OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALERIA to:

ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALERIA

GALERIA to:

balkon na widowni teatralnej, który jest położony najwyżej (na 7 lit.)GALERIA to:

duże centrum handlowe z osobnymi oficynami dla wielu różnych sklepów (na 7 lit.)GALERIA to:

zgromadzona w jednym miejscu kolekcja wytworów artystycznych, dzieł sztuki; wystawa, stanowiąca samodzielną instytucję albo część większego muzeum (na 7 lit.)GALERIA to:

miejsce, gdzie wyroby artystyczne różnego rodzaju są prezentowane i sprzedawane (na 7 lit.)GALERIA to:

publiczność, która w teatrze siedzi na balkonie, tzw. galerii (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużny balkon wewnątrz lub na zewnątrz budynku (na 7 lit.)GALERIA to:

zbiór jednostek, zestaw typów dających się wyodrębnić ze względu na jakieś cechy charakterystyczne, np. galeria postaci (na 7 lit.)GALERIA to:

wydłużone, reprezentacyjne pomieszczenie, zwłaszcza w pałacach z XVII i XVIII wieku, które łączy dwie części budowli i często mieści kolekcję dzieł sztuki (na 7 lit.)GALERIA to:

w XVII i XVIIIw. pałacach podłużna sala reprezentacyjna (na 7 lit.)GALERIA to:

podłużne pomieszczenie w formie empory, loggii lub przejścia łączącego dwa budynki (na 7 lit.)GALERIA to:

kryte pasaże handlowe łączące dwie ulice (na 7 lit.)GALERIA to:

malarz francuski (1435-1484) reprezentant szkoły awiniońskiej (na 7 lit.)GALERIA to:

kryty pasaż handlowy łączący dwie ulice (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.934

WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, HEGEMON, TRYBADYZM, SKŁADAK, METALICZNOŚĆ, SCENKA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, WEREŻKA, KROPELKA, FRANCZYZA, NULLIPARA, KIJEK, PAWILONIK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ZBOWID, DOSTAWCA, DYPTYCH, SOLIDARNOŚĆ, WAPORYZACJA, SYGNAŁ, SKŁAD, SIECIÓWKA, MONOPOL, KRYSTALOMANCJA, SUBEMITENT, MENTALNOŚĆ, KANONIK, KONSYGNATARIUSZ, OLEFINA, KATAPULTA, PÓŁKULA, MASWERK, ŚCIĘCIE, WOTUM ZAUFANIA, SZKLANKA, TŁO, KLIMAT UMIARKOWANY, PRZECIWIEŃSTWO, ADWOKAT DIABŁA, OTĘPIENIE, CHOROBA EULENBURGA, STRĄGA, KARTUSZ HERBOWY, BESZBARMAK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NASADKA, TUSZ, NIEDOKRWIENIE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, REZERWA WALUTOWA, PIWO, DUET, DYSTANS, SZUFLA, PEDAŁÓWKA, ZAJĄCZEK, MRÓWKA FARAONA, PARYTET, KOMA, BYTOWNIT, HRABINI, OGÓREK, WŚCIEKŁY PIES, KOLEŻKA, ŻUPA, RÓJKA, GRODZISZCZANKA, SYPIALKA, FILIGRAN, FUGA, REPRESOR, REAKCJA SPRAWCZA, ZIELONE PŁUCA, KARRUKA, EGRETA, NIEWYPAŁ, LODY, TRYB BEZPRZETARGOWY, WSZECHSIŁA, TEATR, LOT NURKOWY, GOLF, KORDON SANITARNY, CIAŁO, KRWIODAWSTWO, TURECKI, SPEKTAKL, PÓŁRUCH, ANONEK, BADANY, SKŁADNIK POKARMOWY, SWĘDZENIE, SAJGONKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, NOŻYK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, TAMBURMAJOR, OBJAW ZASŁONOWY, ZEBROID, ALLEGRETTO, ODKOS, AKCJONARIUSZ, KARTA, STRATEGIA, WIDŁONÓG, BIS, BAJKA, KALIBER, PATRONKA, AGATA, MIĘTÓWKA, OSTENTACJA, ROM, CZWÓRKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, CZARODZIEJKA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, FRONTALE, WIERCIPIĘTKA, SWORZEŃ, WRAK, PŁUCZKA, SKARB, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, CIEŃ, METR, RYTUAŁ, BALERON, INTRATA, SOLIDARYZM, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PUDDING, BABCIA CIOTECZNA, KLASTER, TOPENANT, STRONA TYTUŁOWA, WĄTEK, NIESTOSOWNOŚĆ, PACHA, FRAZA NOMINALNA, RETENCJA, OLEJ, MAŁPA OGONIASTA, ŁAŃCUCH, ASOCJACJA, PLAN ZDJĘCIOWY, ENTEROKOK, PROMIEŃ, POMOC, TEORIA CIAŁ, STARTER, POCZEKALNIA, MARMURKOWANIE, UNIA, DYMISJA, GRECKI, JAMOCHŁON, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, FIGURACJA MELODYCZNA, RAJDER, ISKRA ELEKTRYCZNA, DEKLARACJA, KONSULTANT, ARTROZA, DRĄŻEK, BLASTOGENEZA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KERO, KRYNOLINA, RUCH EKUMENICZNY, JOSE, RASA, MURARKA OGRODOWA, TRYBUNAŁ, DWURURKA, PRZEDMIOT, HARISSA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MONOPOL NATURALNY, TROMPA, SZYK, TULEJA, AMBASADOR, BIAŁA KSIĘGA, WYCHÓD, DZIENNIKARZ, SYNINGIA OGRODOWA, DYWERSJA, MAJĄTEK, STAN CYWILNY, SZATA, OKŁADKA, KLEJÓWKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, FLOTA, KRÓLIK FLORYDZKI, JAWNOGRZESZNICA, IMPLEMENTACJA, PROSUMENT, GALAKTYKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, CHWYTNIK, CIĄGŁOŚĆ, PIEC PŁOMIENNY, KLOSZ, ROSZCZENIE REGRESOWE, ŻYŁKA, RAPT, KARMELEK, SOK, INSTALACJA GRZEWCZA, KOREKTOR, JEDNOPŁAT, LOTNISKO, DEMOBILIZACJA, SER ŻÓŁTY, CUKIER WANILIOWY, WCISTEK, SKÓRA, TYNKTURA, LICHWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ATMOSFERA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, OKRZEMKI, KONDYCJA FINANSOWA, BASKINKA, DERYWAT, WOJNA, RĘKAWICZNIK, LASONOGI, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, HALA, SZPRYCA, WSTĘŻNIAKI, PIANOGUMA, FOLKSDOJCZ, ŻARNIK, BOTY, ASFALT, ŚCIANA, KOLAUDACJA, WDZIĘK, KAPITALISTKA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, GAJA, HALO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ASESOR, BÓR, ZYSK, MIGRACJA, KAMIENIARZ, EWOLUCJA, GADZINA, SINIEC, AMFIPRION, MISKA, PRZYGOTOWANIE, RENOMA, TIURMA, WYKUSZ, STATEK, SKLEP, CZĄSTKA DZIWNA, ZRAZÓWKA, MUZYK, ZAGRANICZNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, ANNA, NIEBO, PARALAKSA, DOJRZAŁOŚĆ, AZOLLA PAPROTKOWA, ZENDRA, ZERÓWKA, POMPA INFUZYJNA, BARWY NARODOWE, TINGEL, EMIL, MANTY, PALETA, POMURNIK, KACZKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, GLIF, PAROWANIEC, GRZEBIEŃ, AFERKA, LASERUNEK, BAGAŻOWY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, BALONET, TRUBADUR, AZALIA, ?BŁONA NACZYNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALERIA ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALERIA
ozdobne architektoniczne przejście pomiędzy budynkami lub częściami budynku (na 7 lit.).

Oprócz OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OZDOBNE ARCHITEKTONICZNE PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI LUB CZĘŚCIAMI BUDYNKU. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x