SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNONIMIA CAŁKOWITA to:

synonimia łącząca wyrazy, które mogą być używane zamiennie w każdym kontekście, nie różnią się stylistycznie, znaczeniowo, terytorialnie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.352

UKROP, KRZYŻYK, LEZGINKA, BUFONADA, ATRYBUCJA, KIERZANKA, NOWOZACIĘŻNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, BARION, NACZYNIAK, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, STARA, EOZYNOCYT, RÓJKA, PANNUS, FORUM, DZIEŻA, NIUCHACZ, FIGHTER, CHOROBA MIKROFALOWA, GRONINGER, ZIELONA FALA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PRAWO RUSKIE, KOŁEK, CZARODZIEJ, POŁABSKI, FAŁSZYWOŚĆ, KARTOGRAFIA, KIEŁBASA WYBORCZA, LIPOLIZA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, ZAWAŁ, IKOS, HISTORYZM MASKI, TAJEMNICZOŚĆ, KLATKA BŁAZNÓW, FUKS, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, SAMOGŁOSKA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, NOODLE, ZANOKCICA CIEMNA, BOHATER POZYTYWNY, STRUKCZASZY, PARALAKSA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, GRA WSTĘPNA, NIETOLERANCJA, OBIPIĘTA, SZYSZAK HUSARSKI, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, JAZDA, MAZAJA, HEPATOLOGIA, NIEZADOWOLENIE, KADZIDŁO, GWIAZDA, AUT BRAMKOWY, GADACZ, PRZEDROST, RAMIA, STAROEGIPSKI, ZAPALNOŚĆ, MARSZ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, BIBLIOTEKA GENOWA, WAMPIREK, PRZEDMORZE, INKWIZYCYJNOŚĆ, WIERZCHOWINA, DORADA, ORCZYK, PRIORYTET, MEDYCYNA PALIATYWNA, SPACJA, LITAURY, JĄKANIE, DIAŁ, FLESZ, BARWINEK, GRUCZOLAKORAK, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, SZOK, NOMINALIZM, PERŁOZ, OPRYSZCZKA POSPOLITA, IZOFONA, PALLIUM, TRYBULARZ, DEFICYT, FUNKCJA PRZESTĘPNA, KEKSÓWKA, SAUNAMISTRZ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ZAPAŚĆ, SZKARŁUPIEŃ, FANATYZM, BEZTORBIKI, POCZTA PRZYCHODZĄCA, HISTORYZM CEGLANY, CIĄŻA JAJOWODOWA, ŻÓŁTLICA, EFEKT FISHERA, SKIBA, OSTRYGOJAD, PASIECZNIK, KONESER, STRZAŁECZKA, ODWARSTWIENIE, CHAŁTURNIK, TERMIN ZEROWY, POMPA, DZIEWIARKA, IRRADIACJA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, LITEWSZCZYZNA, SADZAK, GAWĘDA, BRAT MNIEJSZY, PISMO PRZEWODNIE, DRAPIEŻNOŚĆ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, TACZANKA, AGRAFA, CYKLOP, CZERNIAWKA SPADZIOWA, MOHORYCZ, TKACZ, INSTRUMENT SZARPANY, PODGRZEWACZ, DYFTERYT, SNIFFER, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, WIELKA JEDNOSTKA, LENIUCH, PISMO GRECKIE, DRUZOWIE, RZUT OSZCZEPEM, POWIEŚĆ CYKLICZNA, POŃCZOSZNIK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ULUBIENIEC MUZ, TUBKA, KĄT ROZWARTY, LUSTRATOR, WIETRZENIE INSOLACYJNE, AMFIBIJNOŚĆ, PARAMETR, OPERATOR KABLOWY, ŻYTO, BOŻEK, MARA, PSZCZOŁY ROJNE, BZDURA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, WOLNOŚĆ, HISTORYK, SŁONIOWATOŚĆ, MATNIA, KIJEK, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, STRZYKWY, ABSTRAKCJONISTA, TRIADA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MRAŹNICA, FIGURA PŁASKA, GOMÓŁKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WYTRAWERSOWANIE, RONDO, MACA, CHÓR, EUTANAZJA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, DRZEWO KAUCZUKOWE, ZESTAWIK, MIAZMAT, MAŁOWODZIE, GŁÓD, DRZEWO KOSMICZNE, ESESMANKA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ACHEIROPOIETOS, LICZBA WYMIERNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WYDZIAŁ, FREDRO, ŁADOWNIK, ŁUSKA, CIĄGUTKA, LUSTRO, WIOSNA, EUFONIA, LOTNICTWO, AUREOLA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WARS, GAZPACHO, HEGEL, PRZELEW, CAŁY TON, EPIZOD, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, RÓŻOWE SŁONIE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, NIEMĘSKOŚĆ, INFORMATYKA KWANTOWA, WRZAWA, GUZ ŁAGODNY, CZUB, WĘŻOJAD, MUMIA, KOLKA, AUTOMAT LOSOWY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, TOSKAŃSKI, KANCONETA, ŁYDKA, CHOROBA FAZIO-LONDE, KOZA SAANEŃSKA, PRALUDZIE, CYLINDEREK, KORONA, BEZGŁOWOŚĆ, WANIENECZKA, PIŁOKSZTAŁTNE, WALOŃSKI, STENOKARDIA, ZACHÓD, LOGATOM, OUTLIER, WOLNY RODNIK, MSZAK, PRZEDSIONEK, PARK PRZEMYSŁOWY, ROZSZCZEP WARGI, ALEUCKI, ŁATWOŚĆ, SŁUŻBISTKA, UPAŁ, ZASZŁOŚĆ, GRZYB, MODERUNEK, EKSPERTKA, ZAUSZNIK, BARBARZYŃCA, OKOT, KRĄŻENIE DUŻE, KARA, GARDEROBIANKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, STROP KLEINA, UDRY, ZASTAWKA, SUBSKRYPCJA, REEDUKACJA, NARÓD, KIEŁBACHA WYBORCZA, GARBNIK, SIATKOWIEC, PODZIAŁ, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, FILOZOFIA POZNANIA, ZAPYCHACZ, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, CANOSSA, NAGRZEW, CZEREŚNIA, STYLIKÓWKI, KOIMEK BEZŁODYGOWY, TRÓJKĄT, ZAMEK NA PIASKU, CUDZOŻYWNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, SILNIK BLIŹNIACZY, PRZEZNACZENIE, WAGON PULMANOWSKI, MORALNOŚĆ, KASZTELAN, ŁATEK, PAT LEGISLACYJNY, HRABINI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, BEZAWARYJNOŚĆ, SMERFETKA, STREFA POŻAROWA, BALANTIDIOZA, INSYGNIA KORONACYJNE, POWÓD, KOŁEK, CHOROBA FONGA, RYBY MORSKIE, AREOGRAFIA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ?JEŹDŹCZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNONIMIA CAŁKOWITA synonimia łącząca wyrazy, które mogą być używane zamiennie w każdym kontekście, nie różnią się stylistycznie, znaczeniowo, terytorialnie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNONIMIA CAŁKOWITA
synonimia łącząca wyrazy, które mogą być używane zamiennie w każdym kontekście, nie różnią się stylistycznie, znaczeniowo, terytorialnie (na 18 lit.).

Oprócz SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SYNONIMIA ŁĄCZĄCA WYRAZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZAMIENNIE W KAŻDYM KONTEKŚCIE, NIE RÓŻNIĄ SIĘ STYLISTYCZNIE, ZNACZENIOWO, TERYTORIALNIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x