ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZBOŻE to:

ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZBOŻE

ZBOŻE to:

każda z roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), których owoce cechują się wysoką zawartością skrobi i są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.574

WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ASTER NIEPOZORNY, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, KAKAO, FERRARI, KROKIET, JAGODNICA DĘBIANKA, BILARD FRANCUSKI, POMRÓW, ROŚLINIOWIEC, REIFIKACJA, ŚMIERDZIEL, OKAZJONALNOŚĆ, GIBON LAR, PÓŁPĘTLA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, SYNDROM WILKOŁAKA, ZWIESINIEC HACZYKOWATY, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, BRZANKA LATAJĄCA, BIEDACZKA, STANOWOŚĆ, ROŚLINA PSZCZELARSKA, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, HESPEROZAUR, ŻAGIEW RZĘDOWA, DZIKA RÓŻA, AMFIPRION POMIDOROWY, TEPA, PAMIĄTKOWOŚĆ, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, DROBNIACZEK TRÓJRZĘDOWY, WZNIOS, LICZBA, GĘŚ MAŁA, C, WIDŁOGOŃCZYK DUŻY, CIAŁO SKOŃCZONE, ŚWIĘCONKA, KONTRAST, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, PRZYBORY, SAKI, DRZEWO CHLEBOWE, CZERWONAK ANDYJSKI, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, ŻURFIKS, MURENA BIAŁOLICA, POŚWIERKA PŁOWA, KADŹ, BOROWIEC WIELKI, KRÓLIK FLORYDZKI, PODŁOTA, ŁAŹNIA PAROWA, WĄŻ BŁOTNY, TRÓJLIST WYPROSTOWANY, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ERYTROCYT, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, KERIWULA, MIESZANKA, RUSZT, POSIEW, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ARCHEOLOGIA, LIS, ŻABA, WIELKOSZCZUR, SALWINIA KUKUŁKOWATA, WOŁEK KUKURYDZOWY, GUZMANIA SZKARŁATNA, MIODOJADEK OLIWKOWY, ZŁOTOUCH ŻÓŁTAWY, NEUROPROTEKCJA, OGNIWO KOROZYJNE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, FLAMING MAŁY, MEWA SREBRZYSTA, TAJEMNICA, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, CZERNILEC, SKAŁA LUŹNA, RAGLAN, WIGNA, CZYR, RYCYK, DROBNIACZEK BEZZĄB, RDZA ZBOŻOWA, MANELE, SSAK KOPYTNY, RZESZOWIAK, POMOCNOŚĆ, STRZECHEWKA DARNIOWA, ŻABA WÓŁ, ALTER EGO, CIS POŚREDNI, PLEWA, POŁOŻENIE, CYRANECZKA RDZAWA, DELFIN MAŁY, MODRASZEK ARION, CZERWONKA, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, KNAJPIARZ, HELMINTOLOGIA, FILM SCIENCE-FICTION, WĘŻOGŁÓWKA AUSTRALIJSKA, NISZCZUKA PLAMISTA, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, ORFIKA, PŁOŻYMERZYK, GRZYB STROJNY, SARDELA PERUWIAŃSKA, KONCEPCJA MONETARNA, BRĄZOGŁÓWKA PRĄŻKOWANA, GEREZA KRÓLEWSKA, KILOF OGRODNICZY, KALIPSO, PIERWSZOŚĆ, NISZCZUKA DŁUGONOSA, HIDŻAB, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, ROŻEK ANGIELSKI, CHRUPKOŚĆ, ZWIERZĘ, KONFITURY, KOLANKO, NIEDOROZWÓJ, NEGATYWIZM, MĄKA ORKISZOWA, LAKOLIT, SUM, STROICZKOWE, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, MODRASZEK BAGNICZEK, SŁONECZNICA, KAPANINA, GŁOWACZ, PATRIARCHALIZM, REFLEKSOLOGIA, FAŁDÓWKA GLINAWICA, SELER WĘZŁOKWIATOWY, ANEROID, MAKARON, BĄCZNIK, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KURZYSKO, ALDEHYD SALICYLOWY, SPÓDNICZKA, GYYZ, TRANSFER, PARMA, BEZSTYLOWOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, ARGYROZAUR, ANONIM, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PŁASKODZIOBEK MAŁY, POWRÓT, PALECZNIK, NAMULNIK WIELKOGŁOWY, EFEDRA, BÓB, METAJĘZYKOWOŚĆ, DZIESIĄTKA, BERBERYS ZWYCZAJNY, NADWYŻKA HANDLOWA, SZYBLAK, ANGIELSKI, ROŚLINA STRĄCZKOWA, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, MIĘSO, RELIGIA MOJŻESZOWA, LINUKS, SADZENIAK, ALOZA TĘCZOWA, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, SKORPION CESARSKI, LEW MORSKI, BECZKA BEZ DNA, NIEOBROTNOŚĆ, STAROGERMAŃSKI, MAŃSKI, PRZEMĄDRZALEC, OWSICA PSTRA, FLEBODIUM, NEFELIN, MURENA OLBRZYMIA, PRZECHODNIOŚĆ, AMARYLEK, SZAFRAN SIEBERA, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, STAROŚĆ, NIEPOKALANEK, OWADOŻERNE, PŁASKOŚĆ, HURTNICA WSTYDLIWA, ŁADA, PASKOWIK ŻÓŁTAWY, ZBOŻÓWKA, PASTERNAK, ŚWITEZIANKA, POWAB, TOINA, GORYL NIZINNY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, KOLKA, STERNICZKA PERUWIAŃSKA, ŻABA JEZIORKOWA, SARONG, POTTOK, MODRASZKA, KUC FELL, FORMA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, CHUDOPACHOŁEK, BRAMKARZ, ZBITOŚĆ, AUSTRIACKI, PARAZYTOFIT, GOLIZNA, GRUBODZIÓB, KRZAKÓWKA WĄSATA, TURÓWKA SZORSTKA, BRZUSIEC, PUDU SZATANEK, WIECHLINA NISKA, GEOFIT KORZENIOWY, BILBIL OKULAROWY, JON KARBONIOWY, REKIN CHOCHLIK, ABOLICJONISTA, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, KUŁAN TURKMEŃSKI, PROTEST SONG, DZWONECZNIK, STRZEL KANONIER, PASZCZUR, BALET, BYLICA NADMORSKA, TYSIĄCZNIK, ŁADOWNICZY, ZAWISAKOWATE, CHABER, KWAS KARBOLOWY, JASNOŚĆ, POPRZEWRACANIE, MAGELANKA ANDYJSKA, BABIA DUPA, LUK ŁADUNKOWY, GARUS, MONKONOZAUR, ŚWIERK ALCOCKA, ŁYSA PAŁA, MASZYNOWNIA, SKRZYNKA LĘGOWA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, BAGNIAK ZDROJOWY, SINDH, DEBILNOŚĆ, POŻAR, NERWOWOŚĆ, ASTER, JASTRZĘBI NOS, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, DOBRO RZADKIE, LEMUR WARI, CHORĄŻA, OKREŚLENIE, PIORUNOCHRON, PIELĘGNIARKA, MĄCZLIK, MIODÓWKA CZARNOGŁOWA, ŚWIERK SARGENTA, PŁONNIK WŁAŚCIWY, DYKIT, PACHYPLEUROZAUR, OCEANNIKI, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, CZEMPION, SZERSZEŃ, POLĘDWICA SOPOCKA, LORYSA KRASNOGŁOWA, MINOG MORSKI, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, KOT, ASTER LANCETOWATY, PROPORCZYKOWIEC ŻÓŁTY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, SUSEŁ, DROGI ODDECHOWE, JĘZYK PERMSKI, CZOSNEK NADOBNY, NEAPOLITAŃSKI, ?IBIS CZCZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZBOŻE ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZBOŻE
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.).

Oprócz ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x