W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGREGAT to:

w technice to zespół różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonej pracy, stanowiących przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej we wspólnej obudowie i ze wspólnym panelem sterującym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGREGAT

AGREGAT to:

w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji (na 7 lit.)AGREGAT to:

w makroekonomii - suma wartości jednostkowych (na 7 lit.)AGREGAT to:

zespół sprężonych ze sobą na stałe maszyn wykonujących określoną pracę (na 7 lit.)AGREGAT to:

(kondensatorowy) kondensator składający się z kilku sekcji zmontowany w jednym korpusie (na 7 lit.)AGREGAT to:

... prądotwórczy (na 7 lit.)AGREGAT to:

prądotwórczy lub chłodniczy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.955

PRZETYKANIE, HORA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, DWUDZIESTY SIÓDMY, SFORA, EKSTENDER, TEKA, CIĄGUTEK, HERMA, JELCZ, NIEUMARŁY, LABORATORIUM, TABLICZKA ZNAMIONOWA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KUKURYDZA, DOCHÓD OSOBISTY, ŻABA SZTYLETOWATA, MUCET, MAŚLNICA, INGRES, STAW BIODROWY, POPULACJA, MORKA, PUSTELNIA, ANCYMONEK, LAMPA CROOKESA, SAJAN, ŁAZIK, AUTOPILOT, TĘCZA, HALMA, HOMOGENIZATOR, DUALNOŚĆ, KAJDANY SKEFFINGTONA, POKUTA, MIKSER, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, PRZYJEZDNA, UKŁAD NERWOWY, FALA NOŚNA, ZESPÓŁ DRAVET, KĄDZIOŁEK, CIEPŁO, HARDTOP, WSPOMNIENIE, KSIĘGA LITURGICZNA, TORFOWIEC ODGIĘTY, HIPERINFLACJA, KIERZANKA, SUKCESJA UNIWERSALNA, PENSUM, CIĄG, METODA AGLOMERACYJNA, STYLIZACJA, MĘDRZEC, PRZEKŁADNIA, SESJA, PROCESOR, ZNAK PIENIĘŻNY, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, WIATKA, SZARY RYNEK, KONIECZNOŚĆ, NUBIRA, CB RADIO, WYCIĄG, ZARZĄDZENIE, NOWA MIOTŁA, POKAL, POCIĄG ROBOCZY, DOKŁADNOŚĆ, SZUBIENICA, CZOP ZATOROWY, WYRĘKA, RAKIETA BADAWCZA, MUFKA, PRAWO LOKALOWE, ASOCJACJA VATER, PRZECINEK, MARŻA HANDLOWA, KONSULAT, REFORMACJA, STACJA HYDROLOKACYJNA, WŁOSIENICZNIK, TRACZ DŁUGODZIOBY, MIRAŻ, SŁUCHAWECZKA, NEKTARNIK, DRZEWIANIE, GOLF, REKLAMA, IUE, KONWERTOR, CZUJNIK OSNOWOWY, WIZJA, ZWIĄZEK NIENASYCONY, DANTEJSKA SCENA, MAIK, BATERIA, UŚMIECH LOSU, GRA, STRAJK OKUPACYJNY, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, INDUKCYJNOŚĆ, MENTYK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ŻÓŁTA FEBRA, BILANS HANDLOWY, INTEGRACJA HORYZONTALNA, E, KORDZIK, UPIORY PIERŚCIENIA, TELEFONIA, FASA, GEHENNA, LATERAN, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, STANICA, OMNIBUS, BEMBA, DUR RZEKOMY, CUKIER SŁODOWY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, FREELANCER, IRANISTAŃSKI, PRAWO KONSTYTUCYJNE, ARSENAŁ, HASŁO JEDNORAZOWE, PRAWO BANKOWE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SKANDYNAWSKOŚĆ, CURLING, JEDNORĘKI BANDYTA, ANOMALIA POLANDA, STYGMAT, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ARCHIWOLTA, WYLEW, WODA, PUPIL, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, DŻINIZM, HELIOGRAFIA, TRAGICZNOŚĆ, ZBROJOWNIA, OWAL KARTEZJUSZA, INSTRUMENT DŁUŻNY, HARCERZ ORLI, DIAGRAM VENNA, CYBORG, PISUAR, PROPAGANDA, KOŁOWACIZNA, BON LOKACYJNY, TRYB KONWERSACYJNY, TERMOREGULATOR, PSYLOTY, EUROPEJSKOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PIES PASTERSKI, INTROJEKCJA, TORUS, KAZARKA CZUBATA, ADHORTACJA APOSTOLSKA, POLSKOŚĆ, KARTAGIŃSKI, SUBSYSTENCJA, SERWER WIDEO, KOMITET, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, TRANSPORTER, KOŁNIERZ, NOMINALIZACJA, WIEŻA WIDOKOWA, STOPA FUNDAMENTOWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, SĄD APELACYJNY, KOPEĆ, OŚWIĘCIM, LUSTRACJA, KSIĘGA ŁAWNICZA, KONFEKCJONER, NIKOLAIZM, RÓJKA, SUSZARKA, OSŁONKA RDZENNA, ODPŁATA, WARTOŚĆ NOMINALNA, NADBITKA, WYSŁANIEC, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, LICZNIK ISKROWY, SADZONKOWANIE, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, DAKAR, PIEC RETORTOWY, ZAWIESZENIE, PRANIE, ŻURAWIK, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, PSZCZOŁA ROBOTNICA, TUNING, PRZYRODOLECZNICTWO, SIODŁO SKOKOWE, ORK, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ROSZCZENIE ZWROTNE, WĄŻ, WYWIETRZNIK, OSIOŁ, ASOCJACJA VACTERL, HELIOCENTRYZM, PAKIET STYMULACYJNY, CHOROBA WHIPPLE'A, ZLEW, ZESPÓŁ KLASZTORNY, GLOSA, GLIZA, CHAŁTURZYSTA, BARK, UNDEAD, LAMPA BŁYSKOWA, CHAŁUPA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OSZCZERSTWO, KRATA, STRAŻNIK MIEJSKI, LICHWA, ZWARCIE, ROZETKA, OWCZA WEŁNA, ZIMNA KATODA, TWARDOŚCIOMIERZ, TRAM, ZAPIEKANKA, ZESPÓŁ LYNCHA, SZUMOWINA, KLUCZ, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, ENEJ, GNU PASIASTE, KREDYT KONSORCJALNY, CZASOPISMO TEMATYCZNE, HILDEBRAND, BIEGUN, AGENT, ZBLOCZE, SOWIECKOŚĆ, MÓZG MATRIOSZKA, FIRMA WYDMUSZKA, KORONA, KANIBALIZACJA, MATA GRAWITACYJNA, OSET KĘDZIERZAWY, WŁAŚCIWOŚĆ, WYWIADOWCA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ŚRODOWISKO NATURALNE, KANADA, BODARZ, STYGMATY, SAMOPAŁ, TEATR, KUSTODIA, FRACHT DYSTANSOWY, PRZYSŁONA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, USTROJSTWO, KAMELEON, BŁĘKITNE HEŁMY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, OAZA, LAS GRĄDOWY, AIRBUS, EGON, TRIO, CZEPIEC, ODWOŁANIE, TRIO, ŁACINNIK, EFEMERYDY, ABORDAŻ, METABAZA, ERGOMETR, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, OLĘDER, EKSPRES, ŚLAD, PRZODOWNICZKA PRACY, RÓG MGŁOWY, HYBRYDALNOŚĆ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, NUDYSTA, AFLATOKSYNA, LAWA TRZEWIOWA, ?PROCEDURA KREDYTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGREGAT w technice to zespół różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonej pracy, stanowiących przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej we wspólnej obudowie i ze wspólnym panelem sterującym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGREGAT
w technice to zespół różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonej pracy, stanowiących przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej we wspólnej obudowie i ze wspólnym panelem sterującym (na 7 lit.).

Oprócz W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W TECHNICE TO ZESPÓŁ RÓŻNYCH MASZYN POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ NA STAŁE W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY, STANOWIĄCYCH PRZEZ TO JEDNO NOWE URZĄDZENIE ROBOCZE, NAJCZĘŚCIEJ WE WSPÓLNEJ OBUDOWIE I ZE WSPÓLNYM PANELEM STERUJĄCYM. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x