'A, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, CEDET, POWIEŚCIOPISARZ, WSPOMNIENIE, DMUCHAWKA, PANNA NA WYDANIU, WIEŻA KONTROLNA, ŁAKOMY KĄSEK, LOSOWANIE PROSTE, SWAWOLA, LABORKA, RYKOSZET, MODELARZ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PAREMIOGRAF, OLIGOPEPTYD, TRANSLATORYKA, KOPALINA SKALNA, JAGIELLON, KAMIEŃ, JAPOŃSKI, NÓW, SZARA MYSZKA, KATAFALK, TENDENCJA, KREWETKA ELEGANCKA, SKÓRNIK, KĄT SKIEROWANY, NIEPOJĘTOŚĆ, INFOBOKS, HORYZONT, STRZELEC POKŁADOWY, CYGARETKI, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, NASTROSZEK BRUCHA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ACHAJA, SZEPT, ZGORZEL, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SOLIPSYZM, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, EKSTRALIGA, WETERYNARZ, PREMIA GÓRSKA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, KULTYWAR, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KĘDZIERZAWKA, FAJKA, RARYTASIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, KARTUSZ, LENIUCH, SZOK POPORODOWY, FOLIARZ, RUBIN, TRUST, GIMNASTYKA MÓZGU, TIKSZOZIERO, TĘCZA, OŁÓW, NIL, FIZYKA ATOMOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, DISNEY, UŁUDA, EXPRES, METEORYTYKA, MEDYCYNA, KANSAS, MAGMA, ZAWŁOKA, OSOWATE, RYJEC, OSOBA, MAŁY FIAT, PLEŚNIAWKA, BÓJ SPOTKANIOWY, CYKL ASTRONOMICZNY, OPOZYCJONISTKA, SEGMENT SZYJNY, UŻĄDLENIE, MINERAŁ ALLOGENICZNY, PRZELĘKNIENIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, SŁOWACYSTYKA, LEASING KAPITAŁOWY, PRZEMYTNIK, BARWY PAŃSTWOWE, DWUTLENEK SIARKI, PODOBIZNA, KREDYT OBROTOWY, SETER SZKOCKI, ENERGIA GEOTERMALNA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, TRIMER, UJŚCIE GARDŁOWE, PODKŁAD, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, CYBERPANK, PIES GOŃCZY, FARTUCH, WYRAZISTOŚĆ, IMAGE, MŁYNEK DO ODPADÓW, POLSKI, HISTOLOGIA, IGŁA MAGNETYCZNA, TERAPIA GESTALT, CEL, IRONIA ROMANTYCZNA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PRZEGUB, BAJKOPIS, MIESZANIEC, ODPŁATA, KNAGA, KILBLOKI, PRZYŁĄCZE, KOLARSTWO GÓRSKIE, RECEPTYWNOŚĆ, WYROSTEK RYLCOWATY, TĘPOLISTKA, IZOFONA, FIZYKA, DWUWIERSZ, MIĘKISZ POWIETRZNY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, ?DEROGACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZALKA jedna z dwóch części wagi w postaci talerzyków, na których umieszcza się ważony przedmiot i odważnik (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZALKA
jedna z dwóch części wagi w postaci talerzyków, na których umieszcza się ważony przedmiot i odważnik (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JEDNA Z DWÓCH CZĘŚCI WAGI W POSTACI TALERZYKÓW, NA KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ WAŻONY PRZEDMIOT I ODWAŻNIK. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast