Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŹRÓDŁO, Z KTÓREGO WYPŁYWA WODA TERMALNA O TEMPERATURZE WYŻSZEJ O CO NAJMNIEJ 5°C OD ŚREDNIEJ ROCZNEJ TEMPERATURY POWIETRZA NA DANYM OBSZARZE (WEDŁUG KLASYFIKACJI HYDROGEOLOGICZNEJ) LUB WYŻSZEJ NIŻ 20°C (WEDŁUG KLASYFIKACJI BALNEOLOGICZNEJ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŹRÓDŁO TERMALNE to:

źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20°C (według klasyfikacji balneologicznej) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŹRÓDŁO, Z KTÓREGO WYPŁYWA WODA TERMALNA O TEMPERATURZE WYŻSZEJ O CO NAJMNIEJ 5°C OD ŚREDNIEJ ROCZNEJ TEMPERATURY POWIETRZA NA DANYM OBSZARZE (WEDŁUG KLASYFIKACJI HYDROGEOLOGICZNEJ) LUB WYŻSZEJ NIŻ 20°C (WEDŁUG KLASYFIKACJI BALNEOLOGICZNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.043

WYCIĄG TALERZYKOWY, WODA PITNA, CIĄGOTY, KWAS LINOLENOWY, NIEDYSPONOWANIE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, DUMP, PREPROCESOR, TURMA, FIOLET GENCJANY, LIMBA, PLATT, BAŁKAŃSKOŚĆ, ATMOSFERA, SKWARKI, KOCHAŚ, KURS, BABA-CHŁOP, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, STOMIA, LEKTORIUM, ŹRÓDŁOWOŚĆ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, SULFADIAZYNA, MONIZM, EMBRIOGENIA, RESPONDENT, MADERYZACJA, WOLNY RYNEK, TAŚMA FILMOWA, ZMIERZCH CYWILNY, FILIGRAN, STATUS MATERIALNY, PUNA, BADACZ POLARNY, ORBITA BIEGUNOWA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, NANDU PLAMISTE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SYGNAŁ ANALOGOWY, CYGAN, PATENA, REFREN, MECENAS, DUMA, JAZDA, CZARTER, PISMO IDEOGRAFICZNE, SMREKUN, ŻABKI, HAUST, SUKMANA, BEZPIECZNE ZAPASY, PIEPRZ, NATYWIZM, BYTOWNIT, ZAPORA SIECIOWA, WODA TOALETOWA, FILTR CZEBYSZEWA, UCHO, TEORIA CIAŁ, PRZEPAD, POTĘPICIEL, SZEREG PRZEMIENNY, ZWARCIE, DEKLARACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE, PLOMBA, ŁUPEK BENTONITOWY, SYJON, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, WITACZ, GLOSA, SŁUPISKO, KAGANIEC, MIEJSCE, OBWIĄZKA, KRÓL, OSTROKRZEW, GORGONZOLA, MULTILATERALIZM, BUTERSZNIT, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KAPITANA, AKTYWA TRWAŁE, POWIEŚĆ SF, NACZYNIAK, OBÓZ WĘDROWNY, PERKOZ MAORYSKI, CHOREG, KOMENTARZYK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, LAMPA WYŁADOWCZA, PIGWA, UPOLITYCZNIENIE, OKULIZACJA, SEŁEDEC, SPŁATA BALONOWA, ANONS, BUŁGARSKI, KLASTER, ZAŻALENIE, POKRZYWDZONY, WRĄB, NĘCISKO, BON UWŁASZCZENIOWY, JAGODÓWKA, ACHTERPIK, FORMA, SKAŁA METAMORFICZNA, PASER, KLESZCZE, STATYWIK, CŁO OCHRONNE, RÓJKA, ZEZWŁOK, KRATKA WENTYLACYJNA, GALON, PINCETA, DEINSTALACJA, WĄŻ, KOGUT, SÓL, PEIRESKIA, KIT, RAGOUT, PRÓBNIK, MYRRA, FAKTOR, KŁAKI, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, FUGA, PALEOZOOLOGIA, MOPEK, TRANSURANOWIEC, INTERWENCJA PROCESOWA, WESTA, KOMBATANTKA, SOLIDARYZM, FAŁDA, METYS, RONDEL, SYNERGIA, CEGŁA DZIURAWKA, ZNAK KOREKTORSKI, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ZWŁOKI, AUTOMAT, CIĄG ZBIORÓW, SŁAWA, OBRÓBKA, BATALIA, KLASTER DYSKOWY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, BARCZATKA RYMIKOLA, POJAZD KONNY, MACIERZ TRÓJKĄTNA, SYSTEM METRYCZNY, SZOK TERMICZNY, PROROK, KORSARZ, OFICER, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PRZEGLĄDACZ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, FLASZOWIEC, BARIERA WYJŚCIA, SZUMOWINA, PRZEDSIĘBIORSTWO, OGIEŃ KRZYŻOWY, SZNUR, BASENIK, CIĄŻA PRZENOSZONA, ZERÓWKA, KULFONIK, FILTR POWIETRZA, WAGA RZYMSKA, GRECKOŚĆ, DWUKROTNOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, OTĘPIENIE, MARUDA, ABRAZJA, CIĄGNIK BALASTOWY, PIERSIÓWKA, TRAWERS, IMMUNOSUPRESANT, KRAJ NORDYCKI, JUBILEUSZ, BOCZNIK, DRABIK DRZEWKOWATY, GHOUL, ARESZT DOMOWY, ANTYPAST, KOMANDOR, ACID WESTERN, HALOGENOALKAN, MONITOR, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BIOMARKER, OPERACJA, ROMANSIDŁO, SZAROWIPTERYKS, PIERWSZA JASKÓŁKA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ZAĆMIENIE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, TURECKI, FORMACJA, MIECZ BASTARDOWY, WODA GEOTERMALNA, DOBRA STRONA, DNO, LOKACJA, WŁAŚCIWOŚĆ, WSPÓŁŻYCIE, TUNICZKA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, KAMARYLA, ARTEFAKT, KRYNOLINA, BITA ŚMIETANA, POMOC, PRZEZIERNOŚĆ, MONTOWNIA, OTOMAT, WITEKS CZCZONY, KOTLARNIA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ESTAKADA, BOROWIAK KANADYJSKI, ORŁORYB, WAR, ORGIA, GAWRON, LATAWIEC, CHMIELNO, TRAKTONIUM, TRANSLACJA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, SZAL, KRUCHE CIASTO, FARBA DRUKARSKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KARB, PÓŁCZŁOWIEK, PŁÓD, TARGANIEC, WĄŻ, KOLCZAKOWATE, BARCIAK, MIZOPEDIA, STAŻ, LENIWKA, OŚRODEK, WOTUM ZAUFANIA, RZEKOTKA KUBAŃSKA, PLAMISTOŚĆ, ZBOCZENICA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, EMISJA, GLOSA, KOŹLAREK, KLASA, STACJA TELEWIZYJNA, SZCZYT, ZATOKA, PRZYSADKA, ULGA PODATKOWA, GALARETKA, DYFUZJA CHEMICZNA, USTNIK, BIUSTONOSZ, PATRYLINEARNOŚĆ, GLOBUS, RÓWNINA SANDROWA, ZAWŁOKI, SŁODZIK, SKŁAD DRUKARSKI, LODOWICA, SŁUŻEBNIK, PAŁĄCZEK, WALUTA BAZOWA, SODÓWKA, GERMAŃSKI, METALOPROTEINA, KANTON, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, WYMÓG, KAPRALSTWO, CZEREŚNIA, ŚMIAŁOŚĆ, KERO, NIESPORCZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20°C (według klasyfikacji balneologicznej), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŹRÓDŁO, Z KTÓREGO WYPŁYWA WODA TERMALNA O TEMPERATURZE WYŻSZEJ O CO NAJMNIEJ 5°C OD ŚREDNIEJ ROCZNEJ TEMPERATURY POWIETRZA NA DANYM OBSZARZE (WEDŁUG KLASYFIKACJI HYDROGEOLOGICZNEJ) LUB WYŻSZEJ NIŻ 20°C (WEDŁUG KLASYFIKACJI BALNEOLOGICZNEJ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
źródło termalne, źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20°C (według klasyfikacji balneologicznej) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŹRÓDŁO TERMALNE
źródło, z którego wypływa woda termalna o temperaturze wyższej o co najmniej 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze (według klasyfikacji hydrogeologicznej) lub wyższej niż 20°C (według klasyfikacji balneologicznej) (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x