PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOAL to:

przen. coś, co fizycznie utrudnia widzenie, sprawia, że obraz jest rozmyty, nieostry lub coś, co utrudnia dostrzeżenie rzeczy, zrozumienie ich w sferze doznań bardziej abstrakcyjnych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOAL

WOAL to:

cienka, mleczno prześwitująca tkanina o splocie włosowo-wątkowym (na 4 lit.)WOAL to:

obszerny elegancki szal z cienkiego materiału, który bywał noszony przypięty do kapelusza, mógł służyć do zawiązywania pod brodą i mocowania w ten sposób kapelusza, mógł spływać na plecy, chronić przed wiatrem (i insektami) oraz służyć za zasłonę twarzy (na 4 lit.)WOAL to:

przezroczysta, cienka tkanina z silnie skręconej przędzy; głównie zasłony i suknie (na 4 lit.)WOAL to:

przejrzysty, wąski szal noszony dawniej przez kobiety na kapeluszu i spływający na plecy, często opuszczany na twarz (na 4 lit.)WOAL to:

'mglista' tkanina (na 4 lit.)WOAL to:

przejrzysty szal (na 4 lit.)WOAL to:

zasłona przy kapeluszu damskim (na 4 lit.)WOAL to:

szal jak mgła (przy kapeluszu) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.882

AKTORKA, KALANDER, RAMA, PORT, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, METODA KASOWA, KRWIOŻERCZOŚĆ, OSTATNIE NAMASZCZENIE, SOLIDARNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ, ZAWISAK, TRAŁ, PODPIS CYFROWY, KOLOKWIUM, DEISIS, CHRYJA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, MASER, BUTELKA ZAPALAJĄCA, TRAGIZM, KOSMITA, KITA, STRUGACZ, KAWOWIEC, DESTRUKCYJNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SUKCESIK, SARNA, DUŻY EKRAN, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PONCZÓWKA, CZYTANKA, FIOLET GENCJANOWY, KONTRMANIFESTACJA, HIPOWENTYLACJA, KONTROLER, ETOLA, MENTALNOŚĆ, KASZA JAGLANA, CZAS TERAŹNIEJSZY, NUTRIETY, NARÓD, KWADRA, NAZWA HANDLOWA, SYR, MANSZETA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, SEJSMOGRAF, PŁOMYCZEK, ZNAKOMITOŚĆ, DŹWIGAR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, WCIOS, RETOROMANIN, KAPTUR, SZEREG NEPTUNOWY, ODCINEK, KONSOLA, OLEJEK ABSOLUTNY, PREDYKACJA, WYRAŻENIE, FLEGMA, NA PIESKA, ARTYSTKA, MIECZ, SENSYBILIZATOR, SUKA, CHOMĄTO, ALAIN, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ODNAWIACZ, KAROTENOID, BEZPOWROTNOŚĆ, JUDAIKA, KROTON, SZPARA, BRIK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, GRANAT, TRAWA MORSKA, KIERAT, PIERWOMSZAKOWCE, BALECIK, FIGOWIEC POSPOLITY, ARENA, TRAMWAJ, WYRAŻENIE, PLACEK, BIEG DYSTANSOWY, SZARY RYNEK, PION, KOMPETENCJA MIĘKKA, PLEBEJUSZ, STYLING, SZPULA, PREFIKS, RURA, FIGHTER, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, WYPRAWIACZ, ŁOŻE, GLINIAN, SUBSYSTENCJA, TEREN ZIELONY, LAS OCHRONNY, MUZA, ODRĘBNOŚĆ, IKONA, ORDYNUS, USŁUGOBIORCA, RADIOECHO, INFUZJA, ULUBIENIEC, ZAGRANIE, PRAKTYCZNOŚĆ, PRZESYP, KIT, PATRONAT, PURUSZA, KALWARIA, KOS, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WÓZ MEBLOWY, ZAJOB, TRANSWESTYTA, PRĄTNIKOWCE, KONTRWYWIAD, FAGOCYTOZA, PROGRAM, JARZYNA, ROZPADLINA, TOUROPERATOR, NOGA, ODTWÓRCA, KANWA, ANTYUTLENIACZ, WYCHODZTWO, ACETYLENEK MIEDZI, BRUZDKOWANIE, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, SUMATOR, WINIETA, LIROGON SKROMNY, CYMELIUM, ZASZŁOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, DYLIŻANS, ATRYBUCJA STABILNA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, MIKROFON CEWKOWY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PUŁAP, PŁOTEK, GOBELIN, STOCZNIA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ZAJĄCZEK, LIROGON WSPANIAŁY, TYMBALIK, WELWET, MONITOR, KOMORA, WITAMINKA, TOWARZYSZKA BRONI, MNICH, AJDUKIEWICZ, PROSZEK DO PIECZENIA, GOOGLE, KONWERSJA, ZNAK, SŁODKA IDIOTKA, ARSENIAN(III), BIFORIUM, SYMPTOMAT, SZACHULEC, MIRABELKA, EKRAN, KIEŁZNO, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, CYTODIAGNOSTYKA, WIRTUOZERIA, ALKILACJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PAROBEK, NIEOBROTNOŚĆ, WAGON, POCISK NADKALIBROWY, WAŻNIK, HYDROFOR, ŻUŻEL, MIESZANIEC, ŻART, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KIEŁBA, NIEPRZYJACIEL, DOROSŁOŚĆ, WIELKOŚĆ, SPRAY, ASTER SOLNY, HISZPAŃSKI, MĄŻ, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KOMPANIA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, ŁOBODA, NASZELNIK, ZAPISOBIERCA, MIKROMACIERZ DNA, NALEWAK, TEREN ZAKRYTY, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ŚMIERDZIUCH, ZBIERACZKA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ŚWIĘTA, GEST, ORBITA POLARNA, KANCERA, ARCYDZIEŁO, GNIAZDKO, UPADEK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, CZAPKA TEKTONICZNA, SŁODKOŚĆ, OMEGA, KARA, MŁOT, USŁUGOWOŚĆ, MYKOLOGIA, PRAŻONKA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MARSREJA, SUBSTANCJA DODATKOWA, IZOLACJA, NADZÓR BANKOWY, TEORIA DESKRYPCJI, PIEG, GOALKEEPER, ŁOPATA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, DEPOZYT, PIEZOELEKTRYK, HIPERDŹWIĘK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, DRYBLER, KAPELMISTRZ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, ODBÓJ, FANTAZJA, DERESZOWATY, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, GORSET, MANIPULATOR KULKOWY, INTELEKTUALIZM, SZTUKA PASYJNA, WYSŁUGA LAT, CYNKOTYPIA, RAK RZECZNY, SPŁYW, NIEKORZYSTNOŚĆ, TEST, AKROPOL, SIECZKA, ZŁAD, FIKOŁEK, LEASING KAPITAŁOWY, BARANEK, NAMASZCZENIE CHORYCH, BEZAN MASZT, LEMIESZ, FIOLET GENCJANY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SZYSZKA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, BEK, EPIKA, CIĘŻAR, WISIELCZY HUMOR, KASZA, KACZKA, SKAŁA LITA, ANTYTETYCZNOŚĆ, PIANKA, DOMINANTA, MYRMEKOFIL, SYNDROM PARYSKI, JAZ ZASTAWKOWY, REWIOWOŚĆ, EKSPARTNERKA, KOBYŁA, EKSPERT, KWAŚNOŚĆ, ?SKWARKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOAL przen. coś, co fizycznie utrudnia widzenie, sprawia, że obraz jest rozmyty, nieostry lub coś, co utrudnia dostrzeżenie rzeczy, zrozumienie ich w sferze doznań bardziej abstrakcyjnych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOAL
przen. coś, co fizycznie utrudnia widzenie, sprawia, że obraz jest rozmyty, nieostry lub coś, co utrudnia dostrzeżenie rzeczy, zrozumienie ich w sferze doznań bardziej abstrakcyjnych (na 4 lit.).

Oprócz PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEN. COŚ, CO FIZYCZNIE UTRUDNIA WIDZENIE, SPRAWIA, ŻE OBRAZ JEST ROZMYTY, NIEOSTRY LUB COŚ, CO UTRUDNIA DOSTRZEŻENIE RZECZY, ZROZUMIENIE ICH W SFERZE DOZNAŃ BARDZIEJ ABSTRAKCYJNYCH. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x