GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)



KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)



KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)



KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)



KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)



KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)



KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)



KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)



KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)



KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.609

MADŻONG, WŚCIBSTWO, KILSON, LEJEK, HUBA, TEMPURA, STOPIEŃ, CHEMIA POWIERZCHNI, STARY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, SZORY, INSTALATOR, WARIAT, TWIERDZENIE MENELAOSA, KADŁUB, PIERWSZA POMOC, STEROLOTKA, PŁASZCZ, WALIDACJA KRZYŻOWA, BRUS, PARODOS, GŁOWICA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, PROSIACZEK, CZUBUTIZAUR, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, GWIAZDA ZARANNA, MUSZTARDA SAREPSKA, GASTRAFETES, ROBIGROSZ, AGENCJA, TŁUMACZKA, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, WSPOMOŻYCIELKA, KRĄG KULTUROWY, OKTAWKA, POLISA POSAGOWA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, CISOWCE, GONDWANATYTAN, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, POPIELNICZKA, WTRYSKIWACZ, OPOZYCJA, CHARAKTERYSTYKA, DUNGEON, ZWROT WEKTORA, ASTROGRAFIA, LUANCHUANRAPTOR, MARKUR, BONGOSY, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, COPYPASTA, MYŚLIWIEC, MAROKAŃSKI, VINAIGRETTE, CREDENCIAL, NOCEK ORZĘSIONY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, PALLASYT, TELEKONFERENCJA, DOBRO PUBLICZNE, MŁODA, LĄDZIEŃ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, SOPLENIEC, KOMPOTIERKA, UDO, GLADIUS, ZAGÓRZANIN, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, PONUR, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PROKSENOS, STOPIEŃ, ARCYPASTERZ, FLORYSTA, AKWEN, LEGENDA, KLAMELIZAUR, KURATORKA, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, KATOLIT, BIEGUN WEGETATYWNY, ATLASKOPKOZAUR, NEKTAR, ZAPASKA, KIELICH, OBSŁUGA, DWUPRZODOZĘBOWCE, REZERWA OBOWIĄZKOWA, WSKAŹNIK, TKANKA MIĘKKA, KOMPUT, MACZANKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, IBERYSTYKA, BURDON, KOLEKCJONERKA, DZIRYT, DOPOWIEDZENIE, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, CZŁON SYNTAKTYCZNY, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ŁOPIAN, POLITYKA MIESZKANIOWA, DRAMATYCZNOŚĆ, FOSA, DŻYN, NIGERZAUR, SZMER, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SZWABIA, PINCZER, AUTSAJDER, MĄTEWKA, IZOCHRONA, PŁETWAL, TAMBUR, ADWOKAT, PRZYGOTOWANIE, CIAŁO SZKLISTE, SYGNATURKA, KOSMOS, PTERANODON, NOWONABYWCA, LAMPAS, OBRZEŻE, RDZEŃ, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, SZKODNIK, BOMBA KOBALTOWA, TERRARYSTYKA, MIGAWKA, DZIAŁKA, SEKLER, KOKLUSZ, KUCZBAJA, ŻYWA TORPEDA, ZARZUELA, KĄT WIELOŚCIENNY, DĄBROWIANKA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, REKOLEKCJE, KUMA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, ŁĄCZNIK, SFERA AFEKTYWNA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, SYMBOLICZNOŚĆ, PAŁKA WODNA, BACZKI, GIĘCIE, ZŁODZIEJKA, OKRUCH SKALNY, DRENAŻ MÓZGÓW, STRZAŁ, KONWENCJA LITERACKA, UNAJZAUR, RYSUNKI, NOŻOWNICTWO, KRZEWIK, PLEBEJUSZ, RZECZY OSTATECZNE, PŁUG, KOCIOŁEK, PRĘGA, POLEPA, MINER, FAJITA, GUTKOWO, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ŁUSKA, WAHADŁO, PIARG, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, HAPLOID, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, DOM SAMOTNEJ MATKI, WORKOWCE, GEGANIE, SAGOWIEC, KONGO, OBSZAR, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PISANOZAUR, CHEMIA ORGANICZNA, OŚRODEK, SZYPUŁA, MASŁO, PSTROKÓWKA NADOBNA, KSOBNOŚĆ, CZERWONAK MAŁY, RODZAJ, ZŁOTODESZCZ, OGON, CZAPATI, GROTESKA, ZYSK INFLACYJNY, DIARIUSZ SĄDOWY, BIODOSTĘPNOŚĆ, ŻYWOPŁOCIK, PURANA, DEFICYT EKONOMICZNY, TRANSWESTYTA, WYLINKA, SIEĆ NEURONOWA, ZESZYT, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, ZAKON CZYNNY, RELACJA SYMETRYCZNA, NACZYNIE, CENTYMETR, MASWERK, MANICA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, ANGLEZ, WSPOMNIENIE, GWIAZDKA, AKROPOL, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, PUGILARES, SZATANISTA, ALDIS, DWORAK, BRODZIK, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, POGOTOWIE RATUNKOWE, REFLEKS, BOKS, PRZEDPORCIE, KŁAMCA LUSTRACYJNY, ENERGETYKA WODNA, BRĄZAL, GALOTY, TEORIA DECYZJI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SEWELOWATE, ZAUROPLIT, GUJOT, RÓWNOWAGA STACJONARNA, SPRZEDAWCA, SKARBNY, KAPPACYZM, MIKRONEZJA, TYFLOPEDAGOGIKA, PRĄD MORSKI, REBOKSETYNA, BRYNDZA, PODKASZARKA, TARCZA, POLIGEN, CZYN SPOŁECZNY, PALUDAMENT, RUDA PABIANICKA, KORPUS, PROMIENIOWANIE BETA, MARYJCZYK, GRYZONIE, KLASYFIKACJA, PIECZARNIK WŁOSKI, PÓŁCZŁOWIEK, PRZYLEPKA, KONTROLER, PRODUKT BANKOWY, PROPILEJE, EOTRICERATOPS, PUBLICZKA, UDZIAŁ, KOZŁOWANIE, PTIFURY, STAŁA FARADAYA, ZGRZEBŁO, SKRZYDŁO, STRZELBA NA KACZKI, GORS, KURATORKA, PRZEKŁADACZ, WISKACZA, KOASEKURACJA, BIELAK, PANEWKA, MAMA, ZATRUDNIONA, KINOTEATR, ANTETONITRUS, RENTIER, POLITYKA DYSKONTOWA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, BIAŁKO BŁONOWE, WĘZINA TARCZYCY, LIMBUS, POJAZD SPECJALNY, AUTORADIOGRAFIA, ODNOWA BIOLOGICZNA, SUPERBOMBOWIEC, PÓŁWYSEP, ?DRIAKIEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.).

Oprócz GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - GŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, RODZAJ OBUDOWY, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ SZKIELETU, ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ZAWIERA PUNKTY ZACZEPIENIA I PODPARCIA INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast