BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAMSEL to:

BRAMŻAGIEL; prostokątny lub trapezowy żagiel podnoszony na bramrei (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.245

KOSZYKÓWKA ULICZNA, BOCZNICA, LUNETA, ANALIZA FUNKCJONALNA, PRZYDAWKA, MADRAS, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, RODZICIELSKOŚĆ, PREFIKS, BOCZNIK, KUTER, STACJA, GWIAZDKA, FALA WODNA, DWUZŁOTÓWKA, SZPETOTA, SYLFON, CHODZĄCY TRUP, BACIK, SEKULARYZACJA, REKONWERSJA, BARETKA, KLISZA, ALIANT ZACHODNI, PROMIEŃ, SZWEDZKI, MUFA, KURATORSTWO, DYSKRETKA, STARZENIE MORALNE, MILANEZ, KAPUŚCIANY ŁEB, WIERZĄCY, BATALIA, MORENA KOŃCOWA, POCHMIEL, TURECKOŚĆ, ŁOBUZIAK, ORGANIZACJA, KANALIZACJA KABLOWA, GUZ, DEKALKOMANIA, KOTLARNIA, ANTYBIOZA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KARA, MATERIAŁ, STYPENDIUM, INFORMACJA GENETYCZNA, JEHOLOPTER, KASZA, WEZWANIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TEATR, OBLICÓWKA, NALEŚNIK WIOSENNY, JĘZOR LODOWCOWY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PRZEGRYZEK, PUNKT KATECHETYCZNY, REPERTUAR, PRAWO ZATRZYMANIA, SIEROTA SPOŁECZNA, TECHNOKRATA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KAMIEŃ WĘGIELNY, BUKWICA, REGENERATOR, DIPLOPIA, PIŁA, KET, RÓWNINA SANDROWA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ZNAK, LALKARSTWO, KONTUR, NIEGOTOWOŚĆ, TEKA, PAKLON, TYP DZIKI, PASEK, TŁO, ZBRODNIA, CYRK, EPIDEMIOLOG, GRAB, KANTONISTA, JAZ, DRĄŻEK, ODBITKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, POR, POMPA POŻARNICZA, SMAK, BAJADERKA, SURDYNKA, MNICH, WIEŃCE, RETENCJA, OCIEKACZ, FUGA, MIŚ, FAZA, CIĄGNIK, STRZAŁA, KRATKA KSIĘCIA WALII, PLEBEJUSZ, PLIK GRAFICZNY, BUTWA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ENTEROTOKSYNA, SIOSTRZYCZKA, BALERON, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, LOT, MAKROKIERUNEK, DOKUMENT LOKACYJNY, WŁÓCZĘGA, SPULCHNIACZ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PERYKARP, TORNADO, ASTRAGAL, ANKA, LIST OTWARTY, MEMORANDUM, SPINAKER, SOS, ZAPINKA, TRAP, NAROŻNIK, CIS, WITEKS CZCZONY, LICHWA, OBSERWATORKA, OSTRUŻYNY, ŻYDOSTWO, MODERATOR, DUCH, OKRĘT FLAGOWY, ZMORA, KILOMETR NA GODZINĘ, CEWKA INDUKCYJNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, STAN, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SURFINGOWIEC, KOSZYK, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, UDERZENIE, NOMOKANON, ŁAPKA, PEAN, MUR OPOROWY, SOS TATARSKI, STAL, PARTYCYPACJA, RYNKA, EMIGRACJA, PŁETWA STEROWA, MIKROMIERZ, PACHOŁ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, EKSTREMOFIL, DOKTOREK, NANERCZ, KONDYCJA FINANSOWA, POCISK ODŁAMKOWY, FARMAKOTERAPIA, KLIPER, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, OSTOJA, LIGATURKA, BUTERSZNIT, EPOKA, MIGRACJA, ŁOBODA, PIEC INDUKCYJNY, FUSY, ZAŁOM, ODPADY STAŁE, REFEKTARZ, PROPORZEC, NIEWIERNOŚĆ, WPŁATA, TAMBUR, ZAMEK, KRAWĘDŹ, PODPORA, KOMORA WULKANICZNA, MANEWR PRINGLE’A, ZAPIS, DOMINANTA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, HALE, TRASA ŚREDNICOWA, ROWER, LEJTNANT, TWÓR, GOŚCIU, ZATROSKANIE, SĘK, RETENCJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SOSNA GÓRSKA, LATARNIA, WANIENKA, CIASTO, JAJECZNICA, ŚWIETLIK, LISTA, ZASTRZALIN, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DACH ŁAMANY, RASTER, ARSENIAN(III), GÓRNICA, STAN, STOS, BUZIA, LINON, ECCHI, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, GÓRY PIERŚCIENIOWE, UMOWA, SKÓRNIK, IMPLIKACJA LOGICZNA, BERET, GODET, ARGUMENT, OBAWA, KANAŁ LATERALNY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, TOPENANTA, TELETECHNIKA, PRZEKĄSKA, WYDAWNICTWO, FAŁSZERZ, PRZEKAŹNIK, TRAWERS, MASKARON, KOSZT POŚREDNI, OSTROKÓŁ, PŁOMIEŃ, TEORIA INFORMACJI, NERW, MARGARYNA, PREZYDENCJA, SPOILER, ŁATA, MAKRO, JAMA, RANA POSTRZAŁOWA, CIUPAGA, KOMPLIKACJA, PAPRYKARZ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, BRĄZOWNIK, PRZEWIJAK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ZBIÓRKA, ABSYDA, BATERIA, GARDENIA, SŁOMA TARGANA, KREDYT HANDLOWY, PIEROGI, ANGLOFOBIA, BASILEUS, FROTKA, PACHOLĘ, SERENADA, KOŻUSZYSKO, LINIA ŚREDNICOWA, PIENIĄDZ LOKALNY, FARBA DRUKARSKA, SZYSZKA, KRÓWSKO, KAUCZUK BUTYLOWY, ZAWIESIE, KARABINIER, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, JAWNOGRZESZNICA, SZCZAW, ODSTRZAŁ, OBSZAR WODNY, CEROFERARIUSZ, ZACHŁYŚNIĘCIE, CEGŁA DZIURAWKA, KARAFKA, POETA LAUREATUS, KROSNO, KWAS, KOSMOGONIA, EDYKUŁA, SKAJLAJT, OSTATNI SAKRAMENT, VIRGA, ?PRZEDZIAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAMSEL BRAMŻAGIEL; prostokątny lub trapezowy żagiel podnoszony na bramrei (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAMSEL
BRAMŻAGIEL; prostokątny lub trapezowy żagiel podnoszony na bramrei (na 7 lit.).

Oprócz BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - BRAMŻAGIEL; PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL PODNOSZONY NA BRAMREI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast