LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTYNGENT to:

limit importowy albo eksportowy, ilość towarów, jaką można maksymalnie sprowadzić z zagranicy lub za granicę sprzedać (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTYNGENT

KONTYNGENT to:

określona ilość czegoś (np. żywności), która przysługuje komuś (na 10 lit.)KONTYNGENT to:

określona liczba żołnierzy, jaką należy wysłać w dane miejsce (na 10 lit.)KONTYNGENT to:

obowiązkowe dostawy i świadczenia na rzecz państwa lub innej organizacji, np. kontyngenty wojskowe, kontyngenty żywności, prace społeczne mieszkańców gminy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.587

TAJIMA, HERBICYD, KUKIEŁKA LESSOWA, PRZEBÓJ, FUJARKA, WOLANT, KORSARZ, UMIEJĘTNOŚĆ, KRZYWA, STATYSTA, SER, PATRONKA, AGATA, RABAT, PYSZCZEK, BEK, INSIMBI, BEŁT, ŁAGIEW, TRAGIZM, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WERSET, CLERK, HORYZONT, DOM JEDNORODZINNY, NIESZPUŁKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, DANINA, KOLEJ LINOWA, PATYCZAK, PODZIEMIE, MOZART, WŁODARZ, KIEROWCA, KAWIARENKA INTERNETOWA, ZBIOROWISKO, DERYWAT, BANDANKA, JEZIORO DRUMLINOWE, IRYGATOR, ŚLEPA PRÓBA, SKOK W BOK, GALANTERIA, DZIEŁO ŻYCIA, CZASOWNIK FRAZOWY, ŻÓŁW LEŚNY, SUBSTYTUCJA, PROSEKTORIUM, MONOPOL FISKALNY, GRAF NIESKIEROWANY, ENZYM, ODNALAZCA, KOJARZENIE, STAROWINA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, METODA FEULGENA, ODSTRZAŁ, LEVEL, DYSPEPSJA, TITR, IMMUNOLOGIA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ARENDA, KIEROWALNOŚĆ, GRANT, PRAŻMO, WĄTEK, MIĘSOŻERNOŚĆ, ABANDON, DAMAST SKUWANY, KOMA, PROMIENIOWANIE, CIAPATY, SIEĆ, INDIANIN, BÓR BAGIENNY, UKRZYWDZONY, FANTOM, POŁĄCZENIE CIERNE, PROCES DECYZYJNY, KORNET, JEDWAB, KATAFRAKTA, CUKIERNIA, TYP, SZOK CENOWY, WYKUPNE, ŻABA SZTYLETOWATA, DOMINANTA, LEJ, TASIEMIEC, UPOWAŻNIENIE, IGLICA, AMERYKANIZM, MIKROOTOCZENIE, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, FIGURACJA MELODYCZNA, CZESKI, PAZUR, ILOCZYN BLASCHKEGO, PROLIFERACJA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OSTATNIA DROGA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PRADZIADEK, KAZALNICA, DRABIK DRZEWKOWATY, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KOTONINA, GARNEK, PUNKT, POWŁOKA, LINA, FACHOWIEC, MONOPOL, ZAWIESIE, SKOK, SONG, POPRAWNOŚĆ, HACJENDA, ODBIJACZ, TUTORIAL, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, TOREBKA, MUSZNIK, PIKA, AUTOBUS SZYNOWY, PADWAN, FONDUE CZEKOLADOWE, NOMOKANON, CHERUBIN, DIAMENT, SKRZYPOWE, RASA, GŁOWNIA, PRANIE MÓZGU, TRAUMATYCZNOŚĆ, DZIEWIĄTY, KATEDRA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZGORZEL, BIAŁE PLAMY, SAMOLOT BOMBOWY, KRÓLEWICZ, GAJNIK LŚNIĄCY, KSIĘŻULEK, GEKONEK, DYSCYPLINA, NAPPA, SYPIALKA, CIAPKAPUSTA, EMERYTURA POMOSTOWA, MORALIZACJA, UKŁAD FIZYCZNY, BRAMKA LOGICZNA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, DEPILACJA, IGRASZKA SŁOWNA, FORMANT, DZWONNICA, HIPNOTERAPIA, LUK ŁADUNKOWY, GUZ, PRZYSTAŃ MORSKA, KREM, LITOBENTOS, BRODAWKOWIEC CZYSTY, CIAŁO, ANTAGONISTA, MOŁODYCA, TON, NEON, PRZYŚPIEW, BAWOLE OKO, ŻYŁA, ANTEPEDIUM, MOC ELEKTRYCZNA, NIEŚPIESZNOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, ŚWIECA, WULWODYNIA, AKOMPANIAMENT, SAMPEL, DELOKALIZACJA, NAPPA, INDOKTRYNACJA, PÓŁSIOSTRA, PUNKTUALNOŚĆ, CZUJKA, HOMESPUN, ŚWIADEK, TONAŻ, WINA NIEUMYŚLNA, MÓR, BAZYLEUS, ROGATKOWATE, LWIA CZĘŚĆ, FIRMÓWKA, PIERWSZY PLAN, ŚLISKOŚĆ, METABAZA, WARTOWNIK, CLERK, DARŃ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, GNIOT, ZAPACH, SKORUPA, ANTABA, BAT, KANEFORA, DYSCYPLINA NAUKOWA, NIEPOKALANEK, KATASTROFA, WYMIANA, PEWNOŚĆ, SEKWENCJA, KACAPSKI, AUSZPIK, KONKURENCJA, OMAM, MADZIARSKI, OKA, PRZYJEMNOŚĆ, WARNIK, SIŁA, PEAN, KOMISUROTOMIA, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, HARISSA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, STRINDBERG, MOLINO, KUPRÓWKA RUDNICA, INSTYTUT, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, EUTEKTOID, KRYZYS KATATYMICZNY, KOSZTORYS INWESTORSKI, PATRON, ROŚLINA ZIMOZIELONA, P, NAROŻNIK, SUTANELA, CLIPART, AUTOCASCO, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, UMOWA ADHEZYJNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PĘCHERZYK, AFISZOWANIE SIĘ, REWERS, ULĘGAŁKA, DUKLA, KONTRASYGNATURA, PROPORZEC, PEDAGOG, EDUKATOR, ŚWINIARKA, KREDYT PAŃSTWOWY, WAMS, SESJA POPULARNONAUKOWA, ZEZWŁOK, SKROMNOŚĆ, AMEBA, PIECZEŃ, HEGEMONICZNOŚĆ, SYGNATURKA, BURGER, HELISA, TERYTORIUM MANDATOWE, NAJDUCH, LATARNIA, CEMBROWINA, ZLEW, TELESKOP, TUNBERGIA, DOBRA, LEPIARKOWATE, KESON, BRUKSELA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ŁOTEWSKOŚĆ, MARAZM, FAŁD, NIECZUŁOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, FINISZ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, KUPON, SENTYMENT, MONETYZACJA, BROSZURKA, WIĘZADŁO OBŁE, ZAKRZTUSZENIE, MASZT ANTENOWY, ?SYMPATYKOMIMETYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTYNGENT limit importowy albo eksportowy, ilość towarów, jaką można maksymalnie sprowadzić z zagranicy lub za granicę sprzedać (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTYNGENT
limit importowy albo eksportowy, ilość towarów, jaką można maksymalnie sprowadzić z zagranicy lub za granicę sprzedać (na 10 lit.).

Oprócz LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - LIMIT IMPORTOWY ALBO EKSPORTOWY, ILOŚĆ TOWARÓW, JAKĄ MOŻNA MAKSYMALNIE SPROWADZIĆ Z ZAGRANICY LUB ZA GRANICĘ SPRZEDAĆ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x