SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKWENCJA TATA to:

sekwencja DNA 5'-TATAAA-3' znajdująca się w wielu promotorach genów eukariotycznych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.834

OPRYSZCZKA ZWYKŁA, POLICJA DROGOWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KRAKELURA, OBIJACZKA, ZUŻYCIE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, SUBTERRANEOTERAPIA, LEGWAN GŁUCHY, PROTETYKA, RUTYNA, GLORIETKA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ŻURNALISTA, OPIEKUN, MECHOWCE, KURA DOMOWA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, JAKUBKA, GORZKIE ŻALE, PINGWIN ADELI, DYSFONIA, FATAMORGANA, KRĘG SZCZYTOWY, OSTRYGOJAD, PUNKT ZLEWNY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, OLIMPIADA, BĘBEN TAKTOWY, UWAGA, POŚCIEL, CZŁOWIEK PIÓRA, GIMNASTYKA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, BEZCZUCIE, KWINTET FORTEPIANOWY, TRANSKRYPCJA, WYKRĘCANIE, OBSZCZYMUREK, POJAWIENIE SIĘ, PRACUŚ, ŚNIOT, KATAKUMBY, JĘZYK DAHALIK, HAWAJSKI, PIAST, WŁAZ, OOLOGIA, AWIACJA, POLEWA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, RUCHLIWOŚĆ, SĄD OPIEKUŃCZY, ANALIZA TECHNICZNA, BIJATYKA, LIŚCIOZWÓJ, TERMOS BUFETOWY, JĘZYK ROMAŃSKI, HARMONIA, LENIWCE DWUPALCZASTE, KOŃ PRZEWALSKIEGO, DYSKWALIFIKACJA, PRÓBA, KROMKA, JASZCZUR, STADIUM LARWALNE, GARNITUR, PONTICELLO, HALLOTRON, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, WIECZÓR, ODBIJANIE, MECH JAWAJSKI, NOGA, KOŻUSZYSKO, MEDYCYNA KOSMICZNA, DRUMFILL, POLEWA, OKRUTNIK, BLOCZEK, MOWA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, KALIKO, WAGA RZYMSKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, BÓJKA, SZKŁO JENAJSKIE, BERBER, FRYZ, POTNICA, ROSZCZENIOWOŚĆ, DEPOZYTORIUM, PROFESOREK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ĆAKRAM, KULANKA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, TEATR LALEK, HISZPAŃSKI, SZTUKA MYKEŃSKA, MORS, BURSZTYNNIK, WINDSOR, BUCHTA, CZEP, JĘZYCZEK U WAGI, BURZYK SZARY, CHRYZMO, ALBUMIK, AEROGRAFIA, CHIRURGIA OGÓLNA, KARDIOCHIRURGIA, PLASTYKA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WSTRZĄS, GAŁUSZKA, SAROS, BATERIA, TEORIA PIERŚCIENI, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WIDZOWNIA, SUPERNOWA TYPU IB, SPECJALISTA, PARCELANT, GONGORYSTA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PLURALISTA, RETOROMANIN, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TARTAK, SYNANTROPIZACJA, CZARNY FILM, BOTULIZM PRZYRANNY, DRZEWO TERPENTYNOWE, SEKRETARZ, POWTARZALNOŚĆ, MONTAŻOWNIA, ANALOGIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, OŚWIETLACZ, PRZYCISK, SSAKI WŁAŚCIWE, RETRAKCJA, SEMESTR LETNI, WULKAN BŁOTNY, KONIUSZEK SERCA, AKUMULACJA, ARC TG, ZATYKANIE USZU, FRYZ, WILCZA PASZCZA, MUZYKA CERKIEWNA, GRZBIETOPŁAT, STARA MALEŃKA, KAZUISTA, ROSA, GRACKA, SOCZEWKA, ODKŁAD, PARALAKSA, SANIE, KOMITET KOORDYNACYJNY, SZWARCOWNIK, ENTOMOFAGI, LEP, WYGRZMOCENIE SIĘ, AYER, PARALAKSA, OKRĘG PRZEMYSŁOWY, POŚWIĘCENIE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, MAŁPA WĄSKONOSA, TRAJEKTORIA, NIEODZOWNOŚĆ, KCIUK NARCIARZA, GOT, IZBA, RZUT OSOBISTY, DNA, TENDENCJA, CHOPIN, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, POMYWAK, LASECZKA, CZŁONY, ADLER, SKLEP WARZYWNY, SASSAFRAS, TITAN, NISZCZUKA KROKODYLA, KARPLE, GOŁĘBIĄTKO, OXFORD, DOLAR ETIOPSKI, INTERMEZZO, SŁUP, MERCURY, ZEGAR ATOMOWY, ŚPIEW, BAKTERIA ŚLUZOWA, ŻYRYTWA, MONILOFITY, KARKAS, KORONKA BRABANCKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, AKCENT OSTRY, OKLEPIEC, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, DIADOCHIA, WALIDACJA, KAFETERIA OTWARTA, TARCZKA, PORA, WŚCIEKŁY PIES, CHOROBA KESONOWA, PRĄD GALWANICZNY, ASOCJACJA GWIAZD, REGRESJA LODOWCA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CIEMIĘŻYCA, PARALAKSA, POLITYK, KANTYLENA, POŁAWIACZ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, WRĘGA, PRZYBLIŻENIE, MAKARON, KSIĘGOWY, TYPOGRAFIA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, KUC DALES, PRZEWRÓCENIE SIĘ, PRZEŁĄCZALNIA, POPYCHŁO, STYLISTYKA, ŚWIT KALENDARZOWY, TRZON MACICY, UROJENIE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, FILM KATASTROFICZNY, HYDROFIL, AGONIA, SILNOŚĆ, KRENAL, NIEKONSEKWENCJA, WIELOWŁADZA, ŁUG, PŁOMYCZEK, WYPRAWKA, WIEŻA KONTROLNA, DJ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, CASUS, TV, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, JĘZYK INDIAŃSKI, LIEBERMANN, BACIK, DYKTATOR, TARŁO, WĘZEŁ, FIGURA SŁÓW, KLIMAKTERIUM, VERDI, HAPTOBENTOS, ŁEBEK, WYKRAWACZ, PRZEPLOTNIA, SZMALCÓWKA, JAWNOGRZESZNICA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, BARWINEK, POCHŁANIACZ, WYSPA, PARAMAGNETYZM, EFEKT ZATŁOCZENIA, PASO PERUANO, WYCIĄG TALERZYKOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, PROPILEJE, PRZEPRÓCH, TWÓRCZOŚĆ, KOŃ LOKAJSKI, ORCZYK, EURYTERMICZNY ORGANIZM, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, WIDZENIE MASZYNOWE, LITEWSZCZYZNA, TYGIEL, CHOROBA FONGA, KANCEROGEN, ATALIA, KAPITULANT, ?KANAŁ HAVERSA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.834 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKWENCJA TATA sekwencja DNA 5'-TATAAA-3' znajdująca się w wielu promotorach genów eukariotycznych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKWENCJA TATA
sekwencja DNA 5'-TATAAA-3' znajdująca się w wielu promotorach genów eukariotycznych (na 13 lit.).

Oprócz SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SEKWENCJA DNA 5'-TATAAA-3' ZNAJDUJĄCA SIĘ W WIELU PROMOTORACH GENÓW EUKARIOTYCZNYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x