ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUBR WĘGIERSKI to:

żubr karpacki, Bison bonasus hungarorum - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych; żył na terenie południowych Karpat i Siedmiogrodu, wymarł około 1790 lub w 1762 roku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.329

PRZĄDKA PIERŚCIENICA, SZAFRAN GARGAŃSKI, ESENCJA, ROŻEK, IGŁOSTERNIK BIAŁOGARDŁY, ECHOLOKACJA, RESPIRATOR, TOJAD HOSTA, KABASSU, HORYZONT, DRAPACZ, TRACZYK, PACHNICA, EKWILIBRYSTYKA, SIATKOWIEC, PERKOZ BIAŁOCZUBY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WIATROWNICA, ŻAŁOBNICZKA, MARCIN, TEMPERATURA ROSY, SAMOREALIZACJA, TYGIEL, MONGOLSKI, PRZEPIÓR RDZAWY, MAGIEL, ROKIET PEŁZAJĄCY, SIEWECZKA JAPOŃSKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, BRANIE POD WŁOS, ROZGRZEWACZ, MIKO CZARNY, PELIKAN SIWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, STRAJK, SZWOLEŻER, PIEKARNIK, CHAŁUPNICA, KRÓLOWA RENET, TRZCINIAK, MACERACJA, MILA WROCŁAWSKA, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, STANICA, LUZYTANOZAUR, WYŁADOWANIE KORONOWE, ŚNIEŻNIK, PERSPEKTYWA, DYWESTYCJA, SZYKSYNGIA, MECHOWCE, DYMA, PIĄTAK, ŁYSIENIE POSPOLITE, KLUCZ GŁÓWNY, DYSZA, DZIĘCIOŁ OGNISTY, TRAWA CYTRYNOWA, AROWANA CZARNA, WŚCIEKŁY PIES, TAWROSZOWATE, FLAMING, PORZECZKA, STYCZEŃ, TYLOCEFAL, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SKALNIAK KARŁOWATY, CSOK, CZYŻ POSPOLITY, SZKOPSKI, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, RAMBUTAN, CZUBACZOWATE, LINIA LOTNICZA, TRASZKA JAPOŃSKA, BLOK ENERGETYCZNY, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, SZNAPS, BAZYLISZEK, RYJÓWKA MALUTKA, TERIODONTY, ŚLIWA MORELA, SARDELA POŁUDNIOWA, KOSZMAR, GEREZA ABISYŃSKA, KAJMAN SZEROKOPYSKI, SCYMNOWATE, STADNIAKI, SAOLA, MINÓG STRUMIENIOWY, KOB DEFASSA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PACHNOTKA UPRAWNA, PSOWACZ RÓŻANY, RZEKOTKA TORBOWA, SITKO, WANGA ŻAŁOBNA, ŁUSKOGŁÓW, BARCZATKA OSINÓWKA, BOJKOWSZCZYZNA, RDEST PTASI, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, WĄTEK, BUSZÓWKA MAŁA, TRÓJLIST ZIELONOPŁATKOWY, OBNAŻACZOWATE, GIBON UNGKO, METEOR, POTOP, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, PRZERWANIE CIĄŻY, AMORY, POŚWIERKA PRERIOWA, TRUCHŁO, LEHAR, RÓG, SEMITA, ŹREBAK, DŻIGITAJ, BRUZDKOWANIE, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, CHOMIK KAUKASKI, RDESTNICZKA, MORGANUKODON, ODCHYŁ, WOMBAT, ŚWINIOWATE, CYPRYS WŁOSKI, KATTA, TUSZ, PŁONNIK POSPOLITY, FUNKCJA CELOWA, RZEPIK, LOTNICZEK LINIOWANY, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, SROKA, ROKSELANA, REJKA, PLACERIAS, SZAŁWIA OMSZONA, ZAKAZ, CZOŁOCZUB CZERWONOOKI, MANAT AZERBEJDŻAŃSKI, ASFALT, RODZINA KATYŃSKA, DWUROŻEK, POZIOMKA TWARDAWA, MUNGO, WIWERA MALAJSKA, CYSTA BAKERA, BOM, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, SMALCZYK, MIZDRA, RAJA BIAŁOPLAMA, KROKODYL WŁAŚCIWY, GĘGAWA, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, WELUR, PUŁAP, TAKAHE, ZBROJÓWKA, KOSMOS, DELFIN GARBATY, OBŁÓG, KLECANKA POLNA, GRANAT, KORMORAN NAKRAPIANY, PTASZNIK OGNISTY, MANNICA ODSTAJĄCA, PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, CYRANKA ZWYCZAJNA, KANEMEJERIA, BREWIARZ, RUDAWKA MALAJSKA, KOZICA, PLUDRY, FISTUŁA, OŚLE UCHO, BRODAWKA, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, WINA KWALIFIKOWANA, CYKL PERYGLACJALNY, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, UWAGA, PŁÓD, SZCZYTÓWKA, METAL, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, JODŁA LOWA, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, ZASILANIE SIECIOWE, TAŚMA, CZUBAK BIAŁOBRZUCHY, LORIKA CZERWONOBRODA, KORMORAN BIAŁOLICY, KONTAKT, DRAWIDYJSKI, GLIKOZYD FENOLOWY, TOLNA, LIST ZASTAWNY, KLESZCZ PSI, LISTA PROSKRYPCYJNA, TYP, SZLAUF, FLOTA, STEROWNIK, KAZARKA RDZAWA, WIELORYBY WŁAŚCIWE, LIŚCIOŁAZ DWUBARWNY, EUROBAROMETR, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, WODNICA RUWENZORSKA, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, TASZNIK, SZNAPS, TRAWERS, REDA, PION, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GĘŚ EGIPSKA, LIPIEC, WONNICA, DAWCA NARZĄDÓW, PRZECINKOWIEC, KOSZULKA, SOŁA, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, WITEKS CZCZONY, RAPORT FISCHLERA, TRZYSZCZ, SIEĆ, SANSKRYT, ZABIEG KOSMETYCZNY, HOKEJ, DINOCEFALE, CHASZCZAK PIASKOWY, PERLICA CZARNOBRODA, SUSEŁ WASHINGTONA, ŻAŁUGA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, GRENLANDZKI, POŚWIERKA, PETREL MELANEZYJSKI, BRODACZ WIELKODZIOBY, EKSPRES, WIHAJSTER, BRZEGÓWKA, KOBIERNIK WYBLAKŁY, WYŁAWIACZ, TORBACZE, STRZECHWOWIEC OTWARTY, GRAFOSKOP, KREDYT PAŃSTWOWY, KNABSTRUP, PANKREATYNA, KOLCZAK, SERIA, JABŁOŃ PŁASKOOWOCOWA, ŚMIECISKO, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, OPERATOR BITOWY, EKONOMIK, RDZA, PIĘTA ACHILLESOWA, SZESNASTKA, MURENA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOLCOPIÓREK MAŁY, SYCZEK AFRYKAŃSKI, POCIĄG DROGOWY, OSŁONA, STARY MALUTKI, TRADESKANCJA, DUJKER SIWOPRĘGI, WIZJA LOKALNA, CZUBIK KORONIASTY, ROGOWIEC, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, TUZ, KOLEKTOR, ŻAGIEW LŚNIĄCA, TURECKOŚĆ, NATURA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, PEREŁKA, LUSITANOZAUR, WŁOSÓWKA, SPACJA, KAMIKADZE, BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA, GRZYB SZATAŃSKI, STADNIAK RDZAWY, WĄSACZ KOLCZASTY, KOŁO HISTORII, ?SUSEŁ PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻUBR WĘGIERSKI żubr karpacki, Bison bonasus hungarorum - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych; żył na terenie południowych Karpat i Siedmiogrodu, wymarł około 1790 lub w 1762 roku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUBR WĘGIERSKI
żubr karpacki, Bison bonasus hungarorum - podgatunek żubra, łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych; żył na terenie południowych Karpat i Siedmiogrodu, wymarł około 1790 lub w 1762 roku (na 13 lit.).

Oprócz ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŻUBR KARPACKI, BISON BONASUS HUNGARORUM - PODGATUNEK ŻUBRA, ŁOŻYSKOWCA Z RODZINY KRĘTOROGICH, RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH; ŻYŁ NA TERENIE POŁUDNIOWYCH KARPAT I SIEDMIOGRODU, WYMARŁ OKOŁO 1790 LUB W 1762 ROKU. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast