DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GENOMIKA FUNKCJONALNA to:

dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.084

LARWA, PUNICKI, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, ELIKSIR ŻYCIA, PHISHER, SSAK, ZORBA, PERFUMA, WCIOS, WIELOBÓJ, NARZUT, CEGLARSTWO, PROTEKCJONIZM, HISTORYZM MASKI, SUTERYNA, KOPROFAGI, SIKORY, PODZIAŁKA, PRZYZWYCZAJENIE, OŚWIETLENIOWIEC, ŁĄCZNOŚĆ, STOPIEŃ FAHRENHEITA, WYKRAWACZ, FRUWANIE, JELEŃ, KSYLOFON, GEOMETRIA CZYSTA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KUC MERENS, KOŻUCH, METRUM, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BULIONER, ORGANIZATOR JĄDERKA, FLASZKA, PŁOW, NIECKA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, JELITO PROSTE, CENTRALA RYBNA, KIBOLSTWO, DYDAKTYKA OGÓLNA, PRZYRODNIK, PRZETARG OGRANICZONY, MADRASA, UPOJNOŚĆ, GRAFOLOGIA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ZDERZACZ, KOMEDIALNIA, NAKŁAD POŁOWOWY, TOCZYSKO, NIETOPERZE, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, KOTEW, ZASTRZYK, RZUT KAMIENIEM, CENTRUM, EDYKUŁA, RYNEK PODSTAWOWY, PŁYWACZOWATE, NAPAD, DZIKUS, TOALETA, DEKLARACJA, DZIEWCZĘCOŚĆ, TUŁACZ, TOKARKA KŁOWA, WNIEBOWZIĘTA, IMMUNOGLOBINA E, MIETLORZ, PRĄTNIKOWE, OKRUSZYNA, PRZYBŁĘDA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ARAB, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, GRUPA KARBOKSYLOWA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ZAKON SZPITALNY, ARCHOZAUROMORFY, GRAFA, GRUBA KRESKA, LOSOWANIE WARSTWOWE, LABORATORIUM, GRAFOLOGIA, CUD, STROLLER, ALBAŃSKI, WYTŁACZANKA, RÓŻDŻKARZ, SZPICAK, PŁOMYCZEK, KRUP, KOLANÓWKA, BASEN OCEANICZNY, TAUTOCHRONA, NADKRWISTOŚĆ, KOZIOROŻEC, GENETYKA EKOLOGICZNA, LASKA, CHRABĄSZCZ, CHOROBA BOSTOŃSKA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PILŚŃ NERWOWA, RARYTAS, DOLOT, RURALISTYKA, MIĘKKI RESET, BADANIE PRZESIEWOWE, FUNKCJA ZDANIOWA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KONSERWIARNIA, WINDA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PIKOMETR, WINKRYSTYNA, FAETON, TRAPER, OGNIOMUR, MISIACZEK, DENDROMETRIA, EGZOSZKIELET, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KOGUT GALIJSKI, DANE BIOMETRYCZNE, MALARSTWO OLEJNE, KOMUNIA, KUMOTER, SKRZYNIA, SSAKI WŁAŚCIWE, RÓWNOWAGA STACJONARNA, BUDOWLA CENTRALNA, KOLEJ LINOWA, ZAMIANA, WZÓR JAWNY, MNIEJSZOŚĆ, MŁODZIEŻOWIEC, KONCERT, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, POMORSKI, SZEREG HOMOLOGICZNY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, MISTRZ, KINETYKA CIECZY, FLORYSTA, LINIA TRAMWAJOWA, MOSTEK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PERYSELENIUM, FIGURA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DILPAK, SURF, REAKCJA NIEODWRACALNA, INSTRUMENT SZARPANY, BERŻERETKA, FREGATA, GAŁKA BLADA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ZAKRĘCENIE SIĘ, BĘCNIĘCIE, MAFIA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, GŁĘBINA, EKONOMISTA, ARBORETUM, CYKL KONIUNKTURALNY, NERWICA SPOŁECZNA, PODWIELOKROTNOŚĆ, DRUCIARZ, SYSTEM PARTYJNY, FILTR BUTTERWORTHA, ŁAŃCUSZEK, FAKTOLOGIA, DZIENNIK LEKCYJNY, ZNAMIĘHALO, WAGA SZALOWA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, BURSZ, TABLOIDYZACJA, INFORMATYKA KWANTOWA, CYKL MENSTRUACYJNY, REAKCJA ZAPALNA, JĘZYK KREOLSKI, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ORDYNUS, KURNIK, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, OSKRZELE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ŻYŁKA, PIECZONKA, MINUSY, POCHODNA FORMALNA, ŁAMANY DACH POLSKI, NACIEK, HELIOFIT, KANCONA, BUCHALTERIA, KRAJNIK, OBCIĄŻNIK, GEOGRAFIA, POLA ELIZEJSKIE, PROWENTOWY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KOCZOWNIK, RZEŹNIK, ZBRODNIARZ WOJENNY, CEFALASPIDY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, FIKCJA LITERACKA, TROJACZEK, OBUSTRONNOŚĆ, STERYLIZACJA, PADACZKA MIOKLONICZNA, OBEREK, STRZĘPIEL, ZARZUELA, TRZEPACZ, WYSPA PŁYWOWA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, KONTUR MELODYCZNY, KANAPA, ZASADA EKWIPARTYCJI, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, POPYT ELASTYCZNY, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, WYCZYSTKA, SIODŁO, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, OCZKO W GŁOWIE, POŚWIĘCENIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, KAZIRODCZOŚĆ, FARTUCH, OSNUJA, MEDYCYNA LOTNICZA, PRÓBA WODY, GOOGLE, KOŚCIÓŁ UNICKI, NIEPOKÓJ RUCHOWY, STARSZYZNA, ŚWIĄTYNIA, WZW E, ISTOTA SZARA, DIZAJNERKA, KUŚNIERCZYK, DŻINGEL, FESTON, WAŁ, CZUŁEK, GANOIDY KOSTNE, PANIER, ZAJĘCZA WARGA, GZY, NEGATYWIZM, ZAŁOM, TEREN, PASIAK, RZEP, GRAMATYK, DWUWIERSZ, DYFERENCJA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, BIOGERONTOLOGIA, MASŁO CZOSNKOWE, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, REFLUKS, SKÓRZAK, ILUWIUM, SŁUP OŚWIETLENIOWY, LATANINA, HRECZKOSIEJ, BRODACZ MONACHIJSKI, POCZTA PRZYCHODZĄCA, KONWIKCJA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, POPYCHADŁO, KIEROWNIK MUZYCZNY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ZAPASY, MEMFIS, BÓJKA, WSZECHSTWORZENIE, WIELOETAPOWOŚĆ, PŁASZCZ KĄPIELOWY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ITALIAŃSKI, STYLIKOWCE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ?KONIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GENOMIKA FUNKCJONALNA dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GENOMIKA FUNKCJONALNA
dział genomiki zajmujący się badaniem i opisem funkcji wszystkich genów w genomie (na 20 lit.).

Oprócz DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - DZIAŁ GENOMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I OPISEM FUNKCJI WSZYSTKICH GENÓW W GENOMIE. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast