BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEŁNIANKA to:

bylina torfowiskowa z rodziny turzycowatych, w czasie owocowania okwiat przekształca się w biały puch (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEŁNIANKA

WEŁNIANKA to:

Eriophorum - rodzaj roślin należący do rodziny ciborowatych należy tu około 25 gatunków występujących głównie w strefie klimatu chłodnego i arktycznego północnej oraz na terenach górskich półkuli północnej (na 9 lit.)WEŁNIANKA to:

inna nazwa grzyba trującego, mleczaja wełnianki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.079

JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, STACJA TRANSFORMATOROWA, PETREL TAHITAŃSKI, MIEDNICZKA NERKOWA, PRZEWÓD, DRĘTWA PSTRA, OBORNIK, DZIKI RYDZ, JĘZYK INDONEZYJSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, NERWIAK ZARODKOWY, SZYSZKA, KAMPYLOGNATOID, DOWÓD POŚREDNI, MIODOJAD CIEMNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KUMAK, AUSTRALIJKI KROKODYL SŁODKOWODNY, WOJNICA, NURNICZEK KRASNODZIOBY, OSTRONÓG, KOALICYJKA, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, SZARPANINA, KOBRA, WIETRZENIE MECHANICZNE, SOS MALTAŃSKI, PASYWISTA, JANOWIEC, EDOMETR, DZIWOOK CZARNY, MANICURZYSTKA, HERKULES, WALLAROO CZARNY, ZWÓJ RDZENIOWY, ADENOWIRUS, POKÓJ LEKCYJNY, DUJKER MODRY, SZKOŁA, HARD CORE, JODŁA JAPOŃSKA, JAŁOWNIK, TRANSFUZJOLOGIA, OKAPI, ROK PODATKOWY, TRÓJLIST ZGIĘTOPĘDOWY, GASTRONOM, STRZECHWA DARNIOWA, REGIONALISTA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, NAPINACZ, CELULOZOWNIA, PERKOZ SĘDZIWY, JAŁOWIEC SAWINA, KRUCZYNA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, STAROŻYTNIK, KOSTRZEWA GÓRSKA, BARTNIK, NARAMIENNICA, EKRANOPLAN, PAŁKA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, CHORAŁ PROTESTANCKI, CEBER, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, JAŚMIN, MALAJSKI, GRUPA ACETYLOWA, PODKASAŁKA ZŁOCISTA, MĄTWA, GŁOWA RODZINY, OBRONA FRANCUSKA, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, SKAŁA GŁĘBINOWA, LUSTRO, ZDARZENIE, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, TANIUS, TUNEL, SZKOŁA PODSTAWOWA, PĘDZARNIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, CHOMIK KAUKASKI, PISTOLET, BOBROSZCZURY, GRZECZNOŚĆ, BRZOSTOWNICA, DRZWI PRZESUWNE, PIESZCZAK PLAMISTY, ALPINARIUM, GATUNEK ZBIOROWY, ZWOJEK SKRĘCONY, FILOLOGIA KLASYCZNA, DESZCZOCHRON, BŁONA MIĘŚNIOWA, KOSZATNICZKA BRIDGESA, WODNICZKA, KIJEK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ANKIETOWANA, WIECHLINA SUDECKA, KLEMATIS, SKLEPIENIE SIECIOWE, KRÓLIK, BASEN, CHWOSTKA WSPANIAŁA, TRYCZNIK, HURTOWNIA, OPOCZNIK, KARCZOWISKO, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DAGLEZJA SINA, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, AKSOLOTL, SOCZEWKA, FUTURE PROGRESSIVE, HYDROAKUSTYKA, TRZMIEL PARKOWY, OŚWIETLACZ, LEKARZ DOMOWY, PŁACHETKA, MIEDNICA, RAZBORA WIELKOPLAMA, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, ŻURAWIE KORONIASTE, ESTRADA, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, NIRWANA REZONANSOWA, ŚLEDZIOPODOBNE, STYL IZABELIŃSKI, GEOLOGIA STRUKTURALNA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, HALLING, GRABARZ, ELGINIA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PIERÓG KARELSKI, KRYPTOKLID, ŁOŻE BOLEŚCI, PIJAWKA, EPIC TRANCE, BŁOTNICA SITOWA, ANUCZIN, MEDYCYNA KOSMICZNA, ANATOMIA KLINICZNA, HIOFORBA, PEDOFILSTWO, RZADKOŚĆ, HALIBUT CZARNY, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, BOCZNOTRZONOWIEC, GRZYBIEŃ, KONWERGENCJA, KAFLARZ, KRYSZTAŁ, DROMEOZAUROID, KANAŁ BURZOWY, MOTYLEK, MIKROPACHYCEFALOZAUR, KARTOWNIK, ANTROPOLOG KULTURY, RYWALIZACJA, OSTNICA STOKŁOSOWATA, TASZA, ŚRÓDKOŚCIE, NERECZNICA GÓRSKA, DRZEWICA DWUBARWNA, MORZYK KAMCZACKI, WZORZEC RUCHOWY, ANGIELKI, TURZYCA CIBOROWATA, NIEPOKORNOŚĆ, DETERMINIZM, WIELKI PIEC, WIDOWNIA, OSA DACHOWA, AGROPROMOCJA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SZALOTKA, CENTRALA RYBNA, ALTOCUMULUS, CZERNILEC, KOŃ TORYJSKI, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, JASKINNICA CESARSKA, KALEKA UMYSŁOWY, KOMITET, MARZANA BARWIERSKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, ŻARARAKA, POŚCIELÓWA, OMNIBUS, CHILLI, KĄT PEŁNY, OWCA NIEBIESKA, WINNICKI, NIEGOSPODARNOŚĆ, POMYŁKA, NAJEBANIE SIĘ, RZEŻUCHA WODNA, GAUSS, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, MAKAK ARUNACHALSKI, PODSTAWCZAK, GIĘTKOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, TWIST, SKOCZKOWATE, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, ANTYCYPACJA, OBRONA PIRCA, SPIRANT, PUCHACZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, EPISJER, WZDYMACZ GRUSZOWY, PIRACTWO, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, DŁUGOGŁOWIE, PARAROTACYZM, KAPANINA, OSPAŁOŚĆ, KRĘPOWNIK CZARNOGRZBIETY, GAWRON, BATERIA GALWANICZNA, KROKODYL FILIPIŃSKI, SZKŁO MĄCONE, ŻYCIAN, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, NARCYZ, DOJŚCIE, ULUBIENIEC MUZ, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, PROTOHISTORIA, PRZYSPOSABIAJĄCY, MACHNIĘCIE KOZŁA, TULIPAN KAUFMANNA, BARCZATKA NAPÓJKA, ŁEB NA KARKU, KALORMEN, BORDER, NE-NE, SŁOWIANIN, DYSFONIA, ANTENA DOOKÓLNA, SOSNA KOLCZASTA, SOLARIUM, CIASTO SKALNE, MARKACZKA AMERYKAŃSKA, KUSACZ KRÓTKODZIOBY, SNIFTER, WIELOBÓJ, KOSTIUM HISTORYCZNY, ASTER SERCOWATY, KARELSKI, PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, BRODAWKA, PODCIEP, DŻINGIEL, SANTOLINA ZIELONA, SZKOPSKI, WIETRZENIE INSOLACYJNE, KOSMATEK, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, FILOLOGIA NIEMIECKA, KOEL, KOMPARATYSTYKA, JASZCZURKA KRYMSKA, REPETYCYJNOŚĆ, JAŚMINOWIEC OMSZONY, NADSCENIE, TUBA, GRINDWAL, OKAZ, DRAPACZ, ROZPIĘTOŚĆ, PUCH, BOCZNIAK, ŹRÓDLISKOWIEC, ŻÓŁTACZEK INDYJSKI, MUNDŻAK CZARNY, DELFIN UZDECZKOWY, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, KONSERWARNIA, WYNURT, STYLIKOWCE, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, RADCA, PŁONNIK WŁOSISTY, DEPOZYCJA, BRODŹCZYK RUDOBREWY, WAMPIR, CHWASTÓWKA, ?GLONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEŁNIANKA bylina torfowiskowa z rodziny turzycowatych, w czasie owocowania okwiat przekształca się w biały puch (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEŁNIANKA
bylina torfowiskowa z rodziny turzycowatych, w czasie owocowania okwiat przekształca się w biały puch (na 9 lit.).

Oprócz BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BYLINA TORFOWISKOWA Z RODZINY TURZYCOWATYCH, W CZASIE OWOCOWANIA OKWIAT PRZEKSZTAŁCA SIĘ W BIAŁY PUCH. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x