CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORONGO to:

cziru, antylopa tybetańska, Pantholops hodgsonii - antylopa z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Pantholops; jest endemitem Wyżyny Tybetańskiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.326

KLINOCHWOSTKA MAŁA, NITROZOBAKTERIA, KOSACIEC ANGIELSKI, AFRYKANKA, TORBAN, PIGWA, ARNOTA, ZMROCZNIK, PŁASKOZIEMIEC, GLOTTOCHRONOLOGIA, SZABAS, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, UBOGOŚĆ, KOŁPAK, OKIENKO, ATRAKCYJNOŚĆ, DYNA, PRAPŁETWIEC MAŁY, LICZNIK PRĄDOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, ZANOKCICA CIEMNA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, CZUBRICA, KODEKS, MARYNISTYKA, MANDALA, KIELICHOWIEC ZACHODNI, PRAGMATYCZNOŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, RADIOSYGNAŁ, KASZTANÓWKA MAŁA, KONTENER, PINGWIN ADELI, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PIELĘGNICA, KUPA, TROGLOKSEN, CZARNIACZEK, BUJANKA WIĘKSZA, KARMNIK, NASKÓREK, NUR, JEDNOLITOŚĆ, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŁUSKA, TOALETA, NANSUK, FLAMING, FUNKCJONALIZM, ARAGOZAUR, TULIPAN ARMEŃSKI, ŚWIERK SARGENTA, ZGNIŁOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, OLCHA, BUK, KLERODENDRON, DYSKONTYNUACJA, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, PROKOMPSOGNAT, TAGUAN, PIPIL RUDOGŁOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ZASKRONIEC, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ALBATROS CIEMNOGŁOWY, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, BEJRA, NIEWYRAŹNOŚĆ, LELEK, JĄDRO, PRZESZKADZAJKA, MAPA FIZYCZNA, GAZELA GRANTA, PRĄTNIK NADMORSKI, WYDŁUŻALNIK, SALAMANDRA WALTLA, PARTYKUŁA, MANGABA ZWYCZAJNA, KRYZELNICA, BLADZIUCH, ZWALISTOŚĆ, CHOMIK GRUZIŃSKI, JEŻOWIEC JADALNY, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KACZUGA INDYJSKA, SARDYNKI, POPYT NIEELASTYCZNY, UBYTEK, GUMA TRAGANKOWA, DZIWOOK ŁUPKOWY, SYNKLINA FAŁSZYWA, LUGIER, BIAŁY ZNAK, OPIESZAŁOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, KOSMATEK, POŚWIERKA PŁOWA, STARZEC, TRANSPARENTNOŚĆ, GĘSTOŚĆ, USTRÓJ RODOWY, PTASZNIK GIGANT, ESPRESSO, SUPERKONTO, KOLEŻEŃSKOŚĆ, MYSZAK, NERWOWOŚĆ, KUKURYDZOWE, VALAR, TAUKA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, SZAROTA BŁOTNA, PIERWSZEŃSTWO, ZASTRZALIN TOTARA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, KRWAWNIK DROBNY, LOGIKA KIERUNKOWA, ALIGATOR CHIŃSKI, SUMATRZAK NAGYA, SKROBAK ALPEJSKI, MAMUTOWIEC, ORYKS SZABLOROGI, KAPUSTA KISZONA, HANTAWIRUS, SZAŁWIA, ŻYLAK, NIEUNIKNIONOŚĆ, ANGIELSKI, SEKLER, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, JELONEK JAWAJSKI, WYTRAWNOŚĆ, CZWÓRCZAK, CIS POSPOLITY, PRZETWÓRCZOŚĆ, SPÓJNICA, SCYNK OGNISTY, LOTOS, MIKROFON CEWKOWY, ŻÓŁCIEŃ, USZATEK BRĄZOWY, KARLISTA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, POPULACJA STACJONARNA, LAOTAŃCZYK, RAGI, STAGONOLEPIS, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, GOLEC, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, TRAWNIKOWIEC, AKSAMITKA WZNIESIONA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, MUSZKATELA OKULAROWA, MATECZNIK, CEREZJOZAUR, BEZRĄBEK, GRZYB SŁUPOWY, ARENGA CUKROWA, ŁAŃCUSZEK, CZAPLA ŚNIADA, NIESTATECZNOŚĆ, ARYJCZYK, GALASÓWKA DĘBIANKA, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, BUKSZPAN, INTENSJA, ZDROJEK POSPOLITY, NAWAGA, WYTWÓRNIA, MIERNIK CYFROWY, FUNKCJA BORELOWSKA, OSNUWIK POSPOLITY, PAPUZIK, NAPROTECHNOLOGIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, SCYT, GRZECZNOŚĆ, OSTNICA ROZPIERZCHŁA, IBIS BRANICKIEGO, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, SUSUKA, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, CZEPIAK GEOFFROYA, KAWKA, FLAMANDCZYK, MIODOWNIK, BROŃ MIOTAJĄCA, BUZKASZI, HISPANIOLAK, TEREN OTWARTY, NIEGOSPODARNOŚĆ, NIEBIELISTKA, PRZEDMURZE, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, POMOC, BAKTERIE METANOGENNE, MOLWA, SZPAK, NIRWANA, ZWODNICZOŚĆ, ŻABA PIRENEJSKA, KANTAROWCZYK MAŁY, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, WIMBLEDON, RZEPA, CENTURIA NADOBNA, DŁUGOSZYJ FROELICHA, ŚWIERK JAPOŃSKI, HUEMAL, PLEWA, BOROWIK SZLACHETNY, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, ORLIK, ODWRÓCONY DASZEK, GEPARD, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MIODÓWKA CZARNOBRZUCHA, WEBŁO, ILUSTRACYJNOŚĆ, ARARA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, LANGUSTA, ZABAWIACZ, BYLICA WERLOCKA, TRZMIELAK MNIEJSZY, TWARDY OŁÓWEK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, NEKTARYNKA, ŚWIADEK JEHOWY, KUSACZ PŁOWY, NIBYROKIET SKALNY, OWOCNICA, OCZOJEBKA, ŻABA OWCZA, VIGNON, AMADYNA DIAMANTKA, ALDROWANDA PĘCHERZYKOWATA, RAJA KANADYJSKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, GIBBON, GRZYB PRAWDZIWY, MODRORZYTKA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, REMIZ, DRUK OFFSETOWY, POŚWIST, URSON, WĘŻÓWKA WIJĄCA, BEZPARDONOWOŚĆ, OMIEG, TRÓJLIST SMALLA, EUKARIOT, OSTROLOT BIAŁOGARDŁY, ZAINTERESOWANY, LIN, PODATEK MAJĄTKOWY, NIEBIELISTKA TRWAŁA, PIESZCZAK PRZEPASANY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, KOŁO SEGNERA, CHOLEWKA, JAŁOWIEC POŚREDNI, WŁAŚCIWOŚĆ, TRAWERSOWANIE, JASKINNICA ZMIENNA, ÓSMAK, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, KOŁOWIEC, TROGON GÓRSKI, KONIECZNOŚĆ, SUPERPOZYTYW, PUCHACZYK MASKOWY, ABCHASKI, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, KRÓLIK DZIKI, TRZYSZCZ, BARCZATKA DĘBÓWKA, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, KURDYJSKI, PIJAWKA LEKARSKA, TAKSIARA, DELFIN PACYFICZNY, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, OPOS KRÓTKOOGONOWY, ŻABA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, KUGLARSKOŚĆ, KORALICOWIEC CZERWONY, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, POPRZEWRACANIE, ?MIODOPIJEK RDZAWOSZYI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORONGO cziru, antylopa tybetańska, Pantholops hodgsonii - antylopa z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Pantholops; jest endemitem Wyżyny Tybetańskiej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORONGO
cziru, antylopa tybetańska, Pantholops hodgsonii - antylopa z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Pantholops; jest endemitem Wyżyny Tybetańskiej (na 6 lit.).

Oprócz CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZIRU, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PANTHOLOPS HODGSONII - ANTYLOPA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU PANTHOLOPS; JEST ENDEMITEM WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x