PRESJA LUB AKCENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACISK to:

presja lub akcent (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACISK

NACISK to:

ujmowany ogólnie nacisk fizyczny; siła (najczęściej stosunkowo duża), z jaką jedno ciało naciska, napiera na drugie, parcie (na 6 lit.)NACISK to:

wpływ (słowny lub poprzez działanie, również wpływ zewnętrznego czynnika, np. czasu) wywierany na osobę lub grupę w celu przyspieszenia jakichś działań, podjęcia decyzji (na 6 lit.)NACISK to:

część ciężaru pojazdu przekazywana przez koła osi na powierzchnię jezdni lub na szyny toru (na 6 lit.)NACISK to:

napór, presja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRESJA LUB AKCENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.229

GŁOŻYNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SMUTNI PANOWIE, KUNA, AKCENT OSTRY, KOMBAJN, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SZEWRON, WSPOMNIENIE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TERMOLOKATOR, SZARADA, ZNACZENIE, PANNEAU, PRZYCISK, BLOK LINOWY, DOPŁATA EKSPORTOWA, PORA, BUTLA, CZAS PRZESZŁY, MADRAS, MAJKA, NAPIĘCIE, NERWIAK, KIJEK, SKRZYPOWE, ZASTOINA, GRIEKOW, MALARZ, BEAN, CZARNY FILM, EKOLOGISTYKA, MORENA ABLACYJNA, WULKAN BŁOTNY, NARTA, ZAWIESZKA, WERANDA, BRĄZ, OBRAZ, RAPORT, SIODZI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KNAGA, KULTYSTA, BURT, PIKIETA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, TOŃ WODNA, KOBIETON, BACIK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POLONEZ, EKLEKTYCZNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, KWIATUSZEK, LIBRA, PROSUMENT, PODATEK EKOLOGICZNY, PRZERÓB, SZCZOTECZKA, OWAD, AUREOLA, TRESKA, KUTIKULA, HIPSOMETRIA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ŁAŹNIA, NAJEM, PANTALONY, KARIN, CIAŁKO, BOCZNOTRZONOWIEC, DRABIK DRZEWKOWATY, ORSZADA, ZIEMNIACZEK, PIELGRZYM, KLUCZ, SPRZĄCZKA, JER SŁABY, APRETURA, ALGA, ŁUK SKRZELOWY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, DZIURAWKA, ALKOHOL ROLNICZY, MAŁOPOLSKOŚĆ, BOA, DUSZA, WOLUMEN OBROTU, POJAZD NIENORMATYWNY, LOGGIA, PIGMALIONIZM, OLGA, KOREKTOR, KĘPKA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ŻACHWY, ROPNICA, RÓŻOWA LANDRYNKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ABSORPCJA, KRATA KSIĘCIA WALII, TRAWA MORSKA, OBROŻA, TURYSTYKA SEKSUALNA, PIWO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SKAFANDER, NAWIS, WYWROTKA, SYMFONIK, DOMY, SEZAMEK, PRZYRODNI BRAT, STAŁOŚĆ, AUTOKEMPING, POPRĘG, KUR, SIEĆ KOLEJOWA, KIKS, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŻÓŁW NATATOR, KIEŁŻ, RUMSZTYK, EMPIREUM, EGZONUKLEAZA, SENIOR, PRZEBÓJ, PAPIERZAK, SKUTER, BANDYCTWO, LIPA, EMANUEL, KOPULACJA, USŁUGI SPOŁECZNE, KOMPOTIERA, LIST OTWARTY, KWINTET, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KORA, PADWAN, ARTYKUŁ, BAŻANT, KOT, KOTLET POŻARSKI, POZIOM, TRAWA PASTEWNA, RZECZ PRZYSZŁA, NUMEREK, SNICKERS, MONITOR, TURGOR, PANTOFAG, MAJDAN, WŁOSKI, BAZA ZAOPATRZENIOWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SONG, POBIAŁKA, GRZYWNA, AMUR, NOSICIEL, SMAKOWITOŚĆ, DIABEŁEK, OPERATOR BITOWY, LUBASZKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PRZYSZŁOŚĆ, SIEKIERA, NIERUCHAWOŚĆ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, WARIACJE, HIPOTEKA, ŚLEPA PRÓBA, FRYZ, ORTALION, KOLEBKA, ŻYWA PAGINA, SONAR, GRZYB NIEJADALNY, KATAR SIENNY, PODWOIK, SĄD POLOWY, SŁODKOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ, FORMALIZACJA, ZDARZENIE PRAWNE, DYSALTERACJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, STEROWNIK URZĄDZENIA, ADRES, BOMBA WODOROWA, PRZEDZIAŁ, OKRES ZALICZALNY, CHIŃSZCZYZNA, GÓRA, BIEŻNIA, KOŁNIERZ, FIZJOLOGIA, NEON, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ŁASKAWCA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, DAWCA NARZĄDÓW, KONGLOMERACJA, TARTYNKA, DIALOGIZM, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, GIRLANDA, KALCEOLARIA, KRYSZTAŁ, NIĆ, ŁUPEK MARGLISTY, MIMETYZM FORMALNY, GLORYFIKATOR, IDIOM, SZYB, TYGIELEK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KAMIKAZE, SZATA, WELIN, SZAGRYN, TYLOZOID, LEN, ZAGROŻENIE, DZIECINNOŚĆ, KĘS, KOMAT, BRZYDULA, GRAJCAR, REN, MATERAC, RZEZALNIA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, WICI, ANALIZA WARIANCJI, RING, ZENDRA, MARKIZETA, RUSKI, SKALNICZEK SIWY, GRYS, LINA, POSIADACZ ZALEŻNY, INWOLUCJA, PRZÓD, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZŁOŻE, ŁOŻE, KAPITAŁOWOŚĆ, TWIST, EFEKT SNOBA, CIEK, FIGA, SZÓSTY, BIEGUN, JAJA, OSKARŻENIE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CERES, CELEBRACJA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KRATOWNICA, CIĘGNIK, TRANSURANOWIEC, SUKA, ŁYCHA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, WOLTAŻ, TABLICA EPITAFIJNA, KORD, FIGOWIEC POSPOLITY, KONSTABL, DEKORTYKACJA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ROSYJSKOŚĆ, JEDNOŚĆ, KOŁNIERZ, ARABIKA, NOWICJAT, CABAN, PROGRAMOTWÓRCA, BABOCHŁOP, PIONIER, SANKI, BRZOZA, PARADOKS, DIATRYBA, KOLEJKA GÓRSKA, OBIEKTYW, RZECZ NIERUCHOMA, MASA, ISTOTA, BBS, WIEŻA ARTYLERYJSKA, LIZ, SKOK W BOK, ?BŁOTNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRESJA LUB AKCENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRESJA LUB AKCENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACISK presja lub akcent (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACISK
presja lub akcent (na 6 lit.).

Oprócz PRESJA LUB AKCENT sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRESJA LUB AKCENT. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast