Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZBOŻE to:

ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZBOŻE

ZBOŻE to:

każda z roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), których owoce cechują się wysoką zawartością skrobi i są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.609

PRAGNIA, ŚCIÓŁKARZ STROJNY, DZIEŁO SZTUKI, LEK NASENNY, AEROFON, POMPA ŁYDKOWA, POSZKODOWANY, STRZECHWOWIEC HARTMANNA, PAPRYKARZ, DZWONEK, ALIGATOROWIEC ZŁOCISTY, KUSACZ KROPKOWANY, TRĘTWIANOWATE, ZOOGEOGRAFIA, TWIERDZENIE MAYA, PATRONKA, PANDRAK, KONTRDEMONSTRACJA, MARZANOWATE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, SALCEFIA, SEMITKA, MANELE, OBRAZEK, SADZIEC KONOPIASTY, GIBON, JODŁA KAUKASKA, TRAGANEK DŁUGOKWIATOWY, RAZBORA, GŁÓG OSTROGOWY, PRZESYP, KWIATEK, WERYFIKACJA, GŁOWIENKA, STACJA OBSŁUGIWANA, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, IBIS CZUBATY, KĄTNIK LEŚNY, BEZSIŁA, NIEOPANOWANIE, KWAS OLEINOWY, CHOINA ZACHODNIA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ROPUCHA ZIELONA, KULT ŚWIĄTYNNY, JĘZYK INDOARYJSKI, LENIWIEC, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, SARNIAK, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, BAŃKA, PRAWO GŁOSOWE, DOROSŁOŚĆ, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, PROCES NIEODWRACALNY, STOKŁOSA PROSTA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, LANGUSTA EUROPEJSKA, BIELAK, CIĘŻKOŚĆ, BOLOŃCZYK, INSPEKT, CZERWOŃCZYK DUKACIK, NIECIĄGŁOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, RAJSKIE ZIARNO, ZBIORKOM, PRZEDBŁYSK, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, PRZEZIERNIK, CYPRYSOWCE, DRZEWIAŃSKI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, AUTOBUS CZŁONOWY, JAGODNICA DĘBIANKA, KANIUKI, MURENOZAUR, OSTROŚĆ, MOŻDŻEŃ, ZANOKCICA GNIAZDOWA, ŚWISTAK Z VANCOUVER, BOCJA WSPANIAŁA, MIASTOWOŚĆ, KAPITALZAUR, TELESKOP ZWIERCIADLANY, ŁODZIK, FITOGEOGRAFIA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, GŁUPTAK AUSTRALIJSKI, EFEDRA, PATAT, ELODEID, CZASOWNIK, PĘK, SONDAŻ, BŁYSKOTEK KRATEROWY, SINIAK, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, DELEGACYJKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŚNIEŻNIK, GAMBIR, MOLOS TYPU GÓRSKIEGO, GLON, BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA, HALIBUT ATLANTYCKI, PETREL ANTARKTYCZNY, STERNICZKA MASKOWA, ASTENKA GĘSIÓWKA, SÓJKOWIEC, JOGURTERIA, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, RÓWNOWAGA LINDAHLA, NIEROZWIDNIA, EKSCYTARZ, BURUNDUK, PASZA, BONANZA, AZALIA, HARMONIKA SZKLANA, PAPUGA MASKAREŃSKA, KIELICH, KOMÓRECZKA, BURZAN, OGROTEK, GRUPA FOKUSOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, ZEBRA STEPOWA, WRÓBEL NILOWY, ORNITOZUCH, PIŻMOWIEC, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, BARWINKA CZARNOCZELNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WELWET, KOŁO, BIELINEK BYTOMKOWIEC, CZAPLA CZCZONA, FAŁSZYWA KURZAJKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, CALYPSO, TETANUR, PORTRECISTKA, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, DZIERZYK, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, BARCZATKA NAPÓJKA, MORDWIN, LIGAWKA, WANNA, NKWEBAZAUR, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, AMORFOFALUS, PRZEDROŚLE, APPEL, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, WIRUS GRYPY TYPU A, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, GEOTECHNIKA, KOMPARYCJA, ADAZAUR, SZCZEKUSZKA MALUTKA, DYPTYCH, KAPITAŁ RZECZOWY, AUSTRIADAKTYL, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ŻÓŁW PROMIENISTY, WYMYK SZARAWY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BILBIL BIAŁOBREWY, GŁOWNIA GUZOWATA, KONCERNIAK, STALUGWA, CENZUS WYBORCZY, SZELINIAK, MIODOWIEC ZIELONY, EUDIMORFODON, BIAŁOUSZKA, WIMPERGA, BIELMO, SKUA, GANGLIOZYDOZA GM2, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, DRZEWO OLIWNE, OGONÓWKA DUŻA, AKORDEON, FLASH, BELA, REAKCJA BIURETOWA, DESIGN, HEBRAJSZCZYZNA, ŻWAWIK CZERWIENIAK, GRZYB, MYSZOSKOK WIELKI, AGROWŁÓKNINA, BEJSA, WSTĘŻNICE, TYTOŃ, CZĘŚĆ WSPÓLNA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MAGISTRALA, CZYSTY ROZUM, ŻYZNOŚĆ GLEBY, ŁAŃCUCH, INTEGRACJA AUTOMATYKI, MAŁPA WEŁNISTA, SŁONOROŚL, KOSMATEK, NURY, BŁYSZCZ ANTYMONU, EMISJA PIENIĄDZA, PODGORZAŁKA, ŁUSZCZARNIA, CIS JAPOŃSKI, NUROGĘŚ, CYNKOTYPIA, OSNUWEK OKAZAŁY, EGZAMIN, KARDIOKRINUM, BEZROBOCIE AGRARNE, CYPRYS PATAGOŃSKI, WĄŻ INDYGO, DERYWATYWA, WINNA PALMA, POŚWIERKA PŁOWA, INFORMACJA, STERLET, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, POLITYKA PODATKOWA, PUSTY DŹWIĘK, GLAUKOCYSTOFIT, GICZ, KRĘPACZEK BIAŁOGARDŁY, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, BAKTROZAUR, GÓRNICZKA, ZŁOTOKAP, GRAF DOSKONAŁY, FASOLKA SZPARAGOWA, WZDĘTEK LAPOŃSKI, KAMERDYNER, BÓBR GÓRSKI, GLIKOL, ARASARI, GAZELA GRANTA, CHABASYT, ANTAGONISTA, CZOŁO, CYKL PŁCIOWY, OKOLNICA, TEFF, EDIAKAR, BOROWIEC, PRESTOZUCH, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, ZAGÓRZANIN, RÓŻDŻYCA, BURSZTYNKA, PIELĘGNICA, MAPA POZNAWCZA, ŁAPCZYWIEC, OBIEG PIENIĄDZA, ŁOBUZ, IBIS CZARNOPIÓRY, KUSACZ DARWINA, MOCZARA WŁOSKOWATA, DINHEIROZAUR, ZERNIKE, DESKA, PLAŻÓWKA, BRAMA, ŻYWOTNIK POŚREDNI, NIEPRAWOŚĆ, BASZKIRSKI, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PRACOWNIK, MYSZOŁÓW, GWAJAKOWIEC, MAŚLAK, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ŻMUDZKI, KOWALIK CZARNOGŁOWY, DEMOLUDY, WĄŻ BŁOTNY, JODŁA POSPOLITA, GRECKI, WIERZBOWNICA RÓZGOWATA, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, JĘZYK KENTUM, CEDR HIMALAJSKI, INSTRUMENTOLOGIA, AGATIS DAMARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIARNO (OWOCE) GRUPY ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRE ZAWIERA DUŻE ILOŚCI SKROBI I JEST WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zboże, ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZBOŻE
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x