Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TAKI STAN SILNIKA, W KTÓRYM JEGO SPRAWNOŚĆ JEST MINIMALNA, CO OZNACZA, ŻE ENERGIA DOSTARCZANA DO SILNIKA NIE ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SIŁĘ NAPĘDOWĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEG JAŁOWY to:

taki stan silnika, w którym jego sprawność jest minimalna, co oznacza, że energia dostarczana do silnika nie zostaje przekształcona w siłę napędową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKI STAN SILNIKA, W KTÓRYM JEGO SPRAWNOŚĆ JEST MINIMALNA, CO OZNACZA, ŻE ENERGIA DOSTARCZANA DO SILNIKA NIE ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SIŁĘ NAPĘDOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.065

ROTATOR, ŁYŻECZKOWANIE, OLEJÓWKA, TURYSTYKA KONNA, ELGINIA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, GEJOSTWO, NIERUCHOMOŚĆ, FATALIZM, PIEPRZ CZARNY, BLEDZIUCH, SUPERKLIENT, ASNYK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ALTANNIK ARCHBOLDA, GOMBROWICZ, PREKLUZJA, PRZEWÓD GOŁY, METAL PÓŁSZLACHETNY, STYL DOWOLNY, GRAFIKA, UKŁAD ODNIESIENIA, MARSYLIOWATE, WIAROŁOMSTWO, WICIOWIEC, FUNKCJONALIZM, UZALEŻNIONY, POJAZD MECHANICZNY, VIRGA, PUNKT APTECZNY, SEGMENT, KNORR, ARYTMIA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ZBIÓR WYPUKŁY, SYGNAŁ DYSKRETNY, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, SYJON, GRZYB STROJNY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, QUEBECKI, KIEŁKOWNIK, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, DOM, JAM, SYSTEM DZIESIĘTNY, OTCHŁAŃ, CELULOZOWNIA, ZAWODOWOŚĆ, CZWARTY, RELIGIA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, MIĘKKIE SERCE, CZEDAR, BOOROOLA, POTAJEMNOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, PELOTA, STEREOGRAM, TRZECIA CZĘŚĆ, ERYTROCYT, GOTOWOŚĆ, HIPERWENTYLACJA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, ANAL, BIEG, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MODRASZEK REBELA, PIENIĄŻEK, WŁÓKNO, STÓŁ MONTAŻOWY, FAZOWOŚĆ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ODTLENIACZ, WIATROWNICA, SIARCZEK, PĘTÓWKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, OKRĘT ESKORTOWY, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, SOLSTYCJUM, SZYK TOROWY, OGNISKO, MIEJSCOWA, PODTRZYMKA, FALOWNIK PRĄDU, KOSZTORYS NAKŁADCZY, BONGOSY, CUDACZNOŚĆ, RUNO LEŚNE, SPIĘCIE, OGNIWO SŁONECZNE, POLSKOŚĆ, CHRONOMETR, PLEJADY, HASŁO WYWOŁAWCZE, ANTYWESTERN, OBIEKT WESTCHNIEŃ, JĘZYK KARYJSKI, PANTALEON, JĘZYK KRASNOLUDÓW, NERCZAN, SZTYLPA, BIAŁY PUCH, HIPOKRYTA, PANSEKSUALIZM, DROGA POŻAROWA, PRZYCZYNEK, PORA GODOWA, PRZEWROTNIK, TŁUSTY DRUK, SEKTOR PRYWATNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, UNIWERSYTET, LEJEK, MLON, ROŚLINY OSIOWE, KRÓLEWICZĄTKO, INSPEKTOR SZKOLNY, MOTOR, USZAK, NORNIK BURY, CZŁOWIECZEK, NAWAŁNIK POPIELATY, FASOLKA SZPARAGOWA, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, WYZWANIE, WIKTORIA, HUMANISTYCZNOŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, LAPIDARIUM, ŁAPACZ, WŁÓCZYKIJ, POCISK NIEPENETRACYJNY, HACKAMORE, SOS MALTAŃSKI, SYMETRIA, GETTO, ALAGOAS, SZOPEN, MONUMENT, KODOWANIE SIECIOWE, DZIECINNA ZABAWKA, KRÓTKI METRAŻ, OBCY, BASEN MODELOWY, GADZIO, PÓŁCZŁOWIEK, PLAC APELOWY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, POTIOMKIN, ORLI NOS, MONTESKIUSZ, NIEMORALNOŚĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, CIEMNOGRÓD, JEDWAB OCTANOWY, BALAST, STROP GĘSTOŻEBROWY, KIERAT, LEISZMANIOZA TRZEWNA, HOTEL ROBOTNICZY, KOMUNIZM, DZIEDZINA EUKLIDESA, PALARNIA, ALOZA NIEBIESKA, WSPORNIK, PATRYSTYKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, CZŁOWIEK INTERESU, ATYPOWOŚĆ, PISMO WĘZEŁKOWE, WERSYFIKACJA, ŚRODEK, OBIEKT MOSTOWY, PRAWA CZŁOWIEKA, PLANIMETRIA, OBWÓD ŁOWIECKI, NEOKATECHUMENAT, GE'EZ, TARYFIARA, CIAŁO, TEREN DWUJĘZYCZNY, INTUICJA INTELEKTUALNA, OPĘTANIEC, KOLAMINA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, SKALA KELVINA, ALARM BOJOWY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KONWOLUCJA, PAN, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, OKLAHOMA, INTERESOWNOŚĆ, DOBRO KLUBOWE, AMBITNOŚĆ, TAUTOLOGIA, GORĄCZKA DUM-DUM, IZOLACJA, KREDYT STUDENCKI, STEROWIEC SZKIELETOWY, JĘZYK MANSYJSKI, GRA POJEDYNCZA, DALEKOPIS, DODATEK SZKOLENIOWY, LOGOPEDKA, SPIERDOLINA, REDAKTORSTWO, PRZEKAZ, EGOISTYCZNOŚĆ, WKRĘTKA, BOBROWISKO, MAŁE MOCARSTWO, SŁODKA IDIOTKA, CZAS MIEJSCOWY, TERAPIA STRUKTURALNA, ANTYCYPACJA, RAMA, PROCES POLITROPOWY, GATUNEK PARASOLOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, WIERZCHOŁEK, KRWIOPIJCA, CZEKMAN, GETRY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, DYWDYK, TYSIĄC, CIEŃ, HOMARZEC, HEAD-HUNTER, SERMONIZM, SYLOGIZM, REOSTAT, SŁUSZNOŚĆ, PODPOKŁAD, ZADZIORNOŚĆ, ŚLEPA PRÓBA, PODSTAWKA, MAJOWY PRACOWNIK, SZTUCIEC, BIEDRONKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, SUBSTYTUCJA, OHIO, ENERGICZNOŚĆ, KRAJ DWUJĘZYCZNY, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, MAGNETO, JAŁÓWKA, TAJEMNOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, DROGÓWKA, WYCINEK, HISZPAŃSKOŚĆ, SKIP A, OSPALSTWO, KOCIAK, WIERNY, SPOKÓJ, DOMINANTA, JĘZYK ANGIELSKI, FRYBURG, MONTAŻ, CYWILKI, SUCHY PROWIANT, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, UZBROJENIE, TOPIALNIA, STRUKTURA DECYZYJNA, DZIECINNA IGRASZKA, ŻEBRO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, DELFIN DŁUGONOSY, KONSERWACJA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MICHAŁ, HIPOSTYL, SAMURAJ, SKARBNIK, KOLOROWY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, SEKWENCJA KOZAK, PÓŁSFERA, PROPAGACJA, STRZELANKA, WALEC, MOŻNOŚĆ, POLIOLEFINA, GORĄCE KRZESŁA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, FINEZYJNOŚĆ, RÓWNOWAGA STACJONARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: taki stan silnika, w którym jego sprawność jest minimalna, co oznacza, że energia dostarczana do silnika nie zostaje przekształcona w siłę napędową, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKI STAN SILNIKA, W KTÓRYM JEGO SPRAWNOŚĆ JEST MINIMALNA, CO OZNACZA, ŻE ENERGIA DOSTARCZANA DO SILNIKA NIE ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SIŁĘ NAPĘDOWĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bieg jałowy, taki stan silnika, w którym jego sprawność jest minimalna, co oznacza, że energia dostarczana do silnika nie zostaje przekształcona w siłę napędową (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEG JAŁOWY
taki stan silnika, w którym jego sprawność jest minimalna, co oznacza, że energia dostarczana do silnika nie zostaje przekształcona w siłę napędową (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x