GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBUCZA to:

galaretowaty organizm symbiotyczny składający się z grzybów typu Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces apiculatus i bakterii Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, przetwarzający słodką herbatę do napoju nazywanego równieżkombuczą (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMBUCZA

KOMBUCZA to:

napój orzeźwiający ze słodzonej herbaty poddanej fermentacji przez tzw. grzybek herbaciany, inaczej grzybek japoński (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.119

PRZYPŁYW, SZLACHTA CHODACZKOWA, MISZNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ZDZIADZIENIE, HAŁAŚNIK, PLAZMODESMA, NAKURWIENIE SIĘ, KOŃ ZIMNOKRWISTY, DORTMUNDER, EFEKT PRIMAKOFFA, KOŚĆ KULSZOWA, WYMIENNIKOWNIA, ARMIA, DOBA, KAMERTON WIDEŁKOWY, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, ZATRZYMANIE SIĘ, KULT ŚWIĄTYNNY, TWIERDZENIE ZERMELO, PSYLOFIT, KOZACY, WYWROTNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, SEPTYMOLA, WYŚWIETLARNIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KRÓL, PRZEBIEG, KUMOTERSTWO, STOSUNEK, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, USZKO, KLARK, SŁUCH ABSOLUTNY, CEMENTOWE BUTY, RPG, RUCH RELIGIJNY, BATON, STÓŁ MONTAŻOWY, PŁOW, GRUPA ARYLOWA, CYKL POETYCKI, FATYGANT, AFRYKANISTYKA, FILEMON CZARNOLICY, PALEOKLIMATOLOGIA, ZAKRĘT, UMBRA, HUMANIZM, ŻABA ŚMIESZKA, NONET, WEJŚCIE, WYGLĄD, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SAPROFAG, CHOMIK DŻUNGARSKI, BIOSFERA, SUWNICA BRAMOWA, KOTWICZNIKOWCE, MIEDZIORYTNIK, SYNTETYK, DIDŻEJ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PODKÓWKA, POŻAR, EKONOMIA SPOŁECZNA, SZPITAL ZAKAŹNY, BAJT, UBRANIÓWKA, ZAJOB, NIEPOKOJENIE SIĘ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, KASZTEL, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ŚCINACZ, SPŁATA BALONOWA, WYRAZ OBCY, BUKAT, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PODŁOŻE GRUNTOWE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PISMO TECHNICZNE, PODSADKA POCHWIASTA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, STRZĘPIEL, NAKAZ, SŁUŻBISTKA, GRUSZKA, DIU, KONIKI MORSKIE, ANTYWZORZEC, GORETEX, OBRONA SKANDYNAWSKA, HOLENDER, BUTA, MOTYLEK, SZOWINISTA, ŁODRANIT, KOSZULARZ, JOGURT, ALBUMIK, PARÓWKA, OTWARCIE SERCA, ABISAL, MIKROFILAMENT, WIEDENKI, DERMATOLOGIA, HUBA SINIAK, SUWNICA BRAMOWA, CHŁOPIEC, BALANS, PODYPLOMÓWKA, MIRAŻ, POZYCJA BALETOWA, ENERGIA GEOTERMICZNA, OCEL, KĘDZIERZAWKA, NACIEK, RAK, OSTROSŁUP FOREMNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, CHRUPKOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, TERIER TYPU BULL, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, HIPISKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KAMIEŃ, KOLEJKA GONDOLOWA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, NIESTOSOWNOŚĆ, MORGAN, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PŁAST BRZOZOWIEC, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, EPIMER, ZASTAWKA AORTALNA, ANARCHIA, KOCZOWNIK, GALERIA, KURDYJSKI, INWENTARZ ŻYWY, KAZUS, GRA, DIAKON, RYNEK WTÓRNY, WICIOWCE, DACH MANSARDOWY, MONOPOL, RYBACZKA, PRZYGOTOWANIE, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ŁAŃCUSZEK, NORWESKI, BIAŁA DIETA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PATOLOG SĄDOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, UŚMIECH SARDONICZNY, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, TERMOS BUFETOWY, PIT, ŚPIĄCZKA, PRZETRAWIANIE, BARIONYKS, KLESZCZE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, MAKROREGION, FUNKCJA BORELOWSKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PINGWINY, ASOCJACJA GWIAZD, MAPNIK CAGLE'A, ZATOPIONA DEPRESJA, MASŁO, TURANIEC, GILOSZ, OBRONA SYCYLIJSKA, DRZEWCE, CZARKA, FINEZYJNOŚĆ, TIOMERSAL, SIŁA, MINIALBUM, TŁUK PANCERNY, BEDŁKA, ŻEBROPŁAW, MAN, WZGLĄD, MIKSER, KLUCZ NASADOWY, BAKTERIE PURPUROWE, PAPROĆ, ZASADA REAFERENCJI, PĘDNIK AZYMUTALNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PREZYDENCJALIZM, NARYS KWIATOWY, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, FILAKTERIE, PODWÓJNY TROCHEJ, JEŻ MORSKI, RUMBA, JĘZYK ALBAŃSKI, MENISK, SEZAMKA, DRUGA BRODA, DYMORFIZM PŁCIOWY, JĘZYK KENTUM, PRZESTRZEŃ FAZOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, AUDIOTEKST, KORDON SANITARNY, ROMANISTYKA, KRACH, ŻABI SKOK, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, RABV, MIKOTOKSYNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ELEKTRODA MEMBRANOWA, PROBLEM, BACHANTKA, TELEGRAF OPTYCZNY, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, KULTURA AZYLSKA, ESPERANTYSTA, DZWONY RUROWE, STARA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, NOOB, LUSTERKO, BIBLISTYKA, JAPOK, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, SZEWNICA BZÓWKA, SOLNISKO, JEDENASTKA, SYNDROM WILKOŁACZY, ALERGOLOGIA, SEZAMEK, KAZNODZIEJA, PARNIK, GRZEBIEŃ, PILON, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KRUCHAWECZKA, SZTUBA, DIAPSYDY, WYŁUDZACZ, KONSONANS, REJESTRACJA, TUBKA, OBEREK, PUDŁO, WĄŻ, MIETLORZ, SZKŁO MĄCONE, BIEG PŁASKI, ORGANIZM KOPALNY, SIEDZISKO, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PARLAMENT, NERWICA NIEDZIELNA, ANTENA TUBOWA, GARNEK, CORBETT, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SEKSTOLA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, PIKIEL, PUB, ANTYKWARNIA, BAJT, FLORYSTA, GALARETA, AUTOMAT, PIERWSZOROCZNY, LEZGINKA, MATKA, DEFLAGRACJA, PRZEŚMIECHY, MUZYKA KLASYCZNA, WURST, ZAPALNOŚĆ, OFICER NAWIGACYJNY, RYTOWNIK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KROATYSTYKA, STARA MALEŃKA, CHOROBA KAHLERA, ?SYMBOLIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBUCZA galaretowaty organizm symbiotyczny składający się z grzybów typu Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces apiculatus i bakterii Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, przetwarzający słodką herbatę do napoju nazywanego równieżkombuczą (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBUCZA
galaretowaty organizm symbiotyczny składający się z grzybów typu Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces apiculatus i bakterii Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, przetwarzający słodką herbatę do napoju nazywanego równieżkombuczą (na 8 lit.).

Oprócz GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GALARETOWATY ORGANIZM SYMBIOTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z GRZYBÓW TYPU SACCHAROMYCES LUDWIGII, SACCHAROMYCES APICULATUS I BAKTERII ACETOBACTER XYLINUM, ACETOBACTER XYLINOIDES, PRZETWARZAJĄCY SŁODKĄ HERBATĘ DO NAPOJU NAZYWANEGO RÓWNIEŻKOMBUCZĄ. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast