RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRUPOL to:

rodzaj analizatora jonów, element konstrukcji wielu spektrometrów mas; działa jako filtr masy - w jednym momencie przepuszcza tylko jony o określonym stosunku masy do ładunku elektrycznego (m/z) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.911

ZBROJA, PANEKLA, SZOPEN, FIRMA WYDMUSZKA, TUŁÓW, ZIEMIA ŚWIĘTA, WIR POWIETRZNY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, SPLASH, CENZUS MAJĄTKOWY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, METR, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, SAŁATKA CEZAR, SAMOPAŁ, TAMPON, LAMPA KSENONOWA, MÓWNICA, LANAZAUR, ROZSNUWACZ, KARABINEK AK, GUMA, VINAIGRETTE, ZDECYDOWANIE, CIŚNIENIE, BUCHTA, SZCZĘKA, METATEKST, STRYJ, ROZŁUPKA, SKÓRKA, ZUPA, PIEC WANNOWY, ZASZŁOŚĆ, POMURNIK, KATALOG PRZEDMIOTOWY, MOLESTACJA, LICZBA HITTORFA, MONOGAMIA, TRANZYSTOR, VALIDOL, SUCHY DOK, MIESIĘCZNICA, NOMINALIZM, KAROTEN, MAJOWY KIEROWCA, KOMPENSACJA, BEZPARDONOWOŚĆ, JONATAN, DIADEMODON, KORONA CIERNIOWA, RÓWNOLICZNOŚĆ, ZGRZEBŁO, CHOMIK AZERSKI, ZŁOTOROST, TRAGIZM, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, ROŚLINNOŚĆ, SYGNIFIKATOR, ELEKTROLUMINESCENCJA, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, DŻUNGLA, BALDACH ZŁOŻONY, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, NARAMIENNIK, SKÓRZAK, SALCESON, BERA, LICENCJA OTWARTA, JUFERS, TERBINAFINA, RUSKIE, LATELIONAL, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PRZEGRODA NOSOWA, SKUBANIEC, LEKARZ RODZINNY, PUSTAK, WOK, KROWA, SERCÓWKA, ADAZAUR, SIATKA, AURORACERATOPS, MEPAKRYNA, GAZA, PODUSZKA, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, WZIERNIK, DAEWOO, KRYSZTAŁEK, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, BANDOLET, BAT, EUTEKTYK, RELACJA, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, SKRZYNIA, SYNINGIA OKAZAŁA, KSOBNOŚĆ, SARONG, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WYRAZ SKRAJNY, GŁODÓWKA, TRZPIEŃ, KANEFORA, KRYPTOZAUR, ORONTIUM, PODKŁAD KOLEJOWY, PAPIER, SZTAJER, MORRIS, ŻYWIEC, CHLAJNA, BLISTR, EGZOTYK, RESOR PIÓROWY, ZWÓJKOWATE, BARYCENTRUM, AFROWENATOR, FALKA DAUBECHIES, FOKA, DRIP, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOMPONENT, DREWNO LETNIE, MŁODZIEŻÓWKA, PRINSEPIA, HONGSZANOZAUR, PRZYSZWA, SINOWENATOR, PODGRUPA NORMALNA, HEJSZANZAUR, SERNIK, DROŻDŻE, EKSPERTKA, POMURNIK, OSADA, AZOTYN IZOAMYLU, PÓŁFRAK, DECORUM, CZERNIEC, RÓŻOWA LANDRYNKA, BAGDE, CZAS, PALCÓWKA, RACZEK, SŁUPISKO, PASIERB, RÓŻOWE OKULARY, KIERUNEK, BRAZILOZAUR, FRAGMENTACJA PLECHY, SPUST, PODWYDZIAŁ, ŁYSAK, INTERNACJONAŁ, KOŁO, REPETYTYWNOŚĆ, ZASTAWKA, RAMA, TRZONOWIEC, OKRĘT-BAZA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, LAMA, PODUSZKA BERLIŃSKA, TĘCZANKA NIEBIESKA, NUTRIA, PŁOMYK, ULTRAMIKROSKOP, TRÓJNÓG, CEROPLASTYKA, OŚWIADCZENIE WOLI, NIENOWOCZESNOŚĆ, CHORÓBKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, BATTLEDRESS, KUMULACJA, BLASZKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, CHIŃSKI, TELEDETEKCJA, MACA, BANKSTER, CAYACO, RAZBORA, CZEDAR, KARDAMON, LUSTRO FENICKIE, KWAS LIZERGOWY, KARANKSY, KRYZYS GOSPODARCZY, MONITOR ODSŁUCHOWY, SAWANNA, BRINDISI, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, KOŁCHOZ, ABSORPCJA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, PIES PRZECIWPANCERNY, SZYKSYNGIA, NIESZPUŁKA, BOOGIE-WOOGIE, OSMOLSKINA, RÓŻA, JABŁONIE, KOLOKWIALIZM, CLELANDINA, POPOZAUR, PLACEK ZBÓJNICKI, WYDAWNICTWO ZWARTE, KRYSTALOCHEMIA, BEETHOVEN, MAMBA, WŁOŚNICA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, AMPELOZAUR, ŚWIATŁO, ŻEGLUGA, DIRHAM, ODCINEK, LEIOPELMA, SOŚNICOWATE, DACH NAMIOTOWY, NAROST, KSYLOL, SALCHOW, PERLMAN, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, LOSILLAZAUR, SOLIPSYZM, GWASZ, ZATOR, RODZAJ NIJAKI, TYP, ALBUMINIAN TANINY, UCHWYT ŚLIZGOWY, KOMPENSATOR CIEPLNY, OBERTAS, PARA MINIMALNA, IGLICÓWKA, MODEL AKTANCJELOWY, PROGRAM, TYTANOZAUR, SZABER, AGREGACJA, POLKA MAZURKA, PAWĘŻ, OBIEKT, WĘGIEL ENERGETYCZNY, PONCYRIA, EUSTENOPTERON, FILIERA, KOTWICA RYBACKA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, JAŚMIN, USTĘP, KLEJONKA, KLAWISZ, LINISKO, DZIAŁKO PELOT, HARMONIA WOKALICZNA, KOMORNIK, ZIELE ANGIELSKIE, DZIEWANNA, DAPSON, GALECHIRUS, MIARODAJNOŚĆ, IDARED, PSZENICA, AMPLA, POWIEŚĆ FANTASY, UTARG CAŁKOWITY, KISZKA, ZUPKA CHIŃSKA, PIŻAMA, KOLEMANIT, TRZUSŁO, PRZYZWOITKA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, RĄBEK, LYGODIUM PALMIASTE, SUMAK, DIABLOTKA, PIECZYWO CHRUPKIE, PUNKT ODNIESIENIA, PIÓRO, MIRAŻ, ANTENA YAGI, ZAUROPLIT, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KRYZA, PUSTAK STROPOWY, RZEKOTKA, SZLUFKA, CYTRUS, POWÓJ, ?ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRUPOL rodzaj analizatora jonów, element konstrukcji wielu spektrometrów mas; działa jako filtr masy - w jednym momencie przepuszcza tylko jony o określonym stosunku masy do ładunku elektrycznego (m/z) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRUPOL
rodzaj analizatora jonów, element konstrukcji wielu spektrometrów mas; działa jako filtr masy - w jednym momencie przepuszcza tylko jony o określonym stosunku masy do ładunku elektrycznego (m/z) (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ ANALIZATORA JONÓW, ELEMENT KONSTRUKCJI WIELU SPEKTROMETRÓW MAS; DZIAŁA JAKO FILTR MASY - W JEDNYM MOMENCIE PRZEPUSZCZA TYLKO JONY O OKREŚLONYM STOSUNKU MASY DO ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO (M/Z). Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x