NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYTOŃ to:

NIKOCJANA jednoroczna lub wieloletnia roślina z psiankowatych, której liście zawierają nikotynę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYTOŃ

TYTOŃ to:

produkt tworzony z liści tytoniu, który można skonsumować, używać jako formy pestycydów lub jako lekarstwa (na 5 lit.)TYTOŃ to:

Nicotiana - rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.978

CYBORG, PODGATUNEK, BARSZCZ UKRAIŃSKI, BŁYSK, AMORY, WIGILIA, PASZTET, KOLUMNADA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, FURGONETKA PANCERNA, POKŁAD, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, REGENERAT, PROTEKCJONIZM, SWETER, SKALISKO, HEJT, KONWERTER, FUNKCJA ACKERMANNA, KACZUGA INDYJSKA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CHRYZANTEMA, PRZYDZIAŁ, STRASZYK, BELKOWANIE, OFIARA, ZAKŁAD, GOŁOLEDŹ, ANTECEDENCJA, ŁACINNICZKA, PRZEDMIOT, PREZENTER, OSTRA REAKCJA NA STRES, KRYTYCZNOŚĆ, PODEJRZLIWOŚĆ, PANTOFELNIK, EMISJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, STRZAŁA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KSIĘŻNICZKA, SERIA, WARTOWNIK, KURS, USZAK, OBYWATELKA, KARIN, WOLANT, TERCJA, DYFERENCJA, SZTAFETA POŻARNICZA, PLUTON, SZCZĘKOWIEC, STOŻEK PRZYBYSZOWY, UNIFORM, TRAŁ, FERMA, CHARAKTERYSTYKA, SOJA, KWIAT, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ZESPÓŁ, ECCHI, HALA PERONOWA, ŻYDOWSKOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, PRZEPOJKA, LEGENDA, BAR, POROST, SYMBOLICZNOŚĆ, KOSZER, DRUK AKCYDENSOWY, WIERCENIE, WIRKI, DOBRO, PLECIONKA, KAZACZOK, OŚCIEŻE, PRZEMOC, WYPIS ŹRÓDŁOWY, BŁAZENEK, LICZMAN, EMPIREUM, SITOWIE, REJESTRANT, MIKROMIERZ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ŻŁÓB, CAP, RANA, AGAMA, DYWIZJA, POMOC, GĘBA, SKRA, TUBA, HARISSA, GAZOLINA, MUZYKA CERKIEWNA, SMOLT, FILM NOIR, MORWA, KOMBAJN GÓRNICZY, SPADKOBIERCA, RAGDOLL, CZAS PRZYSZŁY, POLARNA CZAPA LODOWA, DOLMAN, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, HAMERNIA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, JEDYNE, RYT, FUNKCJA RZECZYWISTA, SZABROWNIK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ROWER, REDINGOTE, REGIONALISTYKA, KARA GŁÓWNA, TRANSPORTOWIEC, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, JĘZYK LODOWCOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, LINA, PRZEWIJAK, BODZIEC, RESKRYPT, KSEROFIT, NIEWIERZĄCY, SUPRAPORTA, BLOCZEK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, MIRLITON, ZABYTEK RUCHOMY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, RUCHY EPEJROGENICZNE, FINAŁ, ŁASKUN, SZYB, FAKTOR, MYŚLIWIEC, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, POLE GOLFOWE, PRZEKAŹNIK, DYMISJA, TRUP, KWACZ, MODA, KSIĄŻKA ADRESOWA, FIOLET GORYCZKI, MOKIET, PODEJRZANA, POROSTNICA, MŁOT, KASZANKA, TORT, PIŁKA RĘCZNA, GADY, PRZYNĘTA, RAMA, DYRYGENTURA, PRZETWÓRCZOŚĆ, ATONIA, ZMIANA WSTECZNA, ELASTOMER, CIĄGUTEK, DRĄŻEK KIEROWNICZY, WARSTWA, BLIŹNIACZOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, LABIRYNT, STARY WRÓBEL, GUZ, ZGORZELINA, PODWODA, KAWA BEZKOFEINOWA, PODATEK TONAŻOWY, ELIPSOIDA ZIEMSKA, BLOCZEK, MSZA GREGORIAŃSKA, AURORA, RELACJA DWUCZŁONOWA, GUARANA, ANTENA KIERUNKOWA, GWARANCJA BANKOWA, DYSKRETKA, FRENOLOGIA, KARP PO POLSKU, WYBUCHOWOŚĆ, JAJECZNICA, ZATOKA, LOTNISKO, UGRUPOWANIE, WYDŁUŻALNIK, PREZBITERIUM, WARZONKA, GŁUPKOWATOŚĆ, PISTOLET, ARANŻER, FACET, COASTER, STAN, KAMIEŃ, HEKSAMETR, SIOSTRZYCZKA, OGÓREK, NIMFAJON, AMARANT, PLEWA, GANC POMADA, DUŃSKI, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SŁUŻALCZOŚĆ, FERMENTOR, PIRYDOKSAMINA, LAWONICHA, DIABLOTKA, OSTROWIANKA, SMREKUN, BEJCA, TABAKA, DYSTONIA TORSYJNA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, OPIS, SWORZEŃ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PIEPRZYK, CZYNNIK NIECENOWY, SPALINY, TUBING, BUŁA, MEDIANA, OSTREK, KRAJE, DZIABKA, FASKA, KUSTOSZ, GRAFIKA RASTROWA, PUŁAPKA KREDYTOWA, WÓZEK, DRYBLING, NIKIELINA, PLATFORMA CYFROWA, TENDER, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ARSYNA, EKIPA, ROŚLINA SUCHOLUBNA, KOPUŁA, MAGIEL, HAMULEC, STAUROPIGIA, ŻABA LEOPARDOWA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, DŹWIG, KRWIOBIEG, SZYPUŁKA, AKT, BASENIK, ĆWICZENIA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, RZEPICHA AUSTRIACKA, BASEN ARTEZYJSKI, TRANSMUTACJA, KLIWIA, NADZIEWARKA, ZEFIR, BROŃ BIAŁA, PESTYCYD, RZEŻUCHA, SKUPINA, DZIECINA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, POLIANDRIA, WSZARZ, CIĄGNIK, PRINSEPIA CHIŃSKA, INWESTYCJA PORTFELOWA, DZIAŁOWIEC, NOSICIEL, ZAPISOBIORCA, MANIPULATOR, TOREBKA, DYPODIA, NADLOTKA, WITRYNA, ODSUWACZ, KONCERT, INTERPRETATOR, REZERWA WALUTOWA, EMIGRACYJNOŚĆ, LAS MONSUNOWY, OBJAWIENIE, CZWÓRKA, AKACJA, ŻEBRO, ?GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYTOŃ NIKOCJANA jednoroczna lub wieloletnia roślina z psiankowatych, której liście zawierają nikotynę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYTOŃ
NIKOCJANA jednoroczna lub wieloletnia roślina z psiankowatych, której liście zawierają nikotynę (na 5 lit.).

Oprócz NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - NIKOCJANA JEDNOROCZNA LUB WIELOLETNIA ROŚLINA Z PSIANKOWATYCH, KTÓREJ LIŚCIE ZAWIERAJĄ NIKOTYNĘ. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast