DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GENOMIKA FUNKCJONALNA to:

dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.084

NAKŁAD POŁOWOWY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, IZOPRENALINA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PRZECZENIE, KWATERUNEK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TRUFLA, STELMACH, MAMUT WŁOCHATY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, POSMAK, PEŁNIA, ADRES LOGICZNY, MIKSER, SZKŁO WENECKIE, DROGÓWKA, WYNAJEM, UMOWA KONTRAKTACJI, WYPRYSK POTNICOWY, WIDLICZKA, WYCIERACZKA, WOREK, STACJA, OŚRODEK AKADEMICKI, KANDYZ, MODUŁ, DEGRADACJA, FIGURA, SEGMENTACJA, GRZYBIARZ, SEPARATYZM, WSCHÓD, MCHY WŁAŚCIWE, CYGARNICA, KWALIFIKACJA, FLISAK, FILM KATASTROFICZNY, WIDELEC, SKROMNOŚĆ, TWIERDZENIE, BIAŁA SALA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ZAĆMA POURAZOWA, GAWORZENIE, PRAWA RĘKA, RĘKOSKRZYDŁE, ANALIZA KOSZTÓW, TYSIĄC, JASŁO, SKLERODERMIA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZMIANA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BIZNES WOMAN, DOJŚCIE, GLORIA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ZAMEK KLINOWY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, WYCIĄG TALERZYKOWY, REP, FUZJA WERTYKALNA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, FILOZOFIA, OSTATNIA POSŁUGA, NACIEK, POCZEKALNIA, KONKURS, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, WYGIBAS, SPŁASZCZKOWATE, PRZYWODZICIEL WIELKI, CELEBRACJA, RUBIN, METODOLOGIA NAUK, ZASADA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PERŁA URIAŃSKA, KULA, BOROWIEC, UCHLANIE SIĘ, BŁONA PŁAWNA, TRZEŹWOŚĆ, ZWIERCIADŁO, LIEBIG, ZAŁAM, AMBULATORIUM, ZAPLOT, CZIROKEZ, SKLEPIENIE SIECIOWE, MORFEM FLEKSYJNY, REALIZM MAGICZNY, KURZYSKO, CHONDRYT ZWYCZAJNY, MADISON, GRZYB, ANTOWIE, GARBATE SZCZĘŚCIE, METODA SIMPSONA, WYGŁAD TEKTONICZNY, HOBBISTA, PÓŁMISEK, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, RYTUAŁ, KOZIOROŻEC, TEREN ZIELONY, DROZD, KONTYNGENT TARYFOWY, UPADŁOŚĆ, GRUPOWOŚĆ, MAIL, WSCHÓD, WARAN BEZUCHY, MASELNICZKA, UKŁAD, LOT, STARAJĄCY SIĘ, WYPRAWIACZ, BŁYSK, BROŃ WODOROWA, DZIECIĘCOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PIENIĄDZE, KOMITET, MIGRACJA PLANETARNA, RZEMIEŚLNIK, TEMPERATURA CURIE, BALDACHIM, PŁOMYK, KOLOR, RADIOMETRIA, RÓWNOŚĆ, IZOTROPIA, ALABASTRON, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, CANOSSA, ŁOMOTANIE, DZIECINNOŚĆ, DYSK GALAKTYCZNY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, NIHILIZM, PREMIA GÓRSKA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, WZORNIK, WAŁKARZ, HERTZ, POGROBOWIEC, CZASZA, EGALITARYZM, MANIERY, OLEJOWIEC, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, OGIEŃ, KENIJSKI, LOG, LIOTARD, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GEOMETRIA PŁASKA, STAROUKRAIŃSKI, SAMOUCZEK, PERYPATETYK, OBROTNIK, SĄD GRODZKI, CYMBAŁY, WALECZNOŚĆ, KALOSZEK, NEUTRALNOŚĆ, RÓJ METEORÓW, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PEPINIERA, ŻAKIET, MAGICZNOŚĆ, FILOLOGIA WŁOSKA, SECESJONISTA, WĘDRÓWKA DUSZ, KONODONT, SZOTRING, PASO PERUANO, POPRAWNOŚĆ, GORĄCY PIENIĄDZ, ZATRACENIE, PRZYBYTEK, ŁUPEK MUSKOWITOWY, WIECHA, FUNKCJE ELEMENTARNE, FIZYKA ATOMOWA, ARCHIWOZNAWSTWO, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, SZYBKI PANCERNIK, AKINEZJA, STRZAŁOWY, PIASEK BĄBLOWCOWY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, POROST, KOŚCIÓŁ UNICKI, PERSONALNIK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GOSPODARKA MIESZANA, HUTNICTWO, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, FUSYT, BIAŁKO, GALLIKANIZM, POMIDOR, REGION, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, CYKL MENSTRUACYJNY, DYFERENCJACJA, CEDET, MORA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WALTORNIA, MILOWY KROK, MINA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ORZEŁ, POMURNIK, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KATEGORIA OPEN, BARWA OCHRONNA, EKSPRES PRZELEWOWY, FURIOSO, OPERA, TEORIA REKURSJI, JĘZYK, MELODRAMAT, IMIENINY, SIATKA, AERONOMIA, MIĘDZYŻEBRZE, LUNETA, SZATA GRAFICZNA, PRZYGODA, ODCZYN ZAPALNY, ZŁÓG WAPNIOWY, WYŻERACZ, EKOSFERA, OBLITERACJA, CZĘSTOKÓŁ, FIZA, TELEFONIA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, POTAJNIK, ODKUPICIEL, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, ROSA, EPICYKL, ZŁOTÓWKA, MASŁO CZOSNKOWE, NEOFITA, SURREALIZM, AFEKT PATOLOGICZNY, REWIZOR, SOLARIUM, EMULSJA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, FORMACJA, SKŁAD, LUSTRO, DWUTLENEK SIARKI, KAZNODZIEJA, MARSJAŃSKI, BOROWODOREK, TELECENTRUM, ARAB, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, POJEMNIK, FTYZJOLOGIA, CHŁONIAK BURKITTA, ROMANSOPISARZ, GROOMING, FILOLOGIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, BEZPANCERZOWCE, PAREMIOGRAFIA, CNOTA KARDYNALNA, PRYZMA AKRECYJNA, ZADRZECHNIA, RADIOKABINA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ALBEE, GONIOMETRIA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, FLORYSTA, SZPARA POWIEKOWA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, CHAŁTURNIK, BRÓDKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ROŚLINA AKWARIOWA, TEORIA KATASTROF, KATAKUMBY, SILNIK CZTEROSUWOWY, RUSKI, GRUPA, ?NIENASYCENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GENOMIKA FUNKCJONALNA dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GENOMIKA FUNKCJONALNA
dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.).

Oprócz DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x