WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOGILAMBDACYZM to:

wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski l w wyrazie, najczęściej na początku (w nagłosie) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.776

GLAZURA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, BIEG, WĄTEK, DOMINACJA ZUPEŁNA, POCHODNA, ANTENA TUBOWA, NOSOWOŚĆ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, OSTRA REAKCJA NA STRES, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, IMPAS, SZARPANINA, TEUTOŃSKI, MARUDA, STRES, JELITO CZCZE, SEKCJA RYTMICZNA, OBEDIENCJA, WYMIOCINY, PSYCHIATRYK, PROZIAK, METR, SZARA MYSZ, EONIZM, SPŁYW, PROZODIA, PROWENTOWY, AUTOSANIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, NIEBIESKA TABLETKA, MAGISTRALA, TRUSIA, INKRUSTACJA, AGREGATY PIENIĘŻNE, OSTRONOS, MĄDRA GŁOWA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, UCHO ZEWNĘTRZNE, PROWENIENCJA, PARGAMIN, WADA, PANNA, UCISK, STOCZNIA ZŁOMOWA, HIPERPOWIERZCHNIA, NARKOLEPSJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, CHOROBA NASU-HAKOLI, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, BĄBEL, EUTEKTYKA, FRYZ, TRANSPARENTNOŚĆ, TEREN, CICHODAJKA, KOMEDIA DELL'ARTE, LAMPA WYŁADOWCZA, PŁAZY BEZOGONOWE, POŁUDNIK STRUVEGO, FIBROMIALGIA, WYWIAD, GEKON PAZURZASTY, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, COCKNEY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, CEGLARKA, STAROANGIELSKI, FILOLOGIA, RURALISTYKA, PROZODIA, ROTANG, JĘZYK ŻYWY, AURORACERATOPS, PREPARATYKA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, MAORI, AGREGACJA, BIAŁORUSZCZYZNA, KANARKI KSZTAŁTNE, PSYCHIATRIA KLINICZNA, POMYSŁOWOŚĆ, EKTROPION WRODZONY, NIEZDOLNOŚĆ, AMAZONKA, ERGONOMIKA, KARTA, OPROWADZACZKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, KOŃ BERBERYJSKI, PYTAJNIK, WIĄZANIE JONOWE, BULDER, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, BÓL DUPY, JEDLICA SINA, RAMFORYNCHOWCE, SŁOWOTWÓRSTWO, PATENA, ODMIANA HERBOWA, SOLARZ, LUKIER, PAUPER, UZBECKI, ŁAZIENKI, BOLERO, STRUNA GŁOSOWA, POPITA, PRAWORĘKI, KOŃ APPALOOSA, DYMKA, WĘGIERSKI, OKRES INTERGLACJALNY, SERYJNY MORDERCA, ZABUDOWA, MARCELIN, ROBUSTA, ROMANISTA, JAZZÓWKA, DZIAD, BÓL, KARATE, FRYGIJCZYCY, PREPPER, SYRENOWATE, WEDYZM, ADRES LOGICZNY, BRACIA POLSCY, ŁACINNIK, OJCIEC CHRZESTNY, BIOMETRIA, SERIALIZM, KRA, MONOCYT, REALIZM, ANGOBA, DYSPLAZJA NEREK, OBRONA PIRCA, GERONTOLOGIA, NIRWANA REZONANSOWA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, ODRĘTWIENIE, PIŻMOSZCZUR, ROŻEK, KOKSIAK, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, PRZYCISK DZWONKA, OPOŃCZYKOWCE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, STATEK, INFORMA, GARNEK, INTERNACJONAŁ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, TOSKAŃSKI, SALADA, BUFFETING, SYNEK, PANTOFAG, SAMOGŁOSKA DŁUGA, SZPILKA, OSIOŁ, WYKONANIE, ZGNICIE, ŁAWA MIEJSKA, KOMUNIA, REMISJA, CIUPAGA, BÓJKA, POJAWIENIE SIĘ, SPĘKANIE, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, WÓZEK INWALIDZKI, OLEJOWIEC, CZĘŚĆ, KROK, INTERFEROMETR MICHELSONA, MĄKA SITKOWA, PŁYN CHŁODNICZY, SAPKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, STONKA, SOCJETA, ANAFORYCZNOŚĆ, STACJA PRZESYŁOWA, ORTOPTYSTA, PUŁK, AERODYNAMIKA, WITREKTOMIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, CARILLON, EKSCENTRYCZNOŚĆ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, NAUKOWIEC, ODZIEMEK, SUBSKRYPCJA, NOWOZACIĘŻNY, POLECANKA, SAKRAMENT, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, EKSPAT, OGNISKO MUZYCZNE, REALNOŚĆ, CHODZĄCA DOBROĆ, KORZONEK, KATA, WNĘTROSTWO, GRUCZOLAKORAK, GAR, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, RYSA, EURYBIONT, ZAPORA, TOR, DŻAGA, BLANKOWANIE, PSZENICA DURUM, STOPA ZYSKU, KURZYSKO, CEKOTROFIA, EKSPERT, KACAPSKI, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DROGA RZYMSKA, BĘBEN WIELKI, AMFIPRION, BEZBRZEŻE, JEZIORO RAMIENICOWE, LANIE, BEZSTRONNOŚĆ, NARCIARZ DOWOLNY, BIOGAZOWNIA, REKURS, STATYSTYKA OPISOWA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ZUPA NA GWOŹDZIU, AGORA, KOŁEK, IMIENINY, ANTYGRAWITACJA, OTWARTOŚĆ, MARTWY CIĄG, PAŁECZKA, BIAŁACZKA KOTÓW, EOZYNOFIL, ZEGAR KWARCOWY, GŁOGOWIEC, LONGER, PIERWIASTEK CHEMICZNY, LENTILEK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, VOLLEY, ZASIŁEK CHOROBOWY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, FILTR BARWNY, PROFESOR, PENITENCJARYSTYKA, WŁÓKNO, METEOR, WŁAMANIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, FORMIZM, PAKIET, ZATOCZKA, FOTOGRAFIKA, CYKL MIESIĄCZKOWY, MINIMALIZM, TOREBKA BOWMANA, DZIELNIK, DZIAD, OOLOGIA, MOTYLEK, SOSNOWICZANIN, NURNIK, SEZON OGÓRKOWY, PRÓBA, WYKRAWACZ, TERGAL, SHONEN-AI, ZAPASY, DOM KATECHETYCZNY, GEOPATIA, ARBORETUM, FAKT NAUKOWY, INDYKATOR, STARA MALEŃKA, TERAPIA GESTALT, RYNEK HURTOWY, CZEK IMIENNY, CHOROBA ALPERSA, LEGUMINA, MODEL, CASUAL, ŻABA ŚMIESZKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ?KOŚĆ SKOKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.776 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOGILAMBDACYZM wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski l w wyrazie, najczęściej na początku (w nagłosie) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOGILAMBDACYZM
wada wymowy charakteryzująca się opuszczaniem głoski l w wyrazie, najczęściej na początku (w nagłosie) (na 14 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE) sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WADA WYMOWY CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OPUSZCZANIEM GŁOSKI L W WYRAZIE, NAJCZĘŚCIEJ NA POCZĄTKU (W NAGŁOSIE). Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x